IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-17 17:49
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)15
  2019  (2 din 2)42
  2018  (2 din 2)37
  2017  (1 din 2)33
  2016  (1 din 2)33
  2015  (1 din 2)38
  2014  (1 din 2)36
  2013  (1 din 2)24
  2012  (1 din 2)34
  2011  (1 din 2)23
  2010  (2 din 2)37
imagine

pISSN: 1857-016X
eISSN: 2537-6144
Revista Arheologică
Categoria:
  • A (2019.04.19-2023.04.18)
  • B (2017.07.18-2019.04.18)
  • B (2013.10.31-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.10.30)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole352118588145033428
Volume1410153728
Total3661287412178

Vizualizări   1164Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Die Cucuteni C-Keramik: Forschungsgeschichtliche Aspekte und Perspektiven 6-20

CZU: 904'14.22(4-11)"652"

Uhl Regina-Anna
Cultura Iamnaia în spaţiul carpato-nistrean: probleme şi perspective 21-26

CZU: 903.5'14(4-11)"-05-03"

Surdu Victoria
О некоторых типах украшений эпохи средней – поздней бронзы юга Восточной Европы 27-46

CZU: 903'1(4-11)"-05-03"

Бруяко Игорь, Киосак Дмитрий, Черниенко Юрий
Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii Chişinău-Corlăteni (sec. XII–X a.Chr.) 47-67

CZU: 903.2(478)"11-09"

Leviţki Oleg, Sîrbu Ghenadie, Sîrbu Livia
Tipologia şi evoluţia zidurilor din piatră ale fortificaţiilor hallstattiene târzii din spaţiul tiso-nistrean 68-81

CZU: 904:72(4)"11-07"

Zanoci Aurel
Un lot de ştampile rare de amfore greceşti de la Tyras 82-88

CZU: 930.2(38)-"7/2"

Mateevici Natalia, Samoilova Tatiana
Siturile de habitat ale tracilor septentrionali (cetăţi, aşezări deschise). Structuri spaţial-temporale 89-100

CZU: 903.3(4)"VI-II"

Haheu Vasile
Similitudini în credinţele geto-dacilor şi religia creştină. Rolul vinului 101-107

CZU: 94(=135.1)"0/13"

Haheu Vasile, Bratco Dumitru
Погребение «катафрактария» у с. Урсоая в Днестровско-Прутском междуречье 108-116

CZU: 903.5'15(478)"I-III"

Курчатов Сергей
Despre unele trăsături specifice ale giuvaergeriei bizantine din secolele VI–VII 117-122

CZU: 904(5):739.2"04/14"

Reabţeva Svetlana
Câteva precizări despre atelierul nr. 3 din cetatea de la Cladova (com. Păuliş, jud. Arad) 123-142

CZU: 94(498)"0/03"

Oţa Silviu, Oţa Liana, Niculescu Gheorghe
Кремневые изделия из раскопок раннетрипольского поселения Рогожень I в 2013 г. 143-153

CZU: 902/903(478)"636"

Коваленко Сергей, Сергей Бодян, Вячеслав Бикбаев
Результаты полевых исследований на трипольском поселении Гэтьманивка І (правобережье Cреднего Побужья) 154-162

CZU: 902/903(477)"636"

Рудь Виталий
Погребальные комплексы Среднего бронзового века в бассейне реки Ялпуг 163-175

CZU: 903.5:903'15(477+478)

Агульников Сергей
Piese de podoabă din epoca romană târzie provenind din spaţiul pruto-nistrean 176-182

CZU: 902/903

Ciobanu Larisa, Dergaciova Lilia
Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare din Republica Moldova (IX) 183-189

CZU: 902/904:737(478)sec."VIII"

Dergaciova Lilia
К вопросу о функциональной принадлежности серии средневековых нашивок и накладок с территории Пруто-Днестровского региона и их возможной связи с одеяниями типа кафтанов 190-208

CZU: 903:391.7(4)

Рябцева Светлана, Дергачева Лилия
Despre datarea cetăţii de piatră din or. Soroca 209-219

CZU: 904:725.182(478)"11/18"

Nesterova Tamara
Методика корректировки «минимального числа особей» 220-272

CZU: 902/903:562/569

Дергачев Валентин
Животноводство населения салтовской культуры в лесостепной части Северского Донца (Украина). Часть 1 273-293

CZU: 903'16(477.54)"653"

Колода Владимир, Кройтор Роман
Alimentaţia din Moldova în secolele XIV-XVIII: consideraţii bio-arheologice 294-302

CZU: 903.28(478)"XIII/XVII"

Bacumenco-Pîrnău Ludmila, Bejenaru Luminiţa
Necropola medievală de la Lozova. Campania arheologică din 2014. Raport anthropologic 303-322

CZU: 902/903.5(478-22)

Simalcsik Angela, Groza Vasilica-Monica
Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. I, nr. 1-2, 2014, Chisinău 323-326

CZU: 902(478)

Bacumenco-Pîrnău Ludmila
Piese de podoabă şi vestimentaţie din Moldova şi Ţara Românească în contextul relaţiilor cultural-istorice (secolele XIV-XVII). Brăila 327-328

CZU: [903.24+903.25+739.2](498.3+498.1)"13/16"

Bacumenco-Pîrnău Ludmila
Despre arheologie, păsări şi resurse alimentare: câteva note pe marginea unui volum de studii recent apărut 329-331

CZU: 902/904

Bacumenco-Pîrnău Ludmila
Piese de podoabă şi vestimentaţie din Moldova şi Ţara Românească în contextul relaţiilor cultural-istorice (secolele XIV-XVII). Editura Istros, Brăila 332-333

CZU: [903.24+903.25+739.2](498.3+498.1)"13/16"

Stăvilă Tudor
Lansarea volumului semnat de Valentin Dergaciov şi Olga Larina Памятники культуры Криш Молдовы // Monumente ale culturii Criş din Moldova şi Workshop-ul Metode noi de analiză şi interpretare a determinărilor arheozoologice, susţinut de dr.hab. Valentin Dergaciov 334-335

CZU: 902/904(478)"634"

Ciobanu Larisa
Masa rotundă cu genericul Arheologia Moldovei: Trecut, Prezent şi Viitor şi tema 90 de ani de la naşterea arheologului Avram Nudelman, 85 de ani de la naşterea arheologilor Isac Rafalovici şi Pavel Bîrnea, 80 de ani de la naşterea arheologului Vasile Grosu 336-337

CZU: 902(478)(092)

Sîrbu Livia
Conferinţa ştiinţifică internaţională a IPC Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor (ediţia a VII-a), Chişinău, 26-28 mai 2015 338-339

CZU: [902+39+7.01](100)(478)(063)

Ciobanu Larisa, Sîrbu Livia
Masa rotundă cu tema Arheologia evului mediu timpuriu în spaţiul Europei de Est 340-341

CZU: 902(4-11)"375/1492"

Dergaciova Lilia, Reabţeva Svetlana
A.A. Nudelman – personalitate polivalentă a ştiinţei din RSSM 342-345

CZU: 94(478)(092)

Matveev Sergiu, Pelivan Adrian
Isaac A. Rafalovivi – 85 de ani de la naştere 346-348

CZU: 902(478)(092)

Telnov Nicolai
Pavel P. Bîrnea – 85 de ani de la naştere 349-352

CZU: 902(478)(092)

Telnov Nicolai
Исследователь славянских древностей Днестро-Днепровского междуречья (памяти коллеги и учителя) 353-358

CZU: 902(477)(092)

Гуцал Виталий
Informații și condițiile de editare a Revistei Arheologice 362-363
Информация и условия издания Археологического Журнала 364-365
Information and condition of publication in the Archaeological Magazine 366-367
Lista institutiilor de profil de peste hotare cu care Centrul de Arheologie al IPC ASM intretine relatii de colaborare 368-368