IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-11 03:19
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (2 din 1)33
  2020  (2 din 2)48
  2019  (4 din 2)116
  2018  (2 din 1)66
  2017  (5 din 1)141
  2016  (3 din 1)85
imagine

pISSN: 2345-1971
Supremația Dreptului
Suprématie dE Droit
Supremacy of Law
Верховенство Права

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole489623671159303102
Volume186966657
Total507693331816

Vizualizări   463Descărcări   22

Conţinutul numărului de revistă

Виды сроков в гражданском праве и порядок их применения

5-14

CZU: 347.421

Сосна Борис

Генеза доктринальних досліджень статутів та інших джерел права

15-22

CZU: 340+341

Гусяк Марія

Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрещении пыток. Механизмы обращения за защитой нарушенных прав и свобод, гарантированных конвенцией

23-31

CZU: 341.645

Сосна Александр

Повноваження центральних органів влади у сфері фізичної культури і спорту в Україні

32-38

CZU: 342.5

Палюх Андрій

Адміністративно-правове забезпечення кадрових процедур у національній поліції України

39-43

CZU: 342.9

Кікінчук Василь

Судебно-экспертная деятельность: содержание и особенности

44-51

CZU: 342.95(477)

Остропилец Андрей

Характеристика системи суб’єктів контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності

52-57

CZU: 342.95(477)

Маліков Сергій

Інформаційні правовідносини у діяльності органів публічної адміністрації

58-64

CZU: 342.951

Терещук Галина

Охорона нематеріальної культурної спадщини: міжнародний досвід адміністративноправового забезпечення

65-72

CZU: 341.24(477)

Кудерська Ірина

На страже прав граждан: центры юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток в Кишиневе, Комрате и Тирасполе

73-78

CZU: 343.24343.255.5

Захария Сергей , Боршевский Андрей

В XXI веке по-прежнему необходимо бороться с пытками

79-83

CZU: 343.255

Миронова Светлана

К вопросу о межнаучных связях криминологии

84-89

CZU: 343.98

Даньшин Максим , Житный Александр , Навроцкий Алексей

Місце генеалогічного аналізу у кримінологічній методології

90-96

CZU: 343.93

Маслова Наталія

Охоронна та правоохоронна діяльність: співвідношення понять та сфер кримінальноправового захисту

97-102
Сийплокі Микола

Напрями вдоконалення стратегічного планування захисту державного суверенітету та територіальної ціліснос ті України

103-108

CZU: 343.85+343.31

Носач Андрій

Сисема принципів криміналогічного забезпечення економічної безпеки в Україні

109-115

CZU: 343.97(477)

Сазонов Василь

Ознаки корупції як визначальний чинник розділу 13-а купап «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією»

116-125

CZU: 342.9

Титко Анна

Особливості диференціації кримінальної відповідальності за грубе порушення угоди про працю

126-132
Танаджі Василь

Феномен злочинності у сфері фізичної культури і спорту

133-139

CZU: 343.9

Сокуренко Віталій

Совершенствование правового регулирования залога и ипотеки

140-148

CZU: 347.27

Мороз Ремус , Сосна Борис

Застосування електронних доказів у справах про захист честі, гідності та ділової репутації за законодавством України

149-156

CZU: 347.94

Сопільник Ростислав , Єсімов Сергій , Ковалів Мирослав , Скриньковський Руслан

Правовые основы осуществления кредитных операций в Республике Молдова

157-169

CZU: 336/77+347.75

Арсени Игорь

Концепт «муніципальна варта» та його місце у соціокультурному середовищі територіальної громади

170-176
Топчій Юрій , Янковський Степан

Глобальне інформаційне суспільство: основні підходи та сутністі характеристики

177-183

CZU: 340+341.5

Шемчук Віктор

Інформаційна безпека: ґенеза принципів і підходів на прикладі досліджень класиків військової думки

184-191

CZU: 327

Лисенко Сергій

Щодо питання гармонізації законодавства україни про інтелектуальну власність до угоди trips (постановка проблеми)

192-197

CZU: 347.77

Ордулі Евеліна

Административно-правовой механизм защиты публичного интереса

198-205

CZU: 342.9

Золотухина Лилия

Пределы контроля за деятельностью судей (судов) в Украине

206-210

CZU: 342.95(477)

Нестор Наталья

Система управління відходами: теоретико-правовий аналіз та європейська практика

211-215

CZU: .342.5

Гулак Олександр

Несправедливість як наслідок ухвалення незаконного і необґрунтованого судового рішення в адміністративному судочинстві України

216-222

CZU: 343.215+34.096+342.92

Яковенко Микола