IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-11 11:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (5 din 5)498
  2012  (5 din 5)497
  2011  (5 din 5)465
  2010  (5 din 5)514
  2009  (5 din 5)459
  2008  (5 din 5)417
imagine

pISSN: 1857-1719
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole2850145133620490
Volume3040133740
Total2880149146921230

Vizualizări   1573Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Postgraduate medical education and training in the UK 5-9
Paice Elisabeth, Forrest Alastair
Standards and requirements for postgraduate medical education in europe 10-13
Gordon David
Perspective manageriale de integrare în spaţiul învăţământului superior european 13-17
Eţco Constantin, Fornea Iuliana
Organizarea procesului didactic şi diferite forme de instruire şi control a cunoştinţelor implementate la catedra anatomia omului 17-19
Ştefaneţ Mihail, Catereniuc Ilia, Lupaşcu Tudor, Batîr Dumitru, Titova Tamara, Globa Lilian, Babuci Angela
Priorităţi în instruirea postuniversitară a farmaciştilor 19-23
Adauji Stela, Bezverhni Zinaida, Arhire Victoria
Instruirea interactivă 24-26
Ţurcan Natalia, Busuioc Aliona
Tehnologii didactice utilizate pentru însuşirea limbajului medical românesc la studenţii alolingvi 27-32
Pruteanu Maria
Tehnici inovatorii în predarea limbii române la alolingvi 32-36
Bîlici Nadejda, Pruteanu Maria
Metoda conversaţiei euristice în predarea limbii franceze 36-40
Volosciuc Vladimir, Costiuc Natalia, Scutelinic Ruslan
Corelaţia patogenetică între sindromul metabolic şi ateroscleroza 41-48
Zota Eremei, Lîsîi Leonid, Munteanu Andrei
Caracteristica morfofuncţională a coardelor fibroase din complexul funiculotesticular şi rolul lor în hemodinamica testiculului 49-52
Ştefaneţ Mihail, Batîr Dumitru, Catereniuc Ilia, Babuci Angela, Belic Olga, Certan Galina
Aorta ascendentă în aspectul morfoclinic 52-56
Hacina Tamara, Bîrzoi Lilian
Ariile neuroganglionare în diverse sectoare ale venei cave superioare 56-61
Certan Galina, Ştefaneţ Mihail, Babuci Angela, Zorin Zinaida
Relaţiile anatomice ale nervilor frenici drept şi stâng cu ganglionii plexului celiac 62-65
Belic Olga
Aspecte morfofuncţionale ale structurilor cu ciclomorfoze 65-70
Niculescu Mihaela, Mîndrilă Ion, Babuci Angela, Babuci Marian
Morfometria vaselor sangvine din plexurile coroide ale ventriculelor creierului uman 70-75
Darii Alic
Expresia divergentă a endoglinei şi markerului de proliferare ki67 în leziunile benigne şi maligne ale colului uterin 75-79
Şaptefraţi Lilian
Modificările histologice ale uterului în procesul involuţiei sale post-partum 79-82
Pretula Ruslan
Topografia şi sfincterele căilor biliare extrahepatice şi pancreatice 82-86
Sochircă Octavian, Goţonoagă Eugen, Botezatu Anatol, Ştirbu Oxana, Hacina Tamara
Particularităţile de origine, ramificare şi distribuire ale ramurii intraseptale superioare din sistemul arterei coronare stângi 86-91
Taşnic Mihail
Variantele ramurilor trunchiului celiac 91-95
Botezatu Anatol, Mustea Alexander, Sochircă Octavian, Goţonoagă Eugen
Aspecte patogenetice ale complicaţiilor cronice în diabetul zaharat 95-102
Cucu Tatiana
Importanţa vascularizării osului şi aportul angiogenezei în fracturi 103-108
Florea Marina
Transplantul de membru superior 108-113
Cebanu Alexandru
Tumori ovariene maligne 113-117
Efremova Daniela
Morfologia tuberculozei multi-drog-rezistente (TBC MDR) 117-121
Cucu Tatiana, Gaiu Sorin
Hiperplazia benignă a prostatei (HPB) 121-124
Nederiţa Ion
Problema de cauzalitate în medicină 125-128
Baciu Gheorghe, Pădure Andrei
Dinamica expertizelor medico-legale referitoare la malpraxis în Republica Moldova 129-132
Pădure Andrei
Cu privire la dinamica infracţiunilor sexuale 133-136
Melnic Larisa, Baciu Gheorghe, Bondarev Anatolii
Leziunile ţesuturilor moi şi ale oaselor craniene produse prin obiecte contondente cu suprafaţa limitată 136-140
Lungu Eduard
Modificarea nivelului presiunii arteriale în cadrul şocului hemoragic pe fondal de intoxicaţie acută cu etanol 141-144
Vişnevschi Anatolie, Todiraş Stela, Lutan Vasile
Optimizarea parametrilor de formă a stimulilor electrici în electroanalgezia la şobolani 145-150
Dragan Boris, Osadci Dragoş, Ştepa Valentin
Inerenţe inflamatoare ale şocului hemoragic pînă şi după resuscitarea prin inhibitorul nos- difetur 151-154
Todiraş Nadejda, Frumusachi Victor, Vişnevschi Sergiu
Predispoziţia ereditară în patogenia hipertensiunii arteriale esenţiale (HTAE) 154-160
Cumpănă Ana
Unele verigi patogenetice în producerea coagulării intravasculare diseminate 160-165
Preguza Ion
Strategii de tratament biologic al cancerului 165-171
Chiriac Ecaterina
Mолекулярные и физиологические механизмы старения 171-176
Pavlovshi Iana, Pavlovschi Dana
Modificările ontogenetice ale conţinutului de zinc şi cupru în ţesutul osos 177-180
Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin, Andronache Lilia
Optimizarea procedeului nitroprusidic de evaluare a glutationului redus în materialul biologic 184-189
Andronache Lilia, Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin, Gulea Aurelian
Enzimele: markeri biochimici ai infarctului miocardic 189-194
Răcilă Renata, Timercan Tatiana
The collagen in regenerative medicine – present status and some moving trends 195-200
Mocan Elena, Nacu Viorel
Influenţa remediului BioRSe asupra activităţii sistemului antioxidant în ficat în procesul de regresie a cirozei hepatice experimentale 200-205
Rîvneac Elena, Gudumac Valentin, Rudic Valeriu, Boldescu Ninel, Grecichina Ecaterina, Rîvneac Victor
Studiu asupra funcţiei ficatului la gravidele cu anticorpi anti-rhesus 205-210
Rîvneac Elena, Fomiceova E., Cerneţchi Olga, Leancă Ana
Modificările conţinutului dipeptidelor histidinice în ţesutul muscular în stresul oxidativ şi influenţa unor remedii de origine algală şi compuşilor coordinativi ai cuprului 210-214
Popa Veaceslav, Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin, Rudic Valeriu
Corelaţia între manifestarea fenotipică, tipul mutaţiei şi varianta alelică a genelor ciclului folat la pacienţii cu distrofia musculară duchenne/becker 214-221
Sacară Victoria, Florea Victoria, Scvortova Elena
Rolul factorilor genetici şi negenetici în avorturile spontane recurente 221-227
Platon Elena, Cemortan Igor, Capcelea Svetlana, Rotaru Ludmila
Eficacitatea tratamentului complex cu imupurin al pacienţilor cu hepatite cronice de diversă geneză 228-230
Pogonea Ina, Ghicavîi Victor, Dumbrava Vlada-Tatiana, Butorov Ivan, Bacinschi Nicolae
Starea metabolismului proteic la interacţiunea fentolaminei cu oxigenul hiperbaric 231-234
Cheptea Eduard
Corelaţia dintre structura chimică şi activitatea antimicrobiană a nitrocompuşilor sintetici 234-238
Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Bortă Vasile, Guţu Iacob, Puşcaş Nicolae, Calancea Sergiu
Eficacitatea uleiului din seminţe de struguri, asociat la schema de tratament antiulceros standard omeprazol-claritromicină-metronidazol 238-244
Podgurschi Lilia, Ghicavîi Victor, Barba Doina
Influenţa preparatului fenspirid asupra citokinelor proinflamatoare la bolnavii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă 244-249
Goncear Veaceslav, Butorov Serghei, Scutar Corina
Influenţa preparatelor entomologice asupra sindromului de colstază în afecţiunea hepatică toxică prin paracetamol 249-253
Bacinschi Nicolae
Influenţa preparatelor entomologice asupra sindromului de citoliză în afecţiunea hepatică ischemică 254-258
Bacinschi Nicolae
Influenţa enterosorbantului medicas e asupra metabolismului proteic şi azotat 258-262
Bodrug Elena
Aspecte ale administrării antibioticelor în cadrul infecţiilor chirurgicale 262-267
Bumacov Ludmila
Remedii chimioterapice sintetice ce conţin grupa nitro – aspecte ale spectrului şi mecanismului de acţiune 268-271
Bacinschi Andrei, Oţel Emilian
Acţiunea ravitenului asupra tonusului inelelor de aortă pe fondal de blocare a canalelor ionice în perfuzat 272-276
Stratu Ecaterina, Ghicavîi Victor, Todiraş Mihail, Coreţchi Ianoş
Noi strategii în tratamentul diabetului zanarat Tip 2 277-281
Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Baltag Natalia, Bacinschi Andrei
Acţiunea hipertensivă şi antihipotensivă a profeturului 281-285
Coreţchi Ianoş, Poiană Ina, Foca Eugenia, Balan Irina, Dogotari Anastasia, Ghicavîi Victor, Stratu Ecaterina
Enotaninurile. Retrospective şi perspective 286-292
Cerlat Sergiu
Preparatele antifibrotice – actualităţi şi perspective 293-300
Munteanu Olesea, Bacinschi Stela
Analiza comparativă a acţiunii derivaţilor izotioureici profetur şi metiferon în reactivitatea vasculară adrenergică 300-303
Todiraş Nadejda, Coreţchi Ianoş
Vasile Procopişin – har, suflet şi spirit consacrat farmaciei 304-307
Ciobanu Nicolae, Cotelea Tamara
Sistemul informaţional automatizat „nomenclatorul de stat al medicamentelor” în asigurarea drepturilor consumatorilor de medicamente 308-312
Brumărel Mihail, Adauji Stela, Pînzaru Victoria
Studiul privind prestarea serviciilor farmaceutice în Republica Moldova 313-316
Bezverhni Zinaida, Brumărel Mihail, Adauji Stela, Pîrlea Mariana
Asistenţa farmaceutică la eliberarea produselor de contracepţie 317-318
Cozmic Olesea, Labunskaia Natalia, Peschin Anatolie
Elaborarea metodei HPLC pentru studiu fitochimic al speciei hypericum perforatum L 327-332
Casian Igor, Casian Ana, Valica Vladimir
Aplicarea metodelor fizico-chimice în studiul chimicofarmaceutic al comprimatelor de somnol 333-336
Cotelea Tamara, Ermolaev Serghei, Aramă Efim, Bolotin Oleg, Tihon Iurie
Analiza chimico-toxicologică a zopiclonei 337-340
Cotelea Tamara, Ermolaev Serghei, Lîsîi Leonid, Aramă Efim
Studiul influenţei radiaţiilor emise de telefonul mobil asupra proprietăţilor coligative ale soluţiilor 341-344
Anton Mihai
Studiul intoxicaţiilor cu clozapină 344-348
Cotelea Tamara, Ciorici Mihai, Slonovschi Grigore, Lîsîi Leonid
Stereoizomeria şi acţiunea farmacologică a preparatelor medicamentoase 348-352
Cheptănaru Constantin, Ciorici Mihai, Cotelea Tamara
Determinarea spectrofotometrică a coeficientului de distribuţie al nitratului de propiconazol în sistemul binar octanol – apă la valori diferite ale pH-ului fazei apoase 352-356
Nistreanu Ghenadie, Grosu Petru
Studiul metodelor de dezagregare a comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă 356-360
FathiBaroud AllaaM.
Studiul disponibilităţii farmaceutice a spironolactonei din comprimate 360-364
Dogotari Liliana, Iapără Angela
Studiul echivalenţei farmaceutice a comprimatelor cu norfloxacină şi famotidină 364-368
Uncu Livia, Movilă Liviu, Suvorchina Olga, Osipov Artiom, Sîrtmaci Svetlana
Evaluarea unor parametri fizici şi fizico-chimici pentru lichidul sinovial în procesul de tratament al osteoartrozelor cu preparate corticosteroidiene 368-372
Uncu Livia, Uncu Valeriu, Costiş Tatiana
Identificarea benzituronului prin metode optice spectrale 373-375
Tihon Iurie, Uncu Livia, Valica Vladimir, Chirciu L.
Identificarea benzituronului prin rezonaţă magnetică nucleară protonică (1h) şi carbonică (13c) 376-378
Tihon Iurie
Studiul stabilităţii comprimatelor cu norfloxacină, famotidină, nimesulid şi biseptocid 379-384
Movilă Liviu, Uncu Livia, Vîslouh Oxana, Valica Vladimir