IBN
Închide
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   120
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2017-11-17 17:02
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >

Numere înregistrate

  2013  (5 din 5)
  2012  (5 din 5)
  2011  (5 din 5)
  2010  (5 din 5)
  2009  (5 din 5)
  2008  (5 din 5)
imagine

pISSN: 1857-1719
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole28517748694949
Volume3021380124
Total28817962495073
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Vizualizări   579Descărcări   2Vizitatori unici   54

Conţinutul numărului de revistă

Ion Prisăcaru – emerit savant, pedagog şi om de stat 5-8
Tintiuc Dumitru, Grosu Iurie, Raevschi Mihail, Raevschi Elena, Pronoza Mariana, Zabrian Inesa
Eli Naum Şleahov – 90 ani de la naştere 9-11
Prisacari Viorel
Unguent „Izofural” - preparat antibacterian nou Comunicare I. Studiul activităţii antibacteriene 12-15
Prisacari Viorel, Buraciova Svetlana, Uncu Livia, Vîslouh Oxana, Ţapcov Victor
Particularităţile epidemiologice şi factorii de risc in hepatite virale cronice şi ciroze hepatice 16-27
Prisacari Viorel, Paraschiv Angela, Staicova Olga, Colţa Victoria
Echinococoza/hidatidoza umană - problemă de sănătate publică în Republica Moldova 27-32
Lungu Vera, Varticean Ana, Prisacari Viorel
Promovarea sănătăţii – aspecte ştiinţifice 32-35
Cotelea Adrian
Particularităţile procesului epidemic şi măsurile de profilaxie şi combatere a oreionului în Republica Moldova 35-41
Berdeu Ion, Barabaş Mihail
Manifestarea procesului epidemic şi supravegherea epidemiologică a hepatitei virale B în Mmun. Chişinău 41-45
Roşca Andrei, Sandul Uliana
Confirmări de laborator, biotipuri izolate ale tulpinilor. C.diphtheriae în teritoriul RM. Lizotopie 45-48
Oglindă Ala
Studiul nivelului de imunitate antidifterică. Anchete serologice. Rezultate 48-52
Oglindă Ala
Dinamica spectrului de rezistenţă a tulpinilor de mycobacterium tuberculosis, izolate în anii 2003-2008 în Republica Moldova 52-56
Buga Alexandru, Cotici Alexandru, Vorojbit Valentina, Crudu Valeriu
Metode moderne de diagnostic de laborator si testarea sensibilitatii mycobacterium tuberculosis, utilizate in laboratorul national de referinta 57-60
Noroc (Stratan) Ecaterina, Vorojbit Valentina, Cotici Alexandru, Moraru Nicolae
Activităţi intersectoriale de promovare a sănătăţii şi profilaxie a maladiilor în sectorul rural 61-65
Friptuleac Grigore, Moroşan Raisa
Estimarea stării de sănătate a sportivilor liceelor cu profil sportiv 65-69
Friptuleac Grigore, Rubanovici Vladislav
Factorii de risc din instituţiile preuniversitare şi influenţa lor asupra sănătăţii elevilor 69-73
Bahnarel Ion, Tafuni Ovidiu, Iziumov Nina
Analiza comparativă a caracteristicilor profesiografice a opertorilor serviciului de informaţie şi centrului de calcul din telecomunicaţii 73-77
Ostrofeţ Gheorghe, Tihon Aliona, Croitoru Cătălina
Dinamica şi structura morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă la angajaţii S.A.”Tipografia Centrală” 77-84
Matveev Natalia, Hăbăşescu Ion, Meşina Victor
Evaluarea igienică a calităţii apei din sursele de profunzime ale unor localităţi din Mun. Chişinău 84-89
Cebanu Serghei, Vasilache Natalia, Băbălău Victor, Goncear Liubov
Estimarea igienică a factorilor de risc determinanţi ai maladiilor respiratorii cronice la copii 89-93
Cazacu-Stratu Angela
Aspecte contemporane ale impactului fluorului din apa potabilă şi morbiditatea cu fluoroză şi carie dentară 93-97
Bivol Natalia
Le risque chimique de l’eau potable dans la Republique Moldova 97-101
Ciobanu Elena
Patologiile profesionale a operatoarelor SI şi CC care lucrează la terminalele video 102-108
Tihon Aliona
Aprecierea nivelului de percepţie privind necesitatea întroducerii modulului de educaţie pentru sănătate în curricula instituţiilor de învăţămînt preuniversitar 108-112
Guştiuc Vasile
Epurarea apei cu ajutorul algelor cladophora glomerata şi chetamorpha linum – o perspectivă din punct de vedere igienic şi economic 113-119
Gînju Eugenia, Fuştei Roman
Catedra Sănătate publică şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu” la 65 ani de la fondare 120-129
Tintiuc Dumitru, Grossu Iulian
Evoluţia metodelor de contractare a prestatorilor de asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală 129-133
Eţco Constantin, Damaşcan Ghenadie
Aspecte juridice ale asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova 133-137
Buga Mircea, Eţco Constantin, Moroşanu Mihail
Fezabilitatea serviciului resurse umane din institutiile medico-sanitare la etapa de tranziţie a sistemului sănătăţii 137-145
Lozan Oleg, Jelamschi Nicolae
Fortificarea serviciului resurse umane în cadrul USMF “Nicolae Testemiţanu” 145-150
Lozan Oleg, Romancenco Andrei
Unele contradicţii etico-legale în managementul sistemului de sănătate publică din perspectiva respectării drepturilor fundamentale ale omului 150-158
Gramma Rodica, Lozan Oleg
Indicii şi indicatorii serviciului asistenţei medicale de urgenţă în perioada 2003-2009 158-162
Eţco Constantin, Ciobanu Gheorghe, Caraştefan Diana
Reforma asistenţei medicale spitaliceşti în Republica Moldova 162-165
Tintiuc Dumitru, Vicol Corina, Margine Leonid
Activitatea managerială în domeniul resurselor umane în cadrul instituţiilor medicale rurale 166-169
Paun Grigore, Moraru Corina
Analiza calităţii asistenţei medicale primare în mun. Chişinău prin prisma opiniei pacienţilor 170-174
Moldovan Mihail
Satisfacţia pacienţilor – un aspect al calităţii asistenţei medicale populaţiei 174-177
Moldovan Mihail
Evaluarea tendinţelor şi aspectelor specifice ale morbidităţii populaţiei Republicii Moldova 178-183
Politraumatismele cu componentă abdominală – viziuni contemporane asupra problemei 183-190
Rojnoveanu Gheorghe
Managementul financiar al cazului tratat de politraumatism cu componentă abdominală în condiţiile asigurărilor obligatorii de sănătate 190-195
Rojnoveanu Gheorghe
Managementul calităţii totale şi perspective de optimizare a calităţii serviciilor medicale chirurgicale 195-201
Croitor Corneliu
Reabilitarea medico-socială a persoanelor participante la lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei nucleare de la Cernobîl 201-205
Margine Leonid, Vicol Corina, Raevschi Elena, Baltaga Sergiu
Serviciile medicale în instituţiile private din Republica Moldova 205-208
Baltaga Sergiu
Aspecte actuale în managementul sarcinii cu probleme medico-sociale 208-211
Şişcanu Dumitru, Eţco Constantin, Vrabie Rodica
Morbiditatea neurologică printre copiii din Republica Moldova 212-216
Ciobanu Liliana, Iliciuc Ion, Moroşanu Mihail
Exigenţe psihologice şi sociale în exercitarea funcţiei de profesor universitar 216-223
Fornea Iuliana
Profesionalismul medicului ca element important al culturii organizaţionale 223-228
Globa Nina
Estimarea stresului ocupaţional în sectorul medical primar 228-234
Buta Galina
Problemele stării de sănătate a preşcolarului în perioada anilor 2003-2009 235-239
Ferdohleb Alina
Epidemiologia cancerului colorectal în Republica Moldova 239-244
Ştepa Serghei
Managementul diagnostic al cancerului colorectal 244-249
Ştepa Serghei
Aspecte medico-sociale a pacienţilor cu tuberculoză din raionull Hinceşti 249-256
Cornei Alexandra
Tuberculoza la tineri – o prioritate a politicii de sănătate publica 256-261
Ciobanu Ana
Factorii de eficientizare a sistemului de aprovizionare cu medicamente antituberculoase în cadrul programului de control al tuberculozei 262-268
Seicaş Rita
Analiza costurilor de procurare a medicamentelor antituberculoase prin achiziţii naţionale şi a celor procurate prin intermediul agenţiilor internaţionale 268-275
Seicaş Rita
Evalurea factorilor de risc asociaţi aderenţei la tratamentul dots plus 275-281
Ciobanu Ana
Bariere în depistarea şi tratamentul tuberculozei 281-287
Cornei Alexandra
Principiile de organizare şi selectare centralizată a preparatelor medicamentoase pe exemplul antiinflamatorilor non-steroidieni (AINS) 287-291
Reşetilov Marcel
Aspectele medico-sociale ale invalidităţii la copii din raionul Floreşti 291-294
Russu Svetlana
Impactul social, economic şi medical al hipertensiunii arteriale la populaţia în vărsta aptă de muncă. Rezultatele studiului 294-301
Lupu Ludmila
Aspecte medico-sociale ale invalidităţii primare în raionul Calăraşi 302-305
Bodrug Galina
Amigdalita cronică: aspecte epidemiologice şi etiopatogenetice 306-308
Danilov Lucian
Valoarea fişei medicale a bolnavului de staţionar în demonstrarea calităţii intervenţiei chirurgicale 308-313
Pădure Andrei
Promovarea donatorilor de sânge din Rebublica Moldova 313-317
Popuşoi Natalia
Grupa sanguina şi temperamentul 317-321
Popuşoi Natalia
Impactul violenţei domestice asupra integrităţii familiei 322-326
Vizitiu Diana
Importanţa argumentării diagnosticului clinic pentru aprecierea medico-legală a gravităţii vătămării corporale 326-329
Pădure Andrei
Aspecte medico-sociale a invalidităţii primare (Revista literaturii) 329-332
Bodrug Galina
Factorii de risc în invaliditatea la copii 333-336
Rusu Svetlana
Rolul serviciului resurse umane 336-342
Romancenco Andrei
Unele aspecte de organizare serviciului de asistenţa medicală de urgentă în diferite ţari 342-350
Caraştefan Diana
Impactul social, economic şi medical al hipertensiunii arteriale la populaţia în vărsta aptă de muncă 351-355
Lupu Ludmila
Consumul illicit de droguri în Republica Moldova. Măsuri de redresare a situaţiei 355-361
Vasiliev Tudor
Înăsprirea legislaţiei legată de preîntâmpinarea conducerii unităţilor de transport în stare de ebrietate – salvează vieţi omeneşti 361-364
Vasiliev Tudor
Pregătirea psiho-emoţională a gravidelor la naştere 365-369
Bobescu Silvia
Impactul socio-economic la consumul excesiv de alcool 369-374
Galemba Valeriu
Unele aspecte medico-sociale în psihozele alcoolice 374-378
Galemba Valeriu
Terapia comunitar afirmativă în serviciile de sănătate mintală 378-385
Chihai Jana
Evaluarea pregătirii psiho-emoţională a gravidei la naştere în raionul Călăraşi 385-391
Bobescu Silvia
Prevenirea secundară şi teste de screening a bolilor cardiovasculare 391-398
Bolea Maria
Evaluarea factorilor de risc în apariţia infarctului miocardic 398-405
Ursu Elena
Tipurile de control aplicate în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice şi influenţa acestora asupra imaginii instituţiilor medicale 405-410
Cernelev Olga
Aplicarea metodelor de analiză economică în evaluarea unor preparate medicamentoase pe bază de omeprazol, famotidină şi ceftriaxonă 410-414
Anton Mihai
Salarizarea in domeniul farmaceutic 414-418
Moiseev Ana
Piaţa farmaceutică RM: probleme şi perspective de dezvoltare 418-421
Lisnic Alexandru
Particularităţile culturii organizaţionale a centrului naţional ştiinţifico - practic de medicină preventivă 421-426
Ursu Tatiana
Dumitru Matcovschi – la 70 de ani, omul care mereu îndeamnă să nu fim patrioţi de meserie, ci oameni ai lui Dumnezeu 488-492
Mincu Eugenia, Chiriac Ala
Metoda ludică-tehnologie didactică eficientă de însuşire a limbilor moderne în cursul universitar 492-496
Lupu Larisa, Mincu Eugenia, Cuniţchi-Ţurcan Nadejda
Gesturi şi mimică – sursa de formare a frazeologismelor somatice în limbile franceză şi română 496-499
Cuniţchi-Ţurcan Nadejda, Lupu Larisa
Cuvântul-termen în tridimensionalitatea limbii române 500-503
Mincu Eugenia, Busuioc Aliona, Cuniţchi-Ţurcan Nadejda
Implementarea termenilor medicali la orele practice de limba franceză 504-508
Voloşciuc Victoria, Costiuc Natalia, Scutelnic Raisa
Tipurile de activităţi utile şi interesante, folosite şi implimentate în procesul de studiu 508-512
Doronin Natalia
Orientări conceptuale de evaluare în procesul didactic 512-518
Cebotari Diana
Competenţele în învăţare şi metodologia evaluării lor 518-523
Cebotari Diana
Codes médicaux classiques et la contemporanêité 523-528
Ojovan Vitalina
Unele aspecte ale comunicării 528-531
Cuniţchi-Ţurcan Nadejda, Mincu Eugenia, Busuioc Aliona, Cravcenco Svetlana
Să te exprimi în aşa fel încît să comunici eficient 531-535
Busuioc Aliona, Mincu Eugenia, Cuniţchi-Ţurcan Nadejda
Debate-ul o metodă contemporană în dezvoltarea abilităţilor de comunicare 535-538
Panciuc Liliana, Tumuruc Olga
Dialogul competenţă complexă 539-542
Scutelnic Raisa, Voloşciuc Victoria, Ţapu Maria
Diversificarea orelor de limbă engleză prin utilizarea studiului de caz 542-547
Tumuruc Olga, Panciuc Liliana