IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Institutul de Energetica al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 3)31
  2020  (4 din 3)47
  2019  (6 din 3)64
  2018  (3 din 3)39
  2017  (3 din 3)42
  2016  (3 din 3)39
  2015  (3 din 3)39
  2014  (3 din 3)33
  2013  (3 din 3)26
  2012  (3 din 3)26
  2011  (3 din 3)26
  2010  (3 din 3)29
  2009  (3 din 3)29
  2008  (3 din 3)33
  2007  (3 din 3)14
  2006  (1 din 1)14
  2005  (1 din 1)11
imagine

pISSN: 1857-0070
Problemele Energeticii Regionale
Проблемы региональной энергетики
Problems of the regional energetics
Categoria:
  • A (2018.02.01-2022.02.01)
  • A (2017.02.28-2018.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.02.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

În revista se publică cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • funcţionarea fiabilă a complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, scule şi echipamente care pot asigura sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţiea şi consumul energiei electrice şi termice;
  • elaborarea instalaţiilor şi sistemelor pentru conversia şi utilizarea eficientă a energiei surselor regenerabile (heliocolectoare, PV convertoare, a vântului, surse cu potenţial termic redus-pompe de căldură etc.), precum şi a suselor noi de energie.

Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.

Articolele în revista sunt publicate fără plată.

Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

©Editor Institutul de Energetica al ASM, 2005


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole54260291566232933174
Volume51436311720
Total5936465468343

Vizualizări   803Descărcări   76

Conţinutul numărului de revistă

Анализ содержания газов в маслонаполненном оборудовании с дефектами электрического типа

1-16

DOI: 10.5281/zenodo.2222331

CZU: 621.314

Шутенко Олег

Расчет и исследование установившихся несимметричных режимов трехобмоточного
трехфазного силового трансформатора по схеме Yn/yn/d-11

17-27

DOI: 10.5281/zenodo.2222333

CZU: 621.314.2

Бошняга В.A. , Суслов В.М.

Numerical Method for Determining Potential Coefficients Matrix for Multiconductor Transmission Line

28-35

DOI: 10.5281/zenodo.2222388

CZU: 621.311:519.6

Patsyuk Vladimir

Эффективность использования встроенных пучков конденсаторов теплофикационных турбин для подогрева подпиточной воды

36-51

DOI: 10.5281/zenodo.2222335

CZU: 621.311

Шемпелев Александр, Суворов Д., Иглин Павел

Тепловой насос с теплообменными аппаратами с переменной площадью поверхности теплообмена

52-61

DOI: 10.5281/zenodo.2222344

CZU: 621.577

Шит М., Гончаров Олег, Журавлев А.А., Бурчиу В.И., Тимченко Д.

Hydrodynamic Features of Gas-Liquid Flow Movement in a Separation Device Plane Channel with an Oscillating Wall

62-70

DOI: 10.5281/zenodo.2222360

CZU: 621.436.74+621.45.037

Pavlenko Ivan, Liaposhchenko Oleksandr, Sklabinskyi Vsevolod, Ivanov Vitalii, Gusak Oleksandr

Исследование влияния давления газа на входе в струйно-реактивную турбину на показатели ее эффективности

71-82

DOI: 10.5281/zenodo.2222341

CZU: 620.97

Ванеев Сергей, Мелейчук Станислав, Бага Вадим, Родимченко Татьяна

Влияние физических свойств газов на расходные характеристики лабиринтного уплотнения

83-92

DOI: 10.5281/zenodo.2222364

CZU: 621.5.02+621.22-762

Бондаренко Герман, Ванеев Сергей, Бага Вадим, Башлак Ирина, Родимченко Татьяна

Оценка энергетической эффективности применения детандер-генераторных агрегатов в системах с комбинированным производством тепла и электри-ческой энергии

93-101

DOI: 10.5281/zenodo.2222376

CZU: 620.9:621.3

Губарев Василий, Шарапов Алексей, Арзамасцев Алексей, Картель Александр

Влияние неконденсирующихся газов на процессы тепло- и массоотдачи при пленочной конденсации пара в теплообменных аппаратах

102-111

DOI: 10.5281/zenodo.2222362

CZU: 621.1.016.4+621.184.64

Решетников Игорь, Шихалев Сергей, Тихонов Сергей

Comparative Analysis of Energetic Performance of Various Photovoltaic Power Stations

112-126

DOI: 10.5281/zenodo.2222382

CZU: 620.92

Chalbash O., Berzan Vladimir, Postolaty Vitaly M.

Оптимизация соотношения мощностей ветровых и солнечных электростанций

127-140

DOI: 10.5281/zenodo.2222378

CZU: 620.98

Кузнецов Николай, Смертюк Василий, Лысенко Ольга, Нестерчук Дина, Адамова Светлана

Низкотемпературные испарительные воздухоохладители. Разработка и анализ возможностей

141-155

DOI: 10.5281/zenodo.2222367

CZU: 536.248.2:532.529.5+621.56

Дорошенко Александр, Антонова Альфия, Халак Вячеслав, Гончаренко Александр

Стеганоаналитический метод, основанный на анализе сингулярных чисел блоков матрицы цифрового изображения

156-168

DOI: 10.5281/zenodo.2222384

CZU: 004.9

Кобозева Алла, Бобок Иван, Батиене Лаири

Тарифная политика при формирование цены на тепловую энергию

169-180

DOI: 10.5281/zenodo.2222386

CZU: 620.9:338.5

Постолатий В.М., Бабич В.М.