IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 17:03
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)34
  2019  (2 din 2)62
  2018  (3 din 2)93
  2017  (2 din 2)55
  2016  (2 din 2)58
  2015  (4 din 4)58
  2014  (4 din 4)56
  2013  (4 din 4)51
  2012  (4 din 4)0
  2011  (2 din 4)0
  2010  (3 din 4)0
  2009  (3 din 4)49
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole516206235377038828
Volume34103211914
Total5503094464684

Vizualizări   6032Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

Проблема психофизиологии музыкального ритма для системы физкультурного образования

6-11

CZU: 796.011.3+37.037+78.05:159.9

Афтимичук Ольга

The psychophysiology problem of musical rhythm for the system of physical education

12-17

CZU: 796.011.3+37.037+78.05:159.9

Aftimiciuc Olga

Dimensiunea aplicativ-integratoare a cursului de cultura comunicării și limbajul de specialitate în formarea viitorilor kinetoterapeuți

18-27

CZU: 811.161.138:615.825

Luca Aliona

The applicative integrative dimension of the communication culture course and the specialty language in the training of future physiotherapists

28-36

CZU: 811.161.138:615.825

Luca Aliona

Educația pentru sănătate implementată în urma procesului de evaluare în lecția de educație fizică

37-40

CZU: 613:37.014.53

Urichianu Bogdan Adrian, Jurat Valeriu, Radu Ramona Costina

Health education pursued after the evaluation process in physical education class

41-44

CZU: 613:37.014.53

Urichianu Bogdan Adrian, Jurat Valeriu, Radu Ramona Costina

Necesitatea practicării jocurilor de mișcare cu elevii ciclului primar în cadrul activităților extracurriculare

45-51

CZU: [37.042:612.76]:796.2-053.5

Dima Loredana

The need for practicing motion games for primary school pupils in extracurricular activities

52-58

CZU: [37.042:612.76]:796.2-053.5

Dima Loredana

Estimarea influenței antrenamentului în circuit asupra nivelului de pregătire motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani

59-64

CZU: 796.8

Chiperi Anastasia

The estimation of the circuit training influence on the level of the motor training of the 10-12 years old freestyle wrestlers

65-70

CZU: 796.8

Chiperi Anastasia

Frecvenţa şi contribuţia acţiunilor tehnico-tactice pe postul de coordonator de joc (centru), în atac, la nivelul echipei reprezentative de handbal a şcolii

71-75

CZU: 796.322:372.8

Şufaru Constantin

Study regarding the frequency and contribution of the central back technical-tactical actions in attack, for the representative handball school team

76-80

CZU: 796.322:372.8

Şufaru Constantin

Варианты структурной организации силовой подготовки бегунов на средние дистанции 13-15 лет в годичном цикле

81-86

CZU: 796.422:796.015.1

Свекла Светлана

The variants of structural organization of strength training in middle distance runners aged 13-15 years in the annual cycle

87-92

CZU: 796.422:796.015.1

Sveclă Svetlana

Программа повышения эффективности техники двигательных действий в видах спорта со сложнокоординационной структурой движения

93-98

CZU: 796.012

Кашуба Виталий, Гордеева Мария, Жук Анна, Ризатдинова Анна, Литвиненко Юрий

Program of increase of effectiveness of the technique of motor action in sports with complicated structure of movements

99-103

CZU: 796.012

Kashuba Vitalii, Gordeeva Maria, Zhuk Anna, Rizatdinova Anna, Litvinenko Yurii

Tratamentul tulburărilor posturale la pacienţii cu hemipareză prin aplicarea dispozitivului de fizioterapie MBT

104-109

CZU: 616.833:615.8

Danelciuc Francisc Tadeus

Observații privind înțelegerea conceptului de fitness și importanța acestuia la etapa actuală

110-117

CZU: 792.012

Liuşnea Cristian-Ştefan, Dorgan Viorel

The comments on understanding the concept of fitness and his importance at present

118-125

CZU: 792.012

Liuşnea Cristian-Ştefan, Dorgan Viorel

Концепция физической реабилитации при дисфункциях соматических систем у юных спортсменов в процессе многолетней подготовки

126-133

CZU: 616.08.059:796

Кашуба Виталий, Люгайло Светлана

The concept of physical rehabilitation in diffunctions of somatic systems in young sportsments in the process of multi-year preparation

134-140

CZU: 616.08.059:796

Kashuba Vitalii, Lyugailo Svetlana

Studiul practicării exerciţiilor fizice şi respectarea regimului alimentar corect ca formă de menţinere a stării de sănătate

141-143

CZU: 613.2:615.825

Arsene Igor

The study of practicing the physical exercises and the compliance with the correct diet as a form of maintaining health

144-146

CZU: 613.2:615.825

Arsene Igor

Recenzie  asupra monografiei „Teoria şi didactica antrenamentului sportiv în gimnastică: control şi planificare” – autor Buftea Victor, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar

147-148
Ciorbă Constantin

Recenzie asupra monografiei „Teoria şi didactica sportului feminin”, autor Manolachi Veaceslav

149-150
Cojocaru Viorel

Recenzie asupra monografiei „Teoria şi didactica sportului feminin”, autor Manolachi Veaceslav, dr. hab., prof. univ

151-152
Pelin Florin

Recenzie  la monografia „Bazele social-pedagogice şi legislative ale dezvoltării sportului studenţesc din Republica Moldova”, elaborată de Triboi Vasile

153-154
Budevici-Puiu Anatolie

Recenzie  la monografia „Bazele social-pedagogice şi legislative ale dezvoltării sportului studenţesc din Republica Moldova”, elaborată de Triboi Vasile

155-156
Manolachi Veaceslav

Recenzie asupra monografiei „Teoria și metodica selecţiei în probele sportive olimpice”,
autori: Manolachi Veaceslav, Budevici-Puiu Anatolie, Manolachi Victor

157-158
Platonov Vladimir