IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-11 11:28
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (5 din 5)498
  2012  (5 din 5)497
  2011  (5 din 5)465
  2010  (5 din 5)514
  2009  (5 din 5)459
  2008  (5 din 5)417
imagine

pISSN: 1857-1719
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole2850145555820516
Volume3040285750
Total2880149584321266

Vizualizări   1140Descărcări   17

Conţinutul numărului de revistă

Nicolae Testemiţanu – decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii“ 5-5
Nicolae Testemiţanu – personalitate unică şi militant curajos pentru propăşire şi dreptate 6-8
Prisacari Viorel
Stejarul demnităţii noastre 8-10
Ghidirim Gheorghe
Nicolae Testemiţanu – personalitate notorie în învăţământ, ştiinţa medicală şi ocrotirea sănătăţii 10-16
Tintiuc Dumitru, Grossu Iulian
Destincţie... întârziată, dar bine meritată 16-18
Eţco Constantin
Rolul profesorului Nicolae Testemiţanu în dezvoltarea serviciului traumatologie şi ortopedie în Republica Moldova 19-20
Marin Ion
Un om inflăcărat dotat de Dumnezeu 21-22
Nacu Alexandru
„Busuioc la naştere, busuioc la moarte…“ 22-23
Butnaru Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în continuă ascensiune 25-63
Ababii Ion
Aspecte clasice şi moderne în evaluarea inervaţiei cordului 64-72
Andrieş Vasile, Catereniuc Ilia, Cherdivarenco Natalia, Lupaşcu Teodor, Globa Lilian, Babuci Angela, Titova Tamara, Poburnaia Emilia
Morfologia sistemului vascular al complexului funiculotesticular la om 73-77
Ştefaneţ Mihail, Babuci Angela, Batîr Dumitru, Titova Tamara, Belic Olga, Hacina Tamara, Certan Galina
Particularităţile morfofuncţionale ale aortei ascendente 78-82
Hacina Tamara
Diversitatea de distribuţie a celulelor nervoase în peretele venei cave superioare 82-85
Certan Galina, Ştefaneţ Mihail, Babuci Angela, Zorin Zinaida, Angheliu Roman
Analiza frecvenţei localizării rupturilor de splină 86-90
Belic Olga, Ştefaneţ Mihail, Spinei Larisa, Aramă Efim, Nacu Viorel, Babuci Angela
Unele particularităţi de vascularizare ale encefalului 90-96
Juncu Victor
Particularităţile morfologice ale sindromului Bland-White-Garland 96-101
Taşnic Mihail
Variations of the thebesian and eustachian valves 102-105
Nader Bdarnah, Ali Sawaid
Variations in morphology of the veins in the human heart 105-109
Wesam Khalaily, Saied Mosa
Anomaiile dentare de număr şi poziţie 109-112
Hîţu Ilie, Hîţu Dumitru, Andrieş Vasile, Ştefaneţ Mihail
Actualitatea profilaxiei anomaliilor dentare 112-117
Gavriliţă Anastasia
Epiteliul şi stroma în neoplaziile colului uterin 117-134
Şaptefraţi Lilian
Role of mast cells in tumor progression 134-143
Stratan Nadejda, Cazac Victor
Dinamica expresiei factorului de creştere al endoteliului vascular-c în leziunile preneoplazice şi neoplazice de cervix uterin 143-149
Mazuru Vitalie
Factorii moleculari ai limfangiogenezei embrionare 149-159
Mazuru Vitalie
Rolul proteinazelor lizozomale în procesul de regresie a cirozei hepatice experimentale 159-162
Rîvneac Victor, Gudumac Valentin, Rudic Valeriu, Pretula Ruslan
Profilul funcţional al macrofagelor în cadrul neoplaziilor de cervix uterin 163-169
Popescu Ana, Coţofan Nadejda
Variabilitatea arterei axilare şi ramurilor sale 169-173
Lopotencu Eugenia
Metodă instrumental-morfologică în diagnosticul particularităţilor morfo – funcţionale ale ficatului în hidatidoza hepatică la copii 173-182
Petrovici Virgil, Gudumac Eva, Babuci Veaceslav, Samciuc Stefan, Tcacenco Valentina, Malanco Serghei
Referitor la sindromul copilului scuturat 183-186
Şarpe Vasile, Tighineanu Sergiu, Suscenco Vladimir
Cu privire la structura infracţiunilor sexuale 186-190
Baciu Gheorghe, Pădure Andrei, Bondarev Anatolii
Aspectul morfologic al traumei regiunii occipitale produse în căderile simple 192-196
Lungu Eduard
Aspecte hemodinamice în cadrul şocului hemoragic experimental pe fondal de etanolism la resuscitarea prin inhibitorul nos difetur (Raviten) şi Dextran 70 196-199
Vişnevschi Anatolie, Lutan Vasile, Todiraş Stela
Nivelul citochinemiei în şocul hemoragic experimental asociat cu etanolism acut pina şi după resuscitare prin dextran 70 şi Raviten (Difetur) 200-204
Vişnevschi Anatolie, Todiraş Stela, Balica Elena
Studiu fiziopatologic al efectelor încălzirii globale asupra persoanelor sănătoase şi cu diverse patologii 204-211
Ştepa Valentin
Dinamica markerilor remodelării osoase în osteoporoza primară şi secundară şi influenţa bioremediilor de origine algală 212-217
Gudumac Valentin, Sardari Veronica, Tagadiuc Olga, Andronache Lilia
Dinamica activităţii pirofosfatazei în osteoporoza primară şi secundară şi influenţa bioremediilor de origine algală 218-222
Sardari Veronica, Gudumac Valentin, Tagadiuc Olga
Interpretarea biochimică a pluralismului de acţiune a oxidului de azot 222-227
Anton Mihai, Bobcova Svetlana, Lîsîi Leonid
Amilina – rolul metabolic şi noi perspective de utilizare clinică 228-232
Usturoi Igor, Lîsîi Leonid, Protopop Svetlana
Coagulabilitatea sîngelui în diabet zaharat Tip 2 233-240
Ambros Ala, Lîsîi Leonid, Bobcova Svetlana, Protopop Svetlana, Mateiciuc Alexandr
Monoxidul de carbon – messager gazos în circulaţia cerebrovasculară 240-248
Ambros Ala, Lîsîi Leonid, Cebotari Inga, Rusu (Teodoru) Daniela, Luţcan Cristina
Aterotromboza 248-254
Ambros Ala, Lîsîi Leonid, Bobcova Svetlana, Protopop Svetlana, Tabac Radu
Influenţa polizaharidelor sulfatate din spirulină asupra stresului oxidativ la şobolani în normă şi hepatită toxică 255-261
Gudumac Valentin, Rudic Valeriu, Tagadiuc Olga, Ştîrba Olga, Andronache Lilia
Influenţa compuşilor coordinativi ai cuprului asupra activităţii proteazelor lizozomale hepatice în intoxicaţia cu propilenglicol 261-266
Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin, Rîvneac Victor, Andronache Lilia
Influenţa compuşilor coordinativi ai cuprului asupra activităţii proteazelor lizozomale hepatice 266-270
Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin, Andronache Lilia, Rîvneac Elena
Influenţa compuşilor coordinativi ai cuprului şi a combinaţiei lor cu remediul bior din cianobacterii asupra activităţii enzimelor glutation dependente 271-274
Andronache Lilia
Modificările hidrolazelor lizozomale în splină la şobolani cu inflamaţie aseptică şi sub influenţa polizaharidelor sulfatate 274-278
Ştîrba Olga, Sardari Veronica, Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin
Influenţa polizaharidelor sulfatate asupra indicilor sanguini la şobolani cu hepatită toxică 278-283
Ştîrba Olga
Utilizarea picolinatului de zinc în tratamentul complex alpacienţilor cu parodontite şi la aplicarea implantelor din titan 283-291
Granciuc Gheorghe
Sistemul glutationului în gliome 291-295
Borovic Ecaterina
Particularităţi de influenţă a etilismului în hiperbilirubinemia gilbert 295-300
Juncu Victor, Ambros Ala, Lîsîi Leonid, Stratulat Silvia
Rolul contraversat al H2s în stările critice 300-309
Botea Olga, Iacob Sergiu, Ambros Ala, Lîsîi Leonid
Aspecte contemporane în structura, sinteza şi patologiile colagenului 309-313
Timercan Tatiana, Lîsîi Leonid, Ambros Ala, Gavriliţă Irina
Apelina – reglator cardiovascular 313-317
Marian Ina, Motriuc Veronica
Relaxina 317-321
Motriuc Veronica, Marian Ina
Reglarea glicemiei în condiţii patologice 322-328
Şciuchin Ana, Ambros Ala, Lîsîi Leonid, Stratulat Silvia
Aspecte medico-sociale a invalidităţii primare 329-332
Bodrug Galina
Rezultatele studiilor experimentale ale preparatului medicamentos combinat Neamon-Hepa 329-335
Parii Boris, Todiraş Mihail, Parii Sergiu, Valica Vladimir, Golovin Pavel
Influenţa uleiului din seminţe de struguri asupra stresului oxidativ în mucoasă, suc gastric şi sânge la pacienţii cu ulcer duodenal 335-340
Podgurschi Lilia, Ghicavîi Victor, Barba Doina, Butorov Valentina
Acţiunea imunomodulatoare a imupurinului in vitro prin reacţia de formare a rozetelor 340-343
Pogonea Ina
Evolutia maladiei HIV/ SIDA pe fondal de tratament cu un nou preparat entomologic – imupurin 343-346
Ivanov Elena, Pogonea Ina, Ghicavîi Victor, Bacinschi Andrei, Popovici Svetlana
Eficacitatea benzituronului în hipertensiunea arterială provocată prin fenilefrină şi angiotensină II 346-349
Chiriac Tatiana
Studiu privind sinteza şi acţiunea antibacteriana si antimicotica a unor noi derivaţi ai sulfamidelor 349-353
Ungureanu Margareta, Tuchilus Cristina
Modificările metabolice în afecţiunea hepatică sub influenţa preparatelor entomologice 354-358
Bacinschi Nicolae
Incidenţa patologiei tiroidiene şi importanţa şcolarizării pacienţilor în efectuarea unui tratament eficace şi inofensiv 358-362
Bacinschi Aurelia, Palii Galina, Bacinschi Nicolae
Proprietăţile antibacteriene şi antifungice ale soluţiei benzil alcoolice de juglonă 362-367
Bacinschi Andrei
Evoluţia sistemului prooxidant sub influenţa enterosorbţiei şi oxigenobaroterapiei în hepatita toxică acută 368-372
Bodrug Elena
Rezistenţa microbiană intraspitalicească – probleme şi rezolvări 372-378
Bumacov Ludmila
Unele aspecte metabolice ale interacţiunii derivaţilor izotioureici cu oxigenul hiperbaric 379-388
Cheptea Eduard, Gonciar Veaceslav
Tendinţe moderne în medicaţia migrenei 388-392
Dolghier Sofia
Noi perspective în tratamentul artritei reumatoide 392-398
Moisei Cristina
Evaluarea cunoştinţelor farmaciştilor în domeniul promovării modului sănătos de viaţă 399-404
Bezverhni Zinaida, Brumărel Mihail, Faigher Ana
Medicamente originale şi generice autorizate în Republica Moldova 405-408
Dogotari Liliana, Peschin Anatolie, Lisovoi Tatiana
Unele aspecte privind statul legal al livrării medicamentelor din farmacii 408-412
Adauji Stela, Brumărel Mihail, Reulet Eugenia
Aspecte legislative privind respectarea indicaţiilor din „Instrucţiunea pentru administrarea medicamentelor” 412-416
Safta Vladimir

Conferenţiar universitar Ion Trigubenco - la un popas aniversar în călătoria eternă (1940-2008)

417-419
Ciobanu Nicolae, Cotelea Tamara
Elaborarea formulei unguentului combinat cu izohidrafural şi metiluracil şi a metodei de extracţie a principiilor active din forma farmaceutică 420-423
Ciobanu Nicolae, Uncu Livia, Bobrov Elena, Prisacari Viorel, Buraciova Svetlana
Studiul compatibilităţii izohidrafuralului şi metiluracilului în aceeaşi formă farmaceutică 423-426
Uncu Livia, Bobrov Elena, Vîslouh Oxana, Anton Mihai, Valica Vladimir, Tihon Iurie
Elaborarea tehnicii spectrofotometrice UV-VIS de dozare a azitromicinei 427-432
Uncu Livia, Anton Mihai, Suvorchina Olga, Bobrov Elena, Movilă Liviu, Osipov Artiom
Perspective de elaborare şi utilizare a preparatelor medicamentoase noi. Floralghin gel şi floralghin unguent 432-439
Rusnac Liliana, Postolachi Aureliu, Parii Sergiu, Dodu Gheorghe, Valica Vladimir
Metoclopramida – medicament antiemetic şi gastroprokinetic,substrat şi inhibitor al citocrom p450 cyp 2d6 439-443
Cotorobai Tatiana, Cotelea Tamara
Studiul diclofenacului în cadrul testului de analiză chimicotoxicologică 443-447
Cotelea Tamara, Panco Marcela, Aramă Efim
Investigaţii chimico-toxicologice asupra tiaclopridei 447-451
Cucereavaia Iulia, Cotelea Tamara, Aramă Efim, Bolotin Oleg
Elementele biofile 451-455
Chistruga Loghin, Popa Cristina
Studiul disponibilităţii farmaceutice a spironolactonei din comprimate orodispersabile 456-459
FathiBaroud AllaaM., Casian Igor, Diug Eugen, Guranda Diana, Diug Octavian
Aspecte biofarmaceutice şi farmacocinetice de administrare a captoprilului la copii 460-465
Solonari Rodica
Contracepţia de urgenţă –ultima şansă de salvare 465-467
Lisnic Alexandru, Scutar Corina, Priscu Vitalie
Contribuţii la standardizarea frunzelor cu flori de Crataegus Monogyna Jacq. şi Crataegus Curvisepala Lindm. şi a produselor extractive 468-472
Casian Ana, Casian Igor, Ungureanu Ion
Centaurea Cyanus L. – sursă de polizaharide 472-475
Chiru Tatiana, Nistreanu Anatolie, Gaiduc Rodica