IBN
Закрыть
Chepestru Ana-Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2023 - 4

Evoluția cadrului normativ cu privire la dezordinile în masă
Chepestru Ana-Maria
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția istorică a infracțiunii de dezordini în masă
Chepestru Ana-Maria
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 26 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracțiunea de dezordini în masă în legislațiile penale ale statelor membre CSI
Chepestru Ana-Maria
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul infracțiunii de dezordini în masa
Chepestru Ana-Maria
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Analiza fenomenului implicării minorilor în acțiuni de dezordini
Chepestru Ana-Maria
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea standardelor de calitate ale normei incriminatorii prevăzute de art.285 din Codul Penal al Republicii Moldova (dezordini în masă)
Chepestru Ana-Maria12
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Inspectoratul General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne al RM
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(365-366) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul organizatorico-juridic privind adaptarea socială a persoanelor liberate din detenţie
Rusu Oleg , Chepestru Ana-Maria
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic al infracțiunii de dezordini în masa
Chepestru Ana-Maria
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea cheltuielilor suportate de catre stat în procesul de dezvoltare profesionala a funcționarilor publici cu statut special din cadrul ministerului afacerilor interne
Chepestru Ana-Maria
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9