IBN
Закрыть
Benea-Popuşoi Elina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 3. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 0
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2

2023 - 2

Domestic and EU policies for the development of creative industries in the republic of Moldova
Benea-Popuşoi Elina , Curoșu Doru
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domestic and EU policies for the development of the ecosystem of creative education in the Republic of Moldova
Curoșu Doru , Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a . 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-39-0.
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Creativity Skills and Creative Human Capital in the Knowledge Economy: A Phenomenological Holistic Vision and Construct. Case Study on Inspiration Source for Creativity within the Christian Scripture
Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies
Berlin, Germania: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022. ISSN 23674512.
Disponibil online 7 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia exportului de corupție și a politicilor de integritate, în context național și internațional
Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea de parfumuri ca parte a industriilor creative: impactul său economic global și local
Benea-Popuşoi Elina , Jilca Amalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(121) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2022. Descarcări-54. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of creativity skills and formation of creative human capital in the knowledge economy: theoretical benchmarks
Benea-Popuşoi Elina , Duca Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The resource of human creativity in the context of the educational systems of the countries of the world
Benea-Popuşoi Elina , Duca Svetlana , Curoșu Doru
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea actuală a pieței agricole globale și oportunități pentru exporturile Republicii Moldova
Benea-Popuşoi Elina , Cazacu Iuliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(121) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

France's experience with competitiveness poles and clusters as strategic tools for developing competitive advantages
Benea-Popuşoi Elina , Mînza Andreea-Anastasia
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 17 / 2021 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International talent flows in the light of educational systems of the world countries
Benea-Popuşoi Elina , Roşca Irina , Bîrcă Mădălina
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 17 / 2021 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'expérience de la France dans le domaine des pôles/clusters économiques
Mînza Andreea-Anastasia , Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le comportement d’investissement de la population de la République de Moldova: approche comparative avec d’autres pays
Podgorneac Marina , Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remittance Trap: Comparative Approach of the Republic of Moldova and Other Ex-Socialist Countries
Benea-Popuşoi Elina , Arivonici Polina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(7) / 2021 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remittances’ side effects on economy: comparative approach of the Republic of Moldova and other ex-socialist countries
Benea-Popuşoi Elina , Arivonici Polina
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 17 / 2021 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The forms of international specialization and ensuing economic flows. Case study on the cocoa products
Benea-Popuşoi Elina , Casapu Melisa
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 17 / 2021 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-37. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Clusters as an Environment of Competitive Collaboration. A Case Study on the Emerging Apparel Economic Cluster in the Republic of Moldova
Benea-Popuşoi Elina , Rusu Ecaterina
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current pandemic in the view of health economics and behavioral economics (Pandemia actuală în viziunea economiei sănătății și a economiei comportamentale)
Tomșa Cristina , Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exporting corruption worldwide: theoretical benchmarks for its investigation
Bețco Daniela , Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of oil prices in the world economy and peculiarities in the Republic of Moldova (Formarea prețurilor la petrol în economia mondială și particularități în R. Moldova)
Prozorova Ecaterina , Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The “resource curse” in the developing countries. Case study of african states (”Capcana resurselor” în țările în curs de dezvoltare. Studiu de caz: statele africane)
Cazacu Iuliana , Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Development of Human Creativity as a Way to Compete Globally and Make Knowledge Economy More Inclusive
Benea-Popuşoi Elina , Duca Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The shift from nation-states to urban areas as a new approach to addressing economic challenges (Trecerea de la conceptul de statnațiune la zonele urbane: o nouă abordare a provocărilor economice)
Mahmadbecov Ruslan , Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Migration profiles of the Republic of Moldova and Georgia in comparison
Benea-Popuşoi Elina , Lembas Valeria
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The enquire and nurture of the heart as a prerequisite for the development of the human personality
Benea-Popuşoi Elina , Gurduz Luciana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Aspecte calitative ale fertilității și implicațiile acestora asupra dezvoltării capitalului uman
Şoldan Elena , Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of Immigration in the European Union
Norqvist Johannes , Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea clusterelor economice – repere teoretice
Rusu Ecaterina , Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How Social Media Affects Loneliness and Development of Personality Across Ages
Jeleva Anastasia , Garabagiu Valeria , Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern – Day Slavery: To What Extent World Nations are Prone to Accept IT 
Tarai Mirabela , Ceban Mihaela , Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Harsh Way towards Mature Democracy 
Platon Cătălina , Spivacenco Doina , Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Foreword | The International Scientific Conference “Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought: Considerations Regarding the Quality of Life in the Context of a Changing Europe”
Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The transcendence of the human capital towards spirituality
Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Conferinţa „ABORDĂRI clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană” – prin gândirea economică către valoarea fiinţei umane
Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre umanizarea gândirii şi instruirii economice
Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aplicaţii în domeniul managementului calităţii şi al cunoştinţelor pe exemplul facultăţii “Relaţii economice internaţionale”, ASEM
Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Sisteme naţionale de inovare şi competitivitate: Republica Moldova între Friedrich List şi Michael Porter
Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 36 of 36