IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-25 13:18
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 2)26
  2018  (3 din 2)93
  2017  (2 din 2)55
  2016  (2 din 2)58
  2015  (4 din 4)58
  2014  (4 din 4)56
  2013  (4 din 4)51
  2012  (4 din 4)0
  2011  (2 din 4)0
  2010  (3 din 4)0
  2009  (3 din 4)49
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole4461077471883332
Volume3226614656
Total4781343612539

Vizualizări   933Descărcări   51

Conţinutul numărului de revistă

Использование информационных технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи

5-12

CZU: 796.11.3+004.9+378.172

Кашуба Виталий, Футорный Сергей
The use of information technologies in physical education of student youth 13-19

CZU: 796.11.3+004.9+378.172

Kashuba Vitalii, Futorny Sergey

Dinamica anuală a nivelului de pregătire fizică generală a adolescenților de 14-15 ani

20-26

CZU: 796.011.2-053.3

Delipovici Irina
Annual growth in the level of general physical training of adolescents 14-15 years 27-33

CZU: 796.011.2-053.3

Delipovici Irina

Evaluarea unităților de învățare din gimnastica acrobatică a elevilor din clasele gimnaziale

34-39

CZU: 373.2:796.41

Ionescu Mihail-Leonard
The learning units evaluation from acrobatics gymnastics of secondary school students 40-45

CZU: 373.2:796.41

Ionescu Mihail-Leonard

Concepte teoretico-metodologice de planificare și control al procesului de antrenament în pregătirea gimnastelor de performanță

46-51

CZU: 796.4.015

Buftea Victor
Planning and control theoretical – methodological concepts of the training process of the performance gymnasts 52-57

CZU: 796.4.015

Buftea Victor

Содержание силовой подготовки бегунов на средние дистанции на этапе начальной спортивной специализации

58-66

CZU: 796.422.14:796.015.22”450”

Свекла Светлана
Content of strength training of middle distance runners at the stage of initial sports specialization 67-74

CZU: 796.422.14:796.015.22”450”

Sveclă Svetlana

Исследование показателей долговременной адаптации организма самбистов высокой квалификации, обусловленных полом

75-79

CZU: 796.015.6:796.8

Бусуйок Сергей, Побурный Павел, Браниште Георге
Study of gender-based indicators of long-term adaptation of high-qualified sambo athletes’ bodies 80-84

CZU: 796.015.6:796.8

Busuioc Sergiu, Poburnyi Pavel, Branişte Gheorghe

Особенности диагностики психофизиологических состояний у элитных спортсменов

85-90

CZU: 796.01+159.9

Коробейников Г., Коробейникова Леся, Шацких В., Рычок Т., Горащенко Александр
Peculiarities of diagnostics of psychophysiological states in elite athletes 91-95

CZU: 796.01+159.9

Korobeynikov Georgiy, Korobeinikova Lesia, Shatskih V., Richok T., Gorashchenco Alexandr

Dinamica anuală a indicilor stării funcționale a sistemului cardiovascular la luptătorii de stil liber de 10-12 ani sub influenţa antrenamentului în circuit

96-102

CZU: 796.8+611.1

Chiperi Anastasia
The annual dynamics of indices of functional condition of the cardiovascular system at freestyle wrestlers of 10-12 years under the influence of the circuit training 103-109

CZU: 796.8+611.1

Chiperi Anastasia

Lecțiile de educație fizică și dinamica anuală a indicilor stării func- ționale a organismului elevilor de 14-15 ani

110-115

CZU: 796.015+611.1+371

Delipovici Irina
Physical education lessons and annual growth of functional status indices in 14-15 years old students body 116-121

CZU: 796.015+611.1+371

Delipovici Irina

Превалирующие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний мужчин зрелого возраста и их коррекция средствами оздоровительного фитнеса

122-130

CZU: 796.015.62-055.1:796.41

Кашуба Виталий, Андреева Елена, Левинская Ксения, Апайчев Александр
The prevailing risk factors of cardiovascular diseases in men of mature age and their correction by means of health related to fitness 131-137

CZU: 796.015.62-055.1:796.41

Kashuba Vitalii, Andreeva Elena, Levinskaya Xenia, Аpaychev Alexandr

Competenţe şi cunoştinţe de marketing necesare specialistului din domeniul culturii fizice

138-141
Amelicichin Ecaterina
Marketing skills and knowledge necessary to the specialist in the field of physical culture 142-145
Amelicichin Ecaterina
Metodica predării şi conţinutul şedinţelor la trecerea pistei cu obstacole 146-152

CZU: 796.42:796.12(07)+378.147

Lefter Natalia
Methodology of teaching and the content of sessions in crossing the obstacles course 153-159

CZU: 796.42:796.12(07)+378.147

Lefter Natalia

Structura lecţiilor de antrenament la lupta corp la corp în instituţiile de învăţământ militar

160-162

CZU: 796.819:378.6

Lefter Natalia
The structure of training lessons in hand to hand combat in the military education institutions 163-165

CZU: 796.819:378.6

Lefter Natalia

Recenzie asupra monografiei „Managementul şi dezvoltarea durabilă a sportului”, autor Veaceslav Manolachi

166-167
Budevici-Puiu Anatolie
Review on the monograph_Management and sustainable development of sport, author Veaceslav Manolachi 168-169
Budevici-Puiu Anatolie

Recenzie asupra monografiei „Managementul şi dezvoltarea durabilă a sportului”, autor Veaceslav Manolachi

170-170
Urichianu-Toma Sanda
Review on the monograph_The management and the sports sustainable development 171-171
Urichianu-Toma Sanda