IBN
Закрыть
Pandelica Mirela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 2

Egalitatea de șanse, implicațiile în dezvoltarea sentimentului autoeficacității și implicit a motivației învățării
Pandelica Mirela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinele creativ, efecte asupra anxietății față de testare și implicit a motivației învățării la elevii adolescenți
Pandelica Mirela , Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

Formarea sinelui creativ și creșterea autoeficacității creative prin intermediul programelor psihoeducaționale factor deblocator al motivației învățării
Pandelica Mirela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non-formal education – factor that conditions the growth of learning motivation in the adolescent student
Pandelica Mirela
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Autodeterminarea – factor reglator al motivației învățării la elevi
Pandelica Mirela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-49. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria cercetărilor psihopedagogice din România în contextul europenizării
Pandelica Mirela
Universitatea de Stat din Moldova
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația învățării – factor determinant al dezvoltării personalității elevului adolescent
Pandelica Mirela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnicile expresiv-creative – factor determinant al creșterii motivației invațarii la elevii de liceu
Pandelica Mirela
Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8