IBN
Închide
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1958
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   100
Limba de publicare >
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >

Numere înregistrate

  2016  (6 din 6)
  2015  (6 din 6)
  2014  (6 din 6)
  2013  (6 din 6)
  2012  (6 din 6)
  2011  (6 din 6)
  2010  (6 din 6)
  2009  (6 din 6)
imagine

pISSN: 1875-0666
Curierul Medical
Categoria:
  • B (2013.10.31-2017.10.31)
  • B (2009.12.24-2013.10.30)
  • C (2009.04.30-2009.12.23)

Începând cu anul 2017 revista Curierul Medical se editează cu titlul Moldovan Medical Journal

 


 


Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2016
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole11602968342240
Volume4827318191
Total12083241522431
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Vizualizări   594Vizitatori unici   51

Conţinutul numărului de revistă

Colagenul matricei extracelulare în restenoza coronariană intra-stent 3-8
Costin Sava, Ciobanu Lucia, Popovici Ion, Cobeţ Valeriu, Popovici Mihail
Utilizarea a di(m-s)-bis{cloro-[1-piridin-2-iletanon--metiltiosemicarbazono(1-)]cupru}, în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă de Staphylococcus aureus 9-11
Lozan-Tîrşu Carolina
Aprecierea comparativă a efecienţei remediilor medicamentoase antianemice şi corelaţia dintre anemia fierodificitară şi patologia gastrică la copii 12-16
Turea Marin, Gavriliuc Nadejda, Eşanu Galina, Condratiuc E.
Evaluarea efectului imunomodulator al Pacovirinei la femeile vaccinate contra hepatitei virale B 17-21
Spînu Constantin, Isac Maria, Sajen Octavian, Guriev Vladimir, Spînu Igor, Scoferţă Petru, Donos Ala, Cristalov Petru
Corelaţia clinică şi imunologică la pacienţii cu eşec al tratamentului tuberculozei 21-28
Lesnic Evelina, Ghinda Serghei, Zlepca Vasile
Calitatea vieţii pacienţilor cu boală cronică renală aflaţi la tratament prin hemodializă 29-35
Calancea Valentin, Tănase Adrian, Gaibu Sergiu
Морфология спинного мозга плода человека 35-36 недель внутриутробного развития 35-41
Şcolnikov V.
Гисто- и ультраструктурные изменения в яичке после пластики задней стенки пахового канала при косой паховой грыже 42-44
Polivkan M.
Состояние неонатальной и отдалённой летальности детей, рождённых с экстремально малой массой тела 44-48
Vlasenko D.
Нейрофармакологическое изучение эффектов диуманкала и декурсинола –антагонистов кальция нового поколения 48-53
Abdullayeva Rena, Agaev E.
Морфометрическая характеристика изменений в кровеносном русле печени при сочетанной травме грудной клетки и бедра 54-58
Herasymyuk I., Hdanskyi S.
Tratamentul chirurgical în valvulopatiile tricuspidiene dobândite 59-63
Moscalu Vitalie
Strategii în tratamentul trombozei protezelor valvulare cardiace 64-67
Manolache Gheorghe, Batrînac Aureliu, Moscalu Vitalie, Cuşnir Olga, Barnaciuc Sergiu, Morozan Vladislav, Slobozeanu Ala, Ghicavîi Nelea, Ţîmbalari Anatolie
Corecţia chirurgicală a valvulopatiilor la copii şi adolescenţi. Rezultate şi perespective 67-70
Borş Pavel, Cheptanaru Eduard, Corcea Vasile, Guzgan Iurie, Maniuc Liviu, Repin Oleg, Vărlan Eugen
Revascularizarea miocardului pe cord bătând 70-74
Morozan Vladislav, Ureche Andrei, Barnaciuc Sergiu, Manolache Gheorghe, Moscalu Vitalie, Voitov Serghei, Mărgineanu Alexandru, Batrînac Aureliu
Autotratamentul şi medicamentele eliberate fără prescripţie medicală 75-79
Ghicavîi Vitalie, Guşuilă Gheorghe, Bacinschi Nicolae
Rolul disfuncţiei motorii a colecistului şi infecţiei în evoluţia colelitiazei: aspecte etiopatogenetice 79-83
Hotineanu Vladimir, Moraru Viorel, Bujor Petru, Bujor Sergiu
Marcheri biochimici de lezare a sistemului nervos central al fătului 84-88
Boscaneanu Natalia
Managementul psihofarmacologic al riscului de suicid la pacienţii cu schizofrenie 88-93
Ţurcanu Oleg
Organogeneza constituentelor joncţiunii biliopancreaticoduodenale 94-100
Suman Serghei
Eficienţa aplicării medicamentului Timolol 0,5% în profilaxia crizelor migrenoase 101-103
Moldovanu Ion, Curca Cristina, Bendelic Eugeniu
Remarcă la recenzia (din pagina 103) dnei Veronica Cernit, asistent universitar şi dlui Anatolie Vişnevschi, dr. h., conferenţiar 104-104
Grib Liviu, Cuciuc Valeriu
Diomid Gherman(1928-2014) 105-105
Ababii Ion
Sergiu Matcovschi 60 de ani 106-106
Ababii Ion
Nicolae Bodrug 60 de ani 107-107
Ababii Ion