IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)48
  2019  (4 din 2)116
  2018  (2 din 1)66
  2017  (2 din 1)55
  2016  (2 din 1)31
imagine

pISSN: 2345-1971
Supremația Dreptului
Suprématie dE Droit
Supremacy of Law
Верховенство Права

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole3162403520420769
Volume123360379
Total32827395583

Vizualizări   285Descărcări   54

Conţinutul numărului de revistă

Rolul statului și a conducătorilor din sistemul ocrotirii sănătăţii în condiţiile crizei economico-financiare

8-15

DOI: 10.5281/zenodo.4282157

CZU: 342.5:614.2

Avornic Gheorghe, Copăceanu Cristina

Unele argumente privind necesitatea schimbării paradigmei educației olimpice în acord cu pedagogia juridică a domeniului

16-23

DOI: 10.5281/zenodo.4282175

CZU: 349:796.032

Voicu Alexandru-Virgil, Avornic Gheorghe

Privire generală asupra contravenţiei de mediu

24-31

DOI: 10.5281/zenodo.4282181

CZU: 342.92:349.6

Creţu Adrian, Creţu Adrian

Strategia națională de securitate a republicii moldova ca instrument de protejare a securității naționale

32-42

DOI: 10.5281/zenodo.4282189

CZU: 351.86(478)

Poalelungi Mihail, Cristea (Bîtcă) Gabriela

Aspecte conceptuale privind sistemul de servicii sociale din Republica Moldova

43-50

DOI: 10.5281/zenodo.4282265

CZU: 364(478)

Romandaş Nicolae, Sacara Ana

Proprietatea revocabilă – modalitate juridică a exercițiului dreptului de proprietate

51-57

DOI: 10.5281/zenodo.4282281

CZU: 347.23

Ardelean Grigore, Creţu Adrian

Activitatea analitică ca atribuție a Centrului Național Anticorupție: concept și afirmare în calitate de instrument anticorupție

58-68

DOI: 10.5281/zenodo.4282307

CZU: 343.352

Talmaci Francisco

Seminare privind mecanismele naționale și internaționale de prevenire a torturii

69-75

DOI: 10.5281/zenodo.4282319

CZU: 343.255:341.231.14

Zaharia Serghei, Borşevski Andrei, Sosna Boris

Referendumul republican ca exercițiu de legiferare. aspecte tehnico-juridice

76-80

DOI: 10.5281/zenodo.4282332

CZU: 342.573

Vaculovschi Ghenadie

Despre necesitatea incriminării faptei de recrutare a mercenarilor la alin. (2) art. 141 - activitatea mercenarilor, din codul penal al Republicii Moldova

81-89

DOI: 10.5281/zenodo.4282529

CZU: 343.3(478)

Grecu Raisa, Macovei Vera

Studiu comparat privind reglementarea normativă a serviciilor publice desconcentrate

90-95

DOI: 10.5281/zenodo.4282334

CZU: 342.9

Slusarenco Svetlana

Problematicile supravegherii parlamentare ale organelor securității naționale

96-104

DOI: 10.5281/zenodo.4282339

CZU: 342.5:351.746

Fondos Igor

Caracteristicile procedurilor speciale în codul de procedură civilă al Republicii Moldova

105-109

DOI: 10.5281/zenodo.4282398

CZU: 347.9(478)

Prisac Alexandru, Corjan Angela

Răspunderea profesională a antrenorilor

110-126

DOI: 10.5281/zenodo.4282402

CZU: 347.56:796.071.4

Voicu Alexandru-Virgil, Voicu Bogdan-Iosif

Studiu comparativ al legislației privind răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații

127-136

DOI: 10.5281/zenodo.4282407

CZU: 343.435

Jenunchi Elena

Încluderea în dreptul internaţional a răspunderii juridico-penale pentru poluarea apei

137-142

DOI: 10.5281/zenodo.4282413

CZU: 341.4:349.6

Boşcaneanu Marcel

Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.141 al codului penal al Republicii Moldova

143-149

DOI: 10.5281/zenodo.4282419

CZU: 343.3(478)

Macovei Vera

Гражданское общество в Республике Молдова: на пути развития

150-157

DOI: 10.5281/zenodo.4282467

CZU: 347.471

Сосна Борис

Theoretical and methodological foundations of the analysis of governance focused on human rights

158-164

DOI: 10.5281/zenodo.4282469

CZU: 342.7

Ciobanu Rodica

Conceptul fundamentării dreptului procesual contravențional

165-171

DOI: 10.5281/zenodo.4282525

CZU: 342.92

Creţu Adrian

Unele reflecții privind importanța sistematizării actelor normative interne, emise de către angajator la nivelul unității

172-178

DOI: 10.5281/zenodo.4283598

CZU: 349.2

Gamureac Alexandru

Obiectul juridic al infracțiunii de constrângere de a face declarații

179-184

DOI: 10.5281/zenodo.4283612

CZU: 343.226

Grecu Raisa, Jenunchi Elena