IBN
Закрыть

70Publicaţii

305Descărcări

41637Vizualizări

Bolotnicova Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 28.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 20
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 26

2023 - 1

  Recurrence of pulmonary tuberculosis associated with comorbiditiescurrent interdisciplinary problem
Tudor Elena1 , Yavorskiy Konstantin21 , Brumaru Albina1 , Kulcitkaia Stela2 , Rîvneac Lidia1 , Bolotnicova Valentina1 , Korlotyanu Andrei A.1 , Аksentiy Ecaterina V.1 , Moskovchuk Ana F.1 , Matvyeyeva Svitlana3 , Shevchenko Olga3 , Pîrlog Irina1 , Rotaru-Lungu Corina1 , Ciobanu Zinaida1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 National Medical University of Kharkiv
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

  Monitorizarea şi evaluarea actuală al bacilarității în tuberculoza aparatului respirator la copii pe fundalul tehnologiilor noi de detecţie a micobacteriilor şi schemelor de tratament
Iavorschi Constantin12 , Kulciţchi Stela2 , Codreanu Alexandru1 , Tudor Elena1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Corloteanu Andrei1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Patogeneza și caracteristica clinico-epidemiologică a recidivelor tuberculozei pulmonare la pacienții cu dependență de alcool și la persoanele fără adăpost
Tudor Elena1 , Iavorschi Constantin12 , Brumaru Albina1 , Kulciţchi Stela2 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Crivenco Galina1 , Corloteanu Andrei1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Realizări și probleme actuale în domeniul profilaxiei, diagnosticului și al tratamentului tuberculozei la copii în Republica Moldova, în cadrul implementării „END TB STRATEGY”
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia1 , Kulciţchi Stela2 , Vîlc Valentina1 , Tudor Elena1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Axentii Ecaterina1 , Oleinic Vera1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Респираторный экстрапульмонарный туберкулез: клиника, диагностика и лечебно-оздоровительные меры
Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Московчук А.1 , Шинкаренко И.2 , Аксентий Е.И. 1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Рецидивы туберкулеза легких у лиц, страдающих алкоголизмом
Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Московчук А.1 , Шинкаренко И.2 , Аксентий Е.И. 1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Хроническая обструктивная болезнь легких: динамика статистических показателей смертности в Республике Молдова
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Круду П.2 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.3 , Томша А.2 , Брумару Альбина1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальное Агентство Общественного Здоровья,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

  Importanța epidemiologică și clinică a predictorilor medico-sociali și determinanții în dezvoltarea recidivelor de tuberculoză pulmonară la adulti și managementul asistenței medicale.
Tudor Elena1 , Iavorschi Constantin12 , Brumaru Albina1 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Corloteanu Andrei1 , Kulciţchi Stela12
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structura letalității prin recidiva tuberculozei pulmonare.
Haidarlî Ion , Tudor Elena , Alexandru Sofia , Râvneac Lilia , Bolotnicova Valentina , Cula Eugenia , Guțu-Grecu Mariana , Marusceac Irina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ассоциированные вирусные инфекции и общесоматическая патология у больных с рецидивами туберкулеза легких: клинико-эпидемиологические аспекты
Тудор Елена1 , Яворский Константин12 , Брумару Альбина1 , Болотникова Валентина1 , Московчук А.1 , Кривенко Галина1 , Корлотяну А.1 , Аксентий Е.И. 1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Коморбидность как вызов в диагностике и лечении туберкулеза.
Тудор Елена1 , Яворский Константин12 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Московчук А.1 , Кривенко Галина1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Современные особенности эпидемиологии бронхиальной астмы взрослого населения Республики Молдова
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Шинкаренко И.2 , Болотникова Валентина1 , Круду П.3 , Томша А.3 , Курьев С.3 , Наливайко Н.21 , Скалецкая В.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Национальное Агентство Общественного Здоровья
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Semiologia radiologică patologiei pulmonare depistată în cadrul Screening - ului prin radiografie pulmonară
Nalivaico Nicolae1 , Iavorschi Constantin1 , Donica Ana1 , Eftodii Victor2 , Bîlba Valeriu2 , Ceapa-Catana Lucia1 , Botnaru Alexandrina1 , Moscovciuc Ana1 , Bolotnicova Valentina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul reactivității imunologice și exprimarea intoxicației endogene la pacienți cu recidivă a tuberculozei pulmonare.
Tudor Elena1 , Chirosca Valeria1 , Privalova Elena1 , Ghinda Serghei1 , Gudumac Valentin2 , Brumaru Albina1 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Sain Dumitru1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tuberculoza și alte afecțiuni ale plămânilor la vârstnici și la bătrâni: datele publicațiilor științifice și ale observațiilor personale
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia1 , Tudor Elena1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Moscovciuc Ana1 , Corloteanu Andrei1 , Cula Eugenia1 , Şincarenco Irina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(86) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Пожилой больной хронической о обструктивной болезнью легких: особенности и возможности современной реабилитации и вторичной профилактики
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Рецидивы туберкулеза легких у лиц пожилого и старческого возраста в Республике Молдова
Тудор Елена , Брумару Альбина , Московчук А. , Корлотяну А. , Болотникова Валентина
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  Problemele-cheie ale situației epidemiologice nefavorabile în localitățile rurale cu prioritate pentru tuberculoză în Republica Moldova
Iavorschi Constantin12 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Ioniţa Nina3 , Damaschin Gheorghe4 , Cernenco Ilie5 , Țurcan Anastasia6
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Spitalul Raional Nisporeni IMSP,
4 IMSP Spitalul Raional Străşeni,
5 IMSP Spitalul Raional Ialoveni ,
6 IMSP Spitalul raional Comrat
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structure and epidemiological features of pulmonary infiltrates in the Republic of Moldova
Yavorskiy Konstantin , Moskovchuk Ana F. , Bolotnicova Valentina , Korlotyanu Andrei A. , Brumaru Albina , Şincarenco Irina
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea cartografierii și clasamentului localităților în aprecierea rezervorului infecței tuberculoase și abordarea sistemică în conduita și controlul situației epidemiologice a tuberculozei
Iavorschi Constantin12 , Bolotnicova Valentina2 , Brumaru Albina2 , Ioniţa Nina3 , Damaschin Gheorghe4 , Cernenco Ilie5 , Tucan Anastasia6
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Spitalul Raional Nisporeni IMSP,
4 IMSP Spitalul Raional Străşeni,
5 IMSP Spitalul raional Ialoveni,
6 IMSP Spitalul raional Comrat
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Современные возможности и приоритетные задачи по противодействию распространения туберкулеза в Республике Молдова (к 60-летию Института Фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк»)
Яворский Константин , Александру София , Вылк В. , Тудор Елена , Доника А. , Болотникова Валентина , Московчук А. , Брумару Альбина , Корлотяну А.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Вестник ЦНИИТ
/ 2019 / ISSN 2587-6678 / ISSNe 2658-7831
Disponibil online 30 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Хронические неинфекционные и инфекционные заболевания легких: современные масштабы проблемы в Республике Молдова
Яворский Константин12 , Московчук А.1 , Болотникова Валентина1 , Корлотяну А.1 , Брумару А.1 , Шинкаренко И.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 29. 2019. Москва. ISBN 978-5-901450-18-5.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

  Epidemiology of tuberculosis and consolidation of efforts on different levels of healthcare in order to control this disease in the Republic of Moldova
Yavorskiy Konstantin12 , Alexandru Sofia1 , Bolotnicova Valentina1 , Tudor Elena1 , Brumaru Albina1 , Moskovchuk Ana F.1 , Nalivaico Nicolae12 , Korlotyanu Andrei A.1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Tuberculosis and Lung Diseases
Nr. 6(96) / 2018 / ISSN 2075-1230 / ISSNe 2542-1506
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Povara globală a tuberculozei în Republica Moldova şi rolul medicinei de familie în sistemul naţional de ajutor antituberculos
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia2 , Bolotnicova Valentina2 , Moscovciuc Ana2 , Brumaru Albina2 , Corloteanu Andrei2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tuberculoza și tumorile organelor toracelui: aspecte interdisciplinare
Nalivaico Nicolae , Iavorschi Constantin , Bolotnicova Valentina , Moscovciuc Ana , Simionica Iurie
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Moldovan Medical Journal
Nr. 61(S_RMI) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Новые возможности скрининга и диагностики заболеваний органов дыхания в Республике Молдова
Наливайко Н. , Московчук А. , Болотникова Валентина , Прокопишина Л. , Симионика Ю.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 28. 2018. Москва. .
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Проблема легочных заболеваний и современная модель фтизиопульмонологической помощи, ориентированная на нужды людей в Республике Молдова
Яворский Константин12 , Александру София1 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.2 , Московчук А.1 , Наливайко Н.1 , Доника А.1 , Корлотяну А.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 28. 2018. Москва. .
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Bolile aparatului respirator în cadrul malformaţiilor congenitale și ereditare la adulţi și copii: principii de diagnosticare și terapie
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia2 , Nalivaico Nicolae21 , Bolotnicova Valentina2 , Moscovciuc Ana2 , Priscu Oxana3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 IMSP Institutul de Cardiologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-1248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эпидемиология бронхиальной астмы в Республике Молдова – современное состояние проблемы
Московчук А.1 , Болотникова Валентина1 , Курьев С.2 , Томша А.2 , Прокопишина Л.1 , Симионика Ю.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальный Центр Менеджмента Здравоохранения
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 27. 2017. Москва. ISBN 978-5-901450-16-1.
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эффективность лечебно-профилактических методов при респираторных заболеваниях у детей и подростков в Республике Молдова на основе междисциплинарной интеграции
Яворский Константин1 , Шинкаренко И.1 , Яворская Эльвира1 , Болотникова Валентина2 , Московчук А.2 , Брумару Альбина2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 27. 2017. Москва. ISBN 978-5-901450-16-1.
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

  limfadenitele şi limfadenopatiile ca o problemă de diagnosticare medicală modern (conform observaţiilor proprii şi literaturii)
Iavorschi Constantin1 , Nalivaico Nicolae1 , Eftodii Victor2 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Brumaru Albina1 , Damaschin Gheorghe3
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 IMSP Spitalul Raional Străşeni
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 1 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potenţial epidemiologic regional a tuberculozei pe modelul raionului Nisporeni în contextual indicilor generali.
Iavorschi Constantin1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Ciobanu Ana1 , Oleinic Vera1 , Manea Mihaela1 , Ioniţa Nina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Spitalul Raional Nisporeni IMSP
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 6 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul și inovaţiile diagnosticului radiologic în depistarea tuberculozei și a cancerului pulmonar în condiţiile actuale
Nalivaico Nicolae , Iavorschi Constantin , Bolotnicova Valentina , Moscovciuc Ana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tuberculoza şi ocrotirea sănătăţii copiilor în perioada neo-natală de viaţă
Iavorschi Constantin1 , Bolotnicova Valentina1 , Manea Mihaela1 , Oleinic Vera1 , Kulciţchi Stela2 , Iavorschi Elvira2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Аналитическая оценка заболеваемости туберкулезом и другими болезнями органов дыхания и реализация стратегии PAL в Республике Молдова.
Яворский Константин1 , Болотникова Валентина1 , Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Чобану Аурел1 , Брумару Альбина1 , Ионица Нина2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ОМСУ Ниспоренская районная больница
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Вакцинопрофилактика туберкулезной инфекции у детей Республики Молдова
Яворский Константин1 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Олейник В.1 , Чуботару В.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 АМТ Ботаника
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26. 2016. Москва. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особенности эпидемиологии болезней органов дыхания в Республике Молдова на современном этапе
Московчук А.1 , Болотникова Валентина1 , Круду П.2 , Сирук В.2 , Курьев С.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальный Центр Менеджмента Здравоохранения
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26. 2016. Москва. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Туберкулез у детей в Республике Молдова
Болотникова Валентина1 , Яворский Константин1 , Брумару Альбина1 , Чуботару В.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 АМТ Ботаника
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26. 2016. Москва. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

  Managementul depistării tuberculozei şi cancerului pulmonar în condiţiile actuale
Nalivaico Nicolae1 , Iavorschi Constantin1 , Moscovciuc Ana1 , Bolotnicova Valentina1 , Eftodii Victor2 , Haret Mariana3 , Iaţişin A.4 , Damaschin Gheorghe4 , Scurtu Lilia5
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 Centrul de Sănătate Publică Ștefan Vodă,
4 Centrul de sănătate publică Străşeni,
5 Centrul de Sănătate Publică Ungheni
Congresul IV național de oncologie
1(3). 2015. Chişinău. ISSN 1857-4572.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tuberculoza şi tumorile organelor toracelui:concepţia ftiziopneumologului şi oncologului (aspecte interdisciplinare)
Iavorschi Constantin1 , Nalivaico Nicolae1 , Eftodii Victor2 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Simionica Iurie1 , Brumaru Albina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-1129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Рак легкого в клинической практике фтизио-пульмонолога: частота выявления и особенности верификации диагноза
Яворский Константин1 , Болотникова Валентина1 , Московчук А.1 , Наливайко Н.1 , Ионица Нина2 , Дамаскин Г.3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ОМСУ Ниспоренская районная больница,
3 ПМСУ районная больница Страшены
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 25. 2015. Москва. ISBN 978-5-901450-12-3.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Современные направления развития медицинской помощи пульмонологическим больным и результаты их реализации в Республике Молдова
Доменти Л. , Московчук А. , Болотникова Валентина
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 25. 2015. Москва. ISBN 978-5-901450-12-3.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сравнительная характеристика эпидемиологических показателей по туберкулезу легких в правобережном и левобережном регионах реки Днестр Республики Молдова
Яворский Константин1 , Болотникова Валентина1 , Чобану Аурел1 , Маня М.1 , Брумару Альбина1 , Ионица Нина2 , Боян П.3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ОМСУ Ниспоренская районная больница,
3 ПМСУ районная больница Штефан-Водэ
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 25. 2015. Москва. ISBN 978-5-901450-12-3.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эпидемиология современного туберкулеза у детей и организация противотуберкулезной помощи в Республике Молдова
Болотникова Валентина1 , Яворский Константин1 , Чобану Аурел1 , Маня М.1 , Олейник В.1 , Казаченко М.2 , Визитеу Б.3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Районная больница г. Оргеев,
3 ПМСУ Районная больница Глодень
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 25. 2015. Москва. ISBN 978-5-901450-12-3.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

  Коморбидность у детей с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания
Болотникова Валентина1 , Яворский Константин1 , Олейник В.1 , Боян П.2 , Казаченко М.3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ПМСУ районная больница Штефан-Водэ,
3 Районная больница г. Оргеев
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 24. 2014. Москва. ISBN 978-5-901450-10-9.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Современные гендерные тенденции и особенности в заболеваемости туберкулезом легких и его исходах
Болотникова Валентина , Яворский Константин , Брумару Альбина , Емельянов Олег , Бурдух Е.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 24. 2014. Москва. ISBN 978-5-901450-10-9.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Туберкулез легких: аспекты эпидемиологии и значимость ассоциированных с ней факторов
Bolotnicova Valentina , Iavorschi Constantin , Nalivaico Nicolae , Emelianov Oleg , Brumaru Albina , Alexandru Sofia
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(55) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

  Depistarea tuberculozei pulmonare în grupele de risc ftizic sporit printre populaţia urbană
Iavorschi Constantin1 , Emelianov Oleg1 , Brumaru Albina1 , Bolotnicova Valentina1 , Ciubotaru Viorica2 , Bilevici Tatiana2 , Chipric Nelli
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Asociaţia Teritorială Medicală „Botanica“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-1154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Posibilităţile moderne şi particularităţile de organizare a depistării şi diagnosticării tuberculozei organelor respiratorii în Republica Moldova şi peste hotare (revista literaturii)
Bolotnicova Valentina , Iavorschi Constantin , Emelianov Oleg , Brumaru Albina , Axentii Ecaterina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(47) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Problemele actuale în ftiziologie: tuberculoza pulmonară tardiv depistată (cazuri noi) cu evolutie nefavorabilă
Iavorschi Constantin1 , Bolotnicova Valentina1 , Emelianov Oleg1 , Brumaru Albina1 , Molodojan Aurelia2 , Ciubotaru Viorica3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP AMT Rîşcani,
3 Asociaţia Teritorială Medicală „Botanica“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 70