IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-03 14:27
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)45
  2019  (2 din 2)45
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)44
  2016  (2 din 2)50
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)51
  2012  (2 din 2)42
  2011  (2 din 2)47
  2010  (2 din 2)41
  2009  (2 din 2)45
  2008  (2 din 2)48
  2007  (2 din 2)43
imagine

pISSN: 1857-0003
eISSN: 2587-3202
Ştiinţa Agricolă
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2010.12.06-2013.10.30)
  • C (2009.04.30-2010.12.05)

Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale. Protecţia plantelor


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole651397999410563064
Volume28251951044
Total6794231945149

Vizualizări   922Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Хлорофильные показатели и их связь с продуктивностью растений озимого ячменя 3-7

CZU: 633.16“324”:581.132.1(478)

Дерендовская Антонина, Жосан Сильвия
Tehnici de producţie în agricultura ecologică 8-11

CZU: 631.147

Bucur Gheorghe
Dinamica conţinutului de humus în sol sub influenţa diferitor sisteme de fertilizare folosite timp îndelungat 11-14

CZU: 633.11:631.81

Indoitu Dumitru, Indoitu Diana
Schimbările în complexul microbian al solului la aplicarea erbicidelor 14-17

CZU: 579.64

Tolocichina Svetlana, Cincilei Angela, Sireţanu Ludmila, Mamaliga V
Ameliorarea calităţii bobului la porumb prin sporirea conţinutului amilopectinei in amidon 17-20

CZU: 633.15.631:523.11

Ţîganaş Vasile, Ţîganaş Domnica
Aнтимикробная активность стрептомицетов почвы центральной зоны Mолдовы 20-24

CZU: 579.64631+5173.6.086.8/35

Бурцева Светлана, Сырбу Тамара, Слaнина Валерина, Намолован Лилия, Codreanu Svetlana
Aгроэкологические проблемы сохранения ландшафтного и биологического разнообразия в связи с региональным освоением земель (на примере белорусского полесья) 24-27

CZU: 502.63:631.6(476)

Parfenov Victor, Ţvirvo L.
Metodica de planificare a experimentului 28-31

CZU: 543.06

Bălcănuţă Nicolae
Influenţa fertilizărilor foliare asupra creşterii şi productivităţii mărului 32-35

CZU: 634.11:631.82

Balan Victor, Şaganean Radu
Noi aspecte privind morfologia, biologia, patografia şi combaterea entităţilor parazite care produc filostictoza frunzelor de măr 35-39

CZU: 634.11:631.574:[632.9+581.45]

Bădărău Sergiu
Cercetări privind capacitatea de refacere a butucilor la unele soiuri de struguri pentru masă in cazul unor accidente climatice repetate 40-43

CZU: 631.538:634.83

Dobrei Alin, Mustea Mihai, Malaescu Mihaela, Ghiţă Alina, Cristea Tina-Oana
Cercetări privind influenţa tăierilor in verde asupra formaţiunilor de rod şi diferenţierii mugurilor la cais 43-45

CZU: 634.11.03:631.541.3

Ghiţă Alina, Drăgănescu Gilda-Eleonora
Renovarea producerii laptelui în perspectiva integrării europene 46-48

CZU: 636.2

Chilimar Serghei
Cîmpul electromagnetic continuu utilizat în tehnologia prelucrării preincubabile al ouălor 49-51

CZU: 636.597.082.474:615.849.19

Scripnic Elena
Aspecte privind renovarea cuplelor tribologice cu joc exploatate in condiţii de frecare limită 52-56

CZU: 631.539.3

Marian Grigore, Ţapu Veaceslav
Факторы влияющие на показателей надежности распределительных систем 56-60

CZU: 621.311.1.014.019.

Martînov Victor
Principiile de elaborare a algoritmelor de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor 61-67

CZU: 621.311.014.019.3.

Erhan Fiodor, Lupusor Irina, Lukianenco Elena
Reactivitatea patului vascular arterial in afecţiunile septice ale degetelor la bovine 68-70

CZU: 636.2:612.1+619:616.137.93:636.2

Enciu Valentina
Cercetări privind eficienţa norfloxacinei in tratamentul nefritelor la caine 71-73

CZU: 619:615.254.015.4+619:616.61-002:636.7

Starciuc Nicolae, Macrii V., Osadci Natalia, Codreanu M., Şendrea E., Codreanu I., Turcitu M.
Influenţa preparatului bior asupra sănătăţii şi indicilor productivi la tineretul porcin alimentaţi cu raţii carenţate 74-77

CZU: 636.4-053.087.8

Macari Vasile, Petcu Igor, Donica Ala, Donica Gheorghe, Grigorovschi N.
Utilizarea metodelor neparametrice la determinarea productivităţii şi eficienţei gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 78-82

CZU: 631.115:631.152:519.2(478)

Perju Ion, Popa Daniela
Perfecţionarea contabilităţii consumurilor de decopertare a resurselor naturale 82-85

CZU: 657:504.003.3(478)

Şevciuc Tatiana