IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2000
Fondatori
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tirajul revistei   600
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-26 20:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 6)15
  2019  (5 din 6)93
  2018  (5 din 6)95
  2017  (5 din 6)90
  2016  (5 din 6)93
  2015  (5 din 6)98
  2014  (5 din 6)91
  2013  (5 din 6)79
  2012  (4 din 6)97
  2011  (5 din 6)110
  2010  (5 din 6)102
  2009  (4 din 6)97
  2008  (5 din 6)135
  2007  (3 din 6)110
  2006  (4 din 6)99
  2005  (5 din 6)95
  2004  (5 din 6)92
  2003  (5 din 6)100
  2002  (5 din 6)127
  2001  (6 din 6)127
  2000  (4 din 6)76
imagine

pISSN: 1810-6455
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.12.21-2019.12.05)
  • C (2014.01.30-2017.12.20)
  • C (2010.12.06-2013.12.31)

Fiecare număr de revistă este axat pe tratarea mai amplă a unei probleme actuale din domeniul educaţiei:
– Statutul profesorului în societatea contemporană
– Finalităţile educaţionale
– Aspecte ale educaţiei copiilor cu necesităţi speciale
– Politici educaţionale
– Educaţie pentru democraţie
– Statutul tînărului profesor
– Educaţie interculturală
– Educaţie ecologică
– Integrare europeană
– Educaţie pentru mass-media şi comunicare
– Educaţie economică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole202175979814497194550
Volume96461912070
Total211780598916567

Vizualizări   499Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Anul Internaţional al Pădurilor 2-2
Dediu Ion
Numai prin competiţie sănătoasă se obţine performanţa... 3-6
Duca Gheorghe
Motivarea personalului – concept dinamic în managementul educaţional 7-10

CZU: 37:005.32:331.101.3

Bursuc Oleg
Conferinţa ştiinţifică internaţională Prevenirea conflictelor violente şi educaţia pentru pace în comunităţile multiculturale 11-11
Goraş-Postică Viorica, Bezede Rima
Învăţămîntul primar şi secundar în ţările Parteneriatului Estic 12-12

CZU: 373.3/.5(4-11)

Nahaba Lilia
Dimensiunea culturală a Parteneriatului Estic 12-12

CZU: [37+316.74](4-11)

Bogdea Dan
Conferinţa internaţională Teacher leadership 13-13

CZU: 37:005.322:316.46(063)

Goraş-Postică Viorica, Bezede Rima
Elevii din mediul rural vor participa la mai multe activităţi extraşcolare în 2012 13-14

CZU: 37(478-22)

Nahaba Lilia
Limba română – o necesitate stringentă pentru integrare socială 14-16

CZU: 37.016:811.135.1

Bezede Rima, Barbarov Silvia
Clubul PAIDEIA 16-16

CZU: 37.02

Oferta de formare 2012 pentru cadre didactice şi manageriale 17-17

CZU: 371.13

Nahaba Lilia
Activităţi de dezvoltare profesională în cadrul leadership-ului educational 18-21

CZU: 371.13

Bezede Rima
Dezvoltarea profesionalismului pedagogilor în contextul educaţiei axate pe competenţe 21-26

CZU: 371.132

Beleaeva Svetlana, Ponomari Tatiana
Modalităţi de manifestare a nivelului de autoapreciere şi de formare a expectanţelor la tineri 26-28

CZU: 37.041-053.6

Moga Ecaterina
Educaţia pentru timpul liber în viziunea pedagogiei centrate pe elev 29-33

CZU: 37.018

Clichici Veronica
Capacitatea de acomodare etnică ca valoare 34-38

CZU: 316.614:323.15(478)

Cojocaru Nicolae
Să ne gîndim la drepturile noastre: dreptul la egalitate şi nediscriminare 39-41

CZU: 37.034

Terzi-Barbaroșie Daniela
Proiectarea atelierelor ca formă de organizare interactivă din perspectivă acţional-axiologică 42-46

CZU: 37.016.046:[811.135.1+821.135.1]

Marin Mariana
O abordare şcolară a schiţei Vizită... de I.L. Caragiale: comentariu socio-cultural 46-50

CZU: 37.02:821.135.1.09

Suff(Cartaleanu) Elena
Arta discuţiei – oră opţională în clasele primare 50-53

CZU: 373.3.02

Mîndru Nina
The Development of Students’ Competences in realizing modernized curriculum 54-56

CZU: 378.147

Sagoian Eraniac, Şeverina Svetlana
The effectiveness of pre-writing stage whenteaching writing to intermediate level students 56-58

CZU: 378.016.046:811

Coleadinova Ecaterina
Wege der Motivierung zum freien Sprechen 58-61

CZU: 37.02:811'243

Talpă Aliona
Dezvoltarea activităţilor extracurriculare prin intermediul proiectelor educaţionale 62-66

CZU: 37.014.3+37.016.046

Goraş-Postică Viorica
O experienţă valoroasă 66-67

CZU: 37.018

Boiarinova Ecaterina
Organizarea activităţilor extracurs – şanse egale pentru toţi copiii 68-68

CZU: 37.018

Soltan Maria
Activităţi pentru toţi elevii 68-69

CZU: 37.018

Gheţiu Adelina
Copiii – cei mai importanţi actori pe scena viitorului 70-70

CZU: 37.018

Duca Larisa
Specificul educaţiei nonformale în pedagogia Waldorf 71-73

CZU: 37.018

Cojocaru Rita
Instruirea de performanţă la Informatică în contextul curriculumului general 74-78

CZU: 37.016.046:004

Gremalschi Anatol, Corlat Sergiu
Formarea cetăţeanului activ şi a competenţelor de incluziune socială la elevi în context interdisciplinary 79-80

CZU: 37.035

Cerbuşca Pavel
Argument în favoarea educaţiei sociale şi financiare Aflatoun 80-83

CZU: 37.035

Baxan Ina, Carp Nadejda, Tomulescu Ana
CONSEPT – un proiect orientat spre formarea competenţelor profesionale 84-86

CZU: 377.112.4

Vasiliev Maria
Servicii acordate de biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICA 86-86
Strategii euristice de învăţare eficientă a matematicii 87-90

CZU: 37.02:51

Brăduleac Iraida
Formarea competenţei de a elabora planul unei clădiri din realitate 91-95

CZU: 37.018

Dulamă Maria-Eliza
Competenţa-cheie a învăţa să înveţi în corelare cu competenţele şcolare la disciplinele Istorie şi Educaţie civică 96-100

CZU: 37.02:94+37.034

Bîrlădeanu Ala
Formarea competenţei de cercetare experimentală a substanţelor, fenomenelor şi proceselor chimice 100-105

CZU: 37.02:54

Dîmovscaia Galina, Subotin Iurie
Formarea competenţei de formulare a problemelor. Aplicaţii pentru învăţămîntul matematic primar 106-110

CZU: 373.3.02:51

Ursu Ludmila
Demersul extracurricular în sprijinul formării de competenţe 111-112

CZU: 37.018

Cristea Sorin
Educaţie artistică performantă în cadrul ansamblurilor de dans Temperamento şi EOΣ 113-113

CZU: 37.036:793.3

Goraş-Postică Viorica