IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-08 09:31
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)30
  2020  (2 din 2)62
  2019  (2 din 2)62
  2018  (3 din 2)93
  2017  (2 din 2)55
  2016  (2 din 2)58
  2015  (4 din 4)58
  2014  (4 din 4)56
  2013  (4 din 4)51
  2012  (4 din 4)0
  2011  (2 din 4)0
  2010  (3 din 4)0
  2009  (3 din 4)49
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole574247786480544686
Volume361175331355
Total6103653196160

Vizualizări   4694Descărcări   66

Conţinutul numărului de revistă

Evaluarea nivelului de dezvoltare a sportului de performanță și recreativ în România

6-10

CZU: 37.013+796.015.68(498)

Miron Corneliu

The evaluation of the development level of performance and recreational sports in Romania

11-15

CZU: 37.013+796.015.68(498)

Miron Corneliu

Evaluarea competențelor legislative ale studenților facultăților de educație fizică și sport

16-24

CZU: 37.013:340:796

Pîrlii Ina

Evaluation of the legislative competences of the physical education and sport students

25-33

CZU: 37.013:340:796

Pîrlii Ina

Идея греческого олимпизма и её исторически-культурные варианты

34-40

CZU: 796.032.2:938

Визитей Николай , Манолаки Вячеслав

The idea of Greek Olympism and its historical and cultural variations

41-46

CZU: 796.032.2:938

Vizitei Nicolae , Manolachi Veaceslav

Pregătirea fizică a militarilor – bază a capacităţii de luptă a armatei naţionale

47-50

CZU: 796.015:355.233

Donțov Serghei , Enăchescu Sorin-Valentin

Physical training of military personnel - a pledge of the combat ability of the national army

51-54

CZU: 796.015:355.233

Donțov Serghei , Enăchescu Sorin-Valentin

Abordarea interdisciplinarității în cercetarea științifică a studenților de la facultățile de sport

55-59

CZU: 001:373.3+796

Vechiu Cosmin-Gabriel

Interdisciplinary approach in scientific research of students from the faculties of sport

60-64

CZU: 001:373.3+796

Vechiu Cosmin-Gabriel

Argumentarea eficienței structurii și conținutului tehnologiei utilizării mijloacelor gimnasticii în etapa pregătirii de bază a judocanilor de 13-15 ani

65-70

CZU: 796.85+159.9:796.4

Boișteanu Alexandru

Argument of the efficiency of the structure and content of the technology of the use of gymnastics in the basic training stage of the 13-15 year-old judokas

71-76

CZU: 796.85+159.9:796.4

Boisteanu Alexandru

Dezvoltarea fizică, element calitativ al procesului biologic în antrenamentul copiilor de 10-12 ani

77-82

CZU: 796.1:612+796.015

Caracaleanu Sorin Gabriel , Caracaleanu Cristian Mihai

Physical development, qualitative element of the biological process in 10-12 year-old children`s training

83-88

CZU: 796.1:612+796.015

Caracaleanu Sorin Gabriel , Caracaleanu Cristian Mihai

Studiu privind pregătirea tehnică a unei reprezentative şcolare de fotbal pe teren redus la gimnaziu

89-94

CZU: 796.015:796.332

Ciubotaru Mihai , Leuciuc Florin-Valentin , Gălățeanu Ioan Sorin

Study on the technical preparation of a football school representative on a narrowed field in secondary school

95-100

CZU: 796.015:796.332

Ciubotaru Mihai , Leuciuc Florin-Valentin , Gălățeanu Ioan Sorin

Pregătirea motrice a voleibaliștilor seniori prin aplicarea programului Data-Volley

101-107

CZU: 796.012.1:796.325

Harabagiu Neculai

The motor training of senior volleyball players by applying the Data-Volley programme

108-114

CZU: 796.012.1:796.325

Harabagiu Neculai

Особенности тренировочного процесса в спортивной борьбе по формированию силовых способностей на современном этапе спортивного совершенствования

115-120

CZU: 796.015.52:796.8.81

Манолаки Виктор

Features of a training process in sports wrestling for forming power abilities in the modern stage of sports improvement

121-126

CZU: 796.015.52:796.8.81

Manolachi Victor

Метрологическая характеристика дозированных нагрузок специфического характера борцов различного стиля

127-137

CZU: 796.015.6:796.8

Манолаки Виктор , Манолаки Вячеслав , Мруц Иван

The metrological characteristics of the metered loads of specific nature of different style wrestlers

138-147

CZU: 796.015.6:796.8

Manolachi Victor , Manolachi Veaceslav , Mruţ Ivan

Дидактический проект модели планирования тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов по настольному теннису

148-158

CZU: 796.015.2:796.32

Мокроусов Елена

Didactic draft model of planning a training process for highly qualified table tennis athletes

159-168

CZU: 796.015.2:796.32

Mocrousov-Cuciuc Elena

Результаты исследования рекреативно-оздоровительного плавания девочек 5-6 лет в системе подготовки

169-173

CZU: 797.2:615.8

Милякова Елена , Ващенко Марина , Дорган Виктория

Studying the testing indicators of 5-6 year-old girls in the training program of recreational and therapeutic swimming

174-178

CZU: 797.2:615.8

Milyakova Elena V. , Vașcenco Marina , Dorgan Viorel

Взаимосвязь активности слухового анализатора и показателей чувства ритма у школьников средних классов с нарушениями зрения

179-184

CZU: 615.8:373.5

Рядовая Лилиана

Relationship of the activity of the auditory analyzer and the rhythm sense indicators in middle-grade schoolchildren with visual impairments

185-189

CZU: 615.8:373.5

Riadova Liliana

Terminologia sportivă în limba română: o cercetare complexă a proceselor semantice intra- și transdomeniale

190-192
Brega Viorica

Sports terminology in romanian: a complex research of intra- and trans-domain semantic processes

193-195
Brega Viorica

Recenzie asupra monografiei ”Drept, etică și deontologie în sport”, autor: Budevici-Puiu Liliana

196-197
Abalaşei Beatrice Aurelia

Review on the monograph ”Law, ethics, deontology in sport”, author: Budevici-Puiu Liliana

198-199
Abalaşei Beatrice Aurelia

Рецензия на монографию «Относительные показатели физической работоспособности борцов вольного стиля PWC170 (V) с применением специфических нагрузок», авторы: Манолаки Виктор, Мруц Иван, Манолаки Вячеслав

200-200
Лупашко Виктор

Review on the monograph ”Relative indices of physical working capacity of freestyle wrestlers PWC170 (V) with the usage of specific loads”, authors: Manolachi Victor, Mruț Ivan, Manolachi Veaceslav

201-201
Lupaşco Victor

Рецензия на монографию «Относительные показатели максимального потребления кислорода МПК/кг борцов вольного стиля с применением специфических нагрузок», авторы: Манолаки Виктор, Мруц Иван, Манолаки Вячеслав

202-202
Полевая-Секэряну Анжела

Review on the monograph ”Relative indices of maximum oxygen consumption VO2max/ kg of freestyle wrestlers with the usage of specific loads”, authors: Manolachi Victor, Mruț Ivan, Manolachi Veaceslav

203-203
Polevaia-Secareanu Angela