IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Centrul Naţional de Sanătate Publică
IMSP Spitalul Clinic Republican
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-16 23:12
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)11
  2020  (5 din 4)75
  2019  (4 din 4)163
  2018  (4 din 4)104
  2017  (4 din 4)160
  2016  (6 din 4)248
  2015  (7 din 4)166
  2014  (6 din 4)211
  2013  (6 din 4)182
  2012  (6 din 4)295
  2011  (5 din 4)187
  2010  (3 din 4)37
  2009  (3 din 4)42
  2008  (5 din 4)98
imagine

pISSN: 1729-8687
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:
  • B (2017.12.21-2021.12.21)
  • B (2013.10.31-2017.10.31)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Sănătate publică şi management.Igienă şi epidemiologie. Management în sistemul de sănătate


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole19798199611168088811
Volume65575354787
Total204487749616467

Vizualizări   949Descărcări   40

Conţinutul numărului de revistă

Serviciul traumatologie şi ortopedie - compartiment indivizibil în complexul de securitate a sănătăţii populaţiei (sinteză doctrinară)

4-6

CZU: 614.2:616.71/.74-082(478)

Marin Ion, Eţco Constantin

Менеджмент: история возникновения, развития, классическое направление и основные принципы системного подхода)  

7-12

CZU: 005.7:61

Ceban V.

Aspectele medico-sociale de organizare, supraveghere şi monitorizare a stării de sănătate a copiilor din municipiul Chişinău în asistenţa medicală primară

13-16

CZU: 614.2-053.2(478-21)

Eţco Constantin, Buta Galina, Cobîleanu Zinaida, Scripcari Ana

Influenţa compușilor bioactivi de origine vegetală asupra reacţiei sistemului imun la acţiunea radiaţiilor ionizante

17-24

CZU: 547.913:579.2:615.849

Coreţchi Liuba, Plăvan Irina, Bahnarel Ion, Roşca Andrei

Posibilităţi moderne de măsurare experimentală a principalelor surse naturale de radiaţii ionizante

25-30

CZU: 613.648+614.876+699.887

Vîrlan Serghei

Situaţia epidemiologică privind tusea convulsivă în Republica Moldova

31-33

CZU: 614.2:616.921.8-036.22(478)

Bucov Victoria, Melnic Anatolie, Ţurcan Laura

Изучение связей между заболеваемостью и смертностью от болезней системы кровообращения у сельского населения

34-36

CZU: 614.2:616.1:314.4(477-22)

Navciuk Igori, Ceban V., Revenko Janetta

Vaccinoterapia în managementul tratamentului complex al amigdalitei cronice la copii

37-47

CZU: 616.322-002.2-036.12-053.2

Ababii Ion, Ghinda Serghei, Danilov Lucian

Particularităţile tuberculozei pulmonare în funcţie de metoda depistării

48-51

CZU: 616.24-002.5-036.12

Ustian Aurelia, Cernenco Nelea, Lesnic Evelina, Malic Elena, Niguleanu Adriana, Ceban Raisa

Criteriile diagnosticului diferenţial al tuberculozei pulmonare cu pneumonia comunitară trenantă

52-59

CZU: [616.24-002.5:616.24-002]-07

Caraiani Olga, Lesnic Evelina

Reacţiile de adaptare şi indicatorii reactivităţii imune în tuberculoza pulmonară sub influenţa adaptogenului BioR

60-64

CZU: 616.24-002.5:615.322

Calenda Olga, Ghinda Serghei, Lesnic Evelina

Necesitatea implementării programului de sănătate orală la copii în Republica Moldova

65-70

CZU: 614.2:616.31-053.2(478)

Spinei Aurelia

Managementul abdominoplastiei

70-73

CZU: 617.55-089.844

Taran Anatolie, Cușnir Violetta

Cheltuielile publice pentru sănătate în Republica Moldova şi România: realităţi şi posibilităţi de optimizare

74-80

CZU: 336.531.2:614.2(478+498)

Ganea Victoria, Copăceanu Cristina, Gafton Cristina, Rusu Patric

Rolul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (antreprenorial) în economia Republicii Moldova

81-85

CZU: 334.72.012.63/.64:338(478)

Nicov Irina

Factorii care influenţează managementul pneumoniilor comunitare

86-91

CZU: 616.24-002-036.22-085

Brocovschii Victoria, Botnaru Victor, Rusu Doina, Badan Vlad, Toma Cristina

Вторичная профилактика системной красной волчанки

91-94

CZU: 616.5-002.52-02-071-084

Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie

Jubileu. Ludmila Eţco  -  doctor habilitat în ştiinţe medicale

95-96

CZU: 61(478)(092)

Jubileu. Omagiu doamnei Maria Moraru -  conferenţiar, doctor în ştiinţe medicale

97-97

CZU: 61(478)(092)

In Memoriam. Savantul şi pedagogul Ion Prisacari. 80 de ani de la naştere

98-99

CZU: 61(478)(092)

Eţco Constantin