IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-30 13:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)34
  2019  (2 din 2)62
  2018  (3 din 2)93
  2017  (2 din 2)55
  2016  (2 din 2)58
  2015  (4 din 4)58
  2014  (4 din 4)56
  2013  (4 din 4)51
  2012  (4 din 4)0
  2011  (2 din 4)0
  2010  (3 din 4)0
  2009  (3 din 4)49
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole516206230377038828
Volume34103207913
Total5503094374683

Vizualizări   1885Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Олимпизм как философия жизни

5-11

CZU: 796.032:101

Визитей Николай, Манолаки Вячеслав
Olympism as a philosophy of life 12-17

CZU: 796.032:101

Vizitei Nicolae, Manolachi Veaceslav

Dinamica indicilor tehnico-tactici ai rugbiștilor de 16 - 17 ani în urma implementării programei de dezvoltare direcţionată a capacităţilor coordinative

18-21

CZU: 796.0122:796.015.31+796.333

Bragarenco Nicolae
The dynamics of technical-tactical indices of 16-17 years old rugby players after the implementation of targeted development program of coordinative capacities 22-25

CZU: 796.0122:796.015.31+796.333

Bragarenco Nicolae

Pregătirea fizică diferențiată a fotbaliștilor juniori specializaţi pe postul de atacant într-un ciclu anual de antrenament

26-30

CZU: 796.332:796.015.3

Sîrghi Sergiu, Carp Ion
Differentiated physical training within the framework of a yearly training cycle of young footballers specialized on the striker position 31-35

CZU: 796.332:796.015.3

Sîrghi Sergiu, Karp Ion

Dezvoltarea diferenţiată a forţei musculare la alergătoarele de semifond (800-1500m) cu diferit nivel de calificare

36-40

CZU: 796.015+796.422.12

Povestca Lazari, Ivan Paula
Differentiated development of muscular strength at the semi-long-distance female runners (800-1500 m) with different qualification level 41-45

CZU: 796.015+796.422.12

Povestca Lazari, Ivan Paula

Системные принципы реализации микроструктур годичного цикла подготовки боксеров высокой квалификации

46-50

CZU: 796.83

Киприч Сергей, Дьяченко Андрей
System principles of realization the annual cycle preparation microstructures of high qualified boxers 51-55

CZU: 796.83

Kiprich Serghei, Diacenko Andrei

Proiectarea și operaţonalizarea obiectivelor curriculare în procesul dezvoltării calităţilor motrice ale elevilor claselor gimnaziale

56-59

CZU: 796.011:372.4

Carp Ion
The curricular objectives planning and operationalizing in the development process of motor qualities at the secondary school pupils 60-63

CZU: 796.011:372.4

Karp Ion

Studiu privind imbunătăţirea performanţei motrice a elevilor din liceu prin aplicarea în lecţia de educaţie fizică a mijloacelor specifice jocului de volei

64-67

CZU: 796.325:796.012

Ivaşcu Daniela
The study regarding the motor performance improvement of the high school students by appling the means characteristic to volleyball game in phisical education lesson 68-71

CZU: 796.325:796.012

Ivaşcu Daniela

Prevenirea atitudinii corporale deficiente a școlarilor prin mijloace specifice înotului

72-77

CZU: 797.2

Constantinescu Mihai
Preventing children’s deficiencient body posture through swimming 78-83

CZU: 797.2

Constantinescu Mihai

Нарушения oсанки студентoв в процессе физического воспитания на сoвременнoм этапе, как научная проблема

84-89

CZU: 613.97:796.011.3-057.87

Винтоняк Олег, Лопацкий Сергей
Postural deviations of students in the process of physical education at the present stage, as a scientific problem 90-95

CZU: 613.97:796.011.3-057.87

Vintoneak Oleg, Lopaţkii Serghei

Современные технологии коррекции телосложения занимающихся средствами оздоровительного фитнеса

96-102

CZU: 796.072.2

Кашуба Виталий, Рудницки Александр, Воронина Анастасия
Modern correction technologies of body constitution of students by means of health-enhancing fitness 103-108

CZU: 796.072.2

Kashuba Vitalii, Rudniţkii Alexandr, Voronina Anastasia

Elemente de drept privind protecţia mărcilor sportive

109-115

CZU: 347.772:796:339.128

Budevici-Puiu Liliana
Law elements regarding the protection of sports trademarks 116-122

CZU: 347.772:796:339.128

Budevici-Puiu Liliana

Paradigma valorilor profesionale în accepţia managerilor din domeniul culturii fizice

123-126

CZU: 331.101.226:005+796

Frunză-Danail Gabriela
The paradigm of professional values in the managers’ meaning from the physical culture domain 127-130

CZU: 331.101.226:005+796

Frunză-Danail Gabriela

Influența mijloacelor din natație asupra parametrilor somato-funcționali ai copiilor de vârstă prepubertară

131-136

CZU: 797.2:796.01

Constantinescu Mihai, Râşneac Boris
The influence of swimming on the somatic-functional parameters of prepubescent children 137-141

CZU: 797.2:796.01

Constantinescu Mihai, Râşneac Boris
Aspecte analitice și de perspectivă ale gimnasticii artistice în Republica Moldova 142-146

CZU: 796.412

Buftea Victor
Analytical and perspective aspects of artistic gymnastics in the Republic of Moldova 147-151

CZU: 796.412

Buftea Victor