IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-05 14:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 1)
  2018  (2 din 1)
  2017  (1 din 1)
  2016  (1 din 1)
  2015  (1 din 1)
  2014  (1 din 1)
  2013  (1 din 1)
  2012  (1 din 1)
  2011  (1 din 1)
  2010  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1857-016X
eISSN: 2537-6144
Revista Arheologică
Categoria:
  • A (2019.04.19-2023.04.18)
  • B (2017.07.18-2019.04.18)
  • B (2013.10.31-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.10.30)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole31461948952297
Volume124606474
Total326665541426
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   535Descărcări   60

Conţinutul numărului de revistă

Планиграфия и структура поселения культуры Криш Сакаровка I (Р. Молдова) 6-30
Дергачев Валентин, Ларина Ольга
«Ограбленные» погребения Белозерской культуры 31-48
Цимиданов Виталий
Кто сжег Уч-Баш? (к вопросу о финале предскифского периода в Северном Причерноморье) 49-70
Кравченко Эвелина
Об одной группе раннескифских памятников Днепровского лесостепного Правобережья 71-80
Махортых Сергей
О бескурганных погребениях аборигенного населения восточноевропейской лесостепи скифского времени 81-104
Гречко Денис
Lumea egeeană şi impactul cultural al acesteia asupra evoluţiei tracilor septentrionali 105-118
Haheu Vasile
Ceramica grecească de lux în aşezările getice din silvostepa Nistru-Prut 119-123
Levinschi Alexandru
Ceramica lucrată cu mâna din aşezarea Lucăşeuca II (secolele II-I a.Chr.) 124-131
Iarmulschi Vasile, Munteanu Octavian
Следы неведомых «царей» 132-142
Курчатов Сергей
Перстни с полусферическими щитками и специфика престижного ювелирного убора X-XII вв. населения Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы 143-167
Рябцева Светлана
Podoabe de tradiţie bizantină descoperite în aşezările rurale şi târguri de la nordul Dunării (secolele XI-XIV) 168-176
Oţa Silviu
Sabia la populaţiile turanice din spaţiul carpato-nistrean în secolele –XIV 177-183
Ursu Ion
Верхнепалеолитическая стоянка Дрэгэнешть X 184-191
Коваленко Сергей
Rezultatele investigaţiilor arheologice din aşezările Feteşti I şi II (r-nul Edineţ) 192-202
Larina Olga, Sîrbu Ghenadie
Кромлехи с каменными плитами со знаками в Причерноморье и Крыу 203-205
Тощев Геннадий
Новые находки каменных орудий на памятниках позднего бронзового века степной зоны Молдовы 206-212
Агульников Сергей, Мистряну Еужениу
Материалы из разрушенных скифских погребальных комплексов IV-II вв. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра 213-221
Синика Виталий, Четвериков И, Тельнов Николай
Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare din Republica Moldova (VIII) 222-228
Dergaciova Lilia
Despre moarte şi „moartea simbolică” la tracii septentrionali (consideraţii preliminare) 229-240
Haheu Vasile, Surdu Victoria, Bratco Dumitru
Vitivinicultura Moldovei în epoca medieval 241-251
Haheu Vasile, Bratco Dumitru
Trepanaţia – ritual simbolic/magico-religios sau procedeu terapeutic? Necropola medievală de la Lozova (r-nul Străşeni, Republica Moldova), secolele XIV-XV. Studiu de caz 252-270
Simalcsik Angela, Comşa Alexandra, Groza Vasilica-Monica, Simalcsik Robert-Daniel
Consideraţii privind importanţa porcului domestic (Sus domesticus) în economia alimentară a Moldovei medieval 271-289
Bejenaru Luminiţa, Bacumenco-Pîrnău Ludmila, Stanc Margareta Simina
Биомеханические и эко-морфологические особенности черепа неандертальского человека 290-302
Кройтор Роман
Elemente de arheologie funerară în spaţiul carpato-danubian. Neolitic şi ene¬olitic, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011 303-306
Sîrbu Ghenadie
The late Bronze Age settlement of Nyfregyhaza-Oros „Ur Csere”. Satu Mare, Editura Muzeului Satmarean, 2010 307-311
Sîrbu Livia
Conferinta stiintifica cu participare internationala a IPC Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei, si studiului artelor 312-313
Masa rotunda cu tema Arheologia din RSSM in anii 40-60 ai sec. XX 314-315
Bacumenco-Pîrnău Ludmila
Sustinerea unei teze de doctorat in cadrul Centrului de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural al ASM, cu tema Migratia bastarnilor in spatiul carpato-nistrean (in baza necropolei de la Borosesti), elaborata de Vasile Iarmulschi 316-318
Munteanu Octavian
Revista Arheologica, serie noua, la a 10-a aniversare 319-320
Bacumenco-Pîrnău Ludmila, Ciobanu Larisa
Indicele bibliografic al Revistei Arheologice, serie noua (volumele I [2005] - X [2014]) 321-336
Bacumenco-Pîrnău Ludmila
Omagiu Profesorului Gheorghe Postica la 60 de ani 337-339
Bacumenco-Pîrnău Ludmila, Ciobanu Larisa
Памяти Георгия Феоктистовича Чеботаренко 340-342
Тельнов Николай
Informatii si conditiile de editare a Revistei Arheologice 347-348
Информация и условия издания Археологического Журнала 349-350
Information and condition of publication in the Archaeological Magazine 351-352
Lista instituţiilor de profil de peste hotare cu care Centrul de Arheologie al IPC AŞM întreţine relaţii de colaborare ştiinţifică şi efectuează schimb de publicaţii 353-353