IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-03 11:11
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 3)42
  2020  (4 din 3)44
  2019  (6 din 3)64
  2018  (3 din 3)39
  2017  (3 din 3)42
  2016  (3 din 3)39
  2015  (3 din 3)39
  2014  (3 din 3)33
  2013  (3 din 3)26
  2012  (3 din 3)26
  2011  (3 din 3)26
  2010  (3 din 3)29
  2009  (3 din 3)29
  2008  (3 din 3)33
  2007  (3 din 3)14
  2006  (1 din 3)14
  2005  (1 din 3)11
imagine

pISSN: 1857-0070
Problemele Energeticii Regionale
Проблемы региональной энергетики
Problems of the regional energetics
Categoria:
  • A (2018.02.01-2022.02.01)
  • A (2017.02.28-2018.01.31)
  • B (2013.06.27-2017.02.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

În revista se publică cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • funcţionarea fiabilă a complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, scule şi echipamente care pot asigura sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţiea şi consumul energiei electrice şi termice;
  • elaborarea instalaţiilor şi sistemelor pentru conversia şi utilizarea eficientă a energiei surselor regenerabile (heliocolectoare, PV convertoare, a vântului, surse cu potenţial termic redus-pompe de căldură etc.), precum şi a suselor noi de energie.

Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.

Articolele în revista sunt publicate fără plată.

Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

©Editor Institutul de Energetica al ASM, 2005


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole55067165882733043185
Volume52474801831
Total60271913810104

Vizualizări   1097Descărcări   17

Conţinutul numărului de revistă

Влияние элементов измерительной части цифровой дифференциальной защиты трансформаторов на преобразование входного сигнала1-12

CZU: 621.311

Андреев Михаил , Боровиков Юрий , Гусев Александр , Суворов Алексей , Сулайманов Алмаз , Уфа Руслан
Процессы самовосстановления пленочных конденсаторов в форсированных режимах. 13-22

CZU: 621.319.4

Белько Виктор , Емельянов О. , Иванов Иван
Numerical Method for Calculating Non-stationary Processes in the Non-homogeneous Electric Circuit. Direct and Reverse Problem23-35

CZU: 621.3.049

Berzan Vladimir , Patsyuk Vladimir , Rybacova Galina
Статистический анализ характеристик частичных разрядов в трансформаторном масле у острийного электрода на переменном напряжении36-44

CZU: 621.315.615

Коробейников Сергей , Бычков Александр , Чимитова Екатерина , Демин Виктор
Математическая модель электромагнитного переходного процесса для сверхпроводникового огра-ничителя тока короткого замыкания45-51

CZU: 621.316.73

Манусов В. , Павлюченко Д. , Михеев Павел
Анализ условий электробезопасности с учетом удельной электропроводности грунта на основе нечеткой логики52-62

CZU: 621.316.9

Манусов В. , Зайцева Наталья
Моделирование формирования инея на оребренной поверхности воздухоохладителя63-70

CZU: 621.56/59+697.971

Лагутин А.Е. , Козаченко Илья , Желиба Юрий
Численное исследование процесса сжигания низкокалорийного газа в подовой горелке71-80

CZU: 620.9:662.76

Редько Андрей , Редько И.
Оценка влияния эксплуатационных факторов на содержание кислорода в конденсате на выходе из конденсатора паровой турбины81-89

CZU: 621.311.22+620.9:662.92

Шемпелев Александр , Иглин Павел , Сущих Виктор
Многотемпературный тепловой насос с каскадным включением компрессоров90-97

CZU: 621.577

Шит М. , Журавлев А.А. , Тимченко Д.
Определение условий возникновения гидроударов в гидросистемах98-104

CZU: 622.692.4

Мазуренко Антон , Скалозубов Владимир , Чулкин Олег , Пирковский Денис , Козлов Игорь
Определение количественных характеристик двигателя бытовой электростанции при использовании генераторного газа в качестве альтернативного топлива105-111

CZU: 620.9+621.311

Плотников Сергей , Бузиков Шамил , Карташевич Анатолий , Зубакин Алексей
Повышение эффективности газовоздушного охладителя корабельной энергетической установки113-124

CZU: 621.436:623.8

Дымо Борис , Волошин Андрей , Епифанов A. , Кузнецов Валерий
Моделирование смешивания компонентов в барабанной печи при сжигании муниципальных отходов для обеспечения рационального использования энергии125-139

CZU: 620.9+628.477+662.636

Крот Ольга , Ровенский Александр
Статистический анализ энергетических показателей солнечной радиации (на примере данных Токмакской солнечной электростанции)140-148

CZU: 620.92+551.581.1

Кузнецов Николай , Лысенко Ольга
Impactul economic şi de securitate a interconectării sistemelor electroenergetice ai Republicii Moldova şi cel Vest European148-158

CZU: 620.9(478)

Comendant Ion
Academicianul V. Postolati- 80 ani!159-160

CZU: 62(478)(092)

70th Anniversary of Dr.Habilitat Valentin Oleschuk161-162

CZU: 62(478)(092)