IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-10 02:58
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)22
  2021  (2 din 2)40
  2020  (2 din 2)45
  2019  (2 din 2)45
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)44
  2016  (2 din 2)50
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)51
  2012  (2 din 2)42
  2011  (2 din 2)47
  2010  (2 din 2)41
  2009  (2 din 2)45
  2008  (2 din 2)48
  2007  (2 din 2)43
imagine

pISSN: 1857-0003
eISSN: 2587-3202
Ştiinţa Agricolă
Categoria:
  • B (2022.03.01-2026.03.01)
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2010.12.06-2013.10.30)
  • C (2009.04.30-2010.12.05)

Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale. Protecţia plantelor


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7136263677885692126
Volume31341691618
Total7446605369503

Vizualizări   880Descărcări   93

Conţinutul numărului de revistă

Producţia şi calitatea soiului de grâu comun de toamnă „Meleag” în experienţe polifactoriale3-7

CZU: 633.11”324”

Starodub Victor , Tabacari Ruslan
Evaluarea unor hibrizi de floarea-soarelui privind rezistenţa la secetă în Republica Moldova şi România8-16

CZU: 633.854.78:631.524.85:632.112

Tabără Olesea , Rîşnoveanu Luxiţa , Gisca Ion , Clapco Steliana , Joiţa-Păcureanu Maria , Duca Maria
Rezistenţa diferiţilor hibrizi de floarea-soarelui la unii agenţi fitopatogeni, în condiţii naturale de cultivare17-23

CZU: 633.854.78:631.524.86

Mutu (Calmîş) Ana , Rîşnoveanu Luxiţa , Gisca Ion , Clapco Steliana , Joiţa-Păcureanu Maria , Duca Maria
Значение оптимизации питания в стабильности формирования урожайности зерновых культур в зоне юга Украины24-29

CZU: 631.8:631.1(477.2)

Гамаюнова Валентина , Panfilova Antonina , Глушко Татьяна , Смирнова Ирина , Кувшинова Анна
Особенности формирования продуктивности пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) в зависимости от предпосевной обработки семян30-36

CZU: 633.11”324”:631.531.027

Клипакова Юлия , Белоусова Зоя
Биогенный вынос питательных веществ соевого агроценоза в условиях лесостепи Украины37-42

CZU: 633.34:632.51(477)

Брухаль Феликс , Красюк Людмила
Influenţa acidului giberelinic GA 4+7 asupra fructificării şi calităţii fructelor de măr de soiul golden delicious43-49

CZU: 634.11:581.1

Peşteanu Ananie
Oenological characterization of wines from grape clones created at research station for viticulture and enology Blaj, Romania50-56

CZU: 663.2(498)

Călugăr Anamaria , Babeş Anca Cristina , Bunea Claudiu Ioan , Pop Tiberia Ioana , Tomoiagă Liliana , Iliescu Maria
Genetic control of non-pungency in pepper (Capsicum sp.) (mini-review)57-63

CZU: 635.649:632.9

Srebcheva Todorka , Bojinov Bojin
Утолщение штамба и апикальный рост двупроводниковых саженцев яблони сорта флорина в зависимости от плотности размещения и способа создания двух проводников64-69

CZU: 634.11.03:631.526.32:581.144

Полунина Александра , Майборода Владимир
Оптимизация размножения паразитоида Encаrsia formosa Gahan при биологическом земледелии70-75
Мороз Николай
Влияние ЭМ-агро на содержание органических кислот и качественные показатели сусла и виноматериалов 76-81

CZU: 663.25

Кована Елена , Тарасова Виктория , Мулюкина Нина
Перспектывные лесные заповедные об ъекты и территории восточного Подолья в структуре региональной экологической сети82-86

CZU: 630*27(477.43)

Елисавенко Юрий
Utilizarea bioregulatorilor naturali şi a unor aditivi nutriţionali în hrana albinelor în perioada de primă87-92

CZU: 638.144.5

Eremia Nicolai , Chiriac Angela
Particularități de reproducere şi segregare a sexelor la iepurii de casă93-96

CZU: 636.92.082.4

Mardari Tatiana
Альтернативный источник кальция и фосфора для животных  97-101

CZU: 636.087.72

Килимнюк Александр
Эффективность использования адсорбентов микотоксинов при кормлении хряков-производителей разных пород102-106
Кайсын Лариса , Снитко Таисия
Качествнные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок»107-110

CZU: 636.2.054.033

Голубенко Татьяна
Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки111-114

CZU: 638.144.5

Разанова Елена
Diagnosticul diferenţiat al parvovirozei , rotavirozei şi coronavirozei la câini  115-121

CZU: 619:616.98:578:636.7

Naforniţa Nicolae , Cercel Ilie
Research on the impact of tillage operations for autumn wheat crop set up over some soil properties122-127

CZU: 633.11”324”:631.51

Ţenu Ioan , Roşca Radu , Melnic Iurie
Calitatea biocombustibililor solizi produşi din reziduuri agricole. Articol de sinteză128-140

CZU: 662.71/.74(478)

Pavlenco Andrei
Potenţialul energetic al reziduurilor agricole: studiu de caz pentru regiunea de dezvoltare nord, Republica Moldova141-148

CZU: 662.71/.74(478)

Pavlenco Andrei , Marian Grigore , Gudima Andrei
Rezistenţa la tracţiune a semănătorilor rotative149-153

CZU: 631.331.81

Nastas Andrei
К выбору оптимальной величины «запальной» дозы для надежного воспламенения двухтопливной смеси в газодизельном двигателе154-157

CZU: 621.43.039

Чернобрисов Сергей , Димогло Анатолий
Исследование возможности производства топливных материалов из отходов масличного льна в условиях Западного Полесья158-162

CZU: 662.756.3(477)

Ягелюк Светлана , Дидух Владимир , Ткачук Валентина
Capacitatea normală de producţie şi repartizarea costurilor indirecte în agricultură163-168

CZU: 631.164:657.47

Frecăuţeanu Alexandru , Cojocari Vadim , Bulgaru Veronica