IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-27 17:22
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (2 din 4)
  2010  (3 din 4)
  2009  (3 din 4)
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole41867019949304
Volume3113132240
Total449801511189
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   570Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Олимпизм как философия жизни 5-11
Vizitei Nicolae, Manolachi Veaceslav
Olympism as a philosophy of life 12-17
Vizitei Nicolae, Manolachi Veaceslav
Dinamica indicilor tehnico-tactici ai rugbiștilor de 16 - 17 ani în urma implementării programei de dezvoltare direcţionată a capacităţilor coordinative 18-21
Bragarenco Nicolae
The dynamics of technical-tactical indices of 16-17 years old rugby players after the implementation of targeted development program of coordinative capacities 22-25
Bragarenco Nicolae
Pregătirea fizică diferențiată a fotbaliștilor juniori specializaţi pe postul de atacant într-un ciclu anual de antrenament 26-30
Sîrghi Sergiu, Carp Ion
Differentiated physical training within the framework of a yearly training cycle of young footballers specialized on the striker position 31-35
Sîrghi Sergiu, Carp Ion
Dezvoltarea diferenţiată a forţei musculare la alergătoarele de semifond (800-1500m) cu diferit nivel de calificare 36-40
Povestca Lazari, Ivan Paula
Differentiated development of muscular strength at the semi-long-distance female runners (800-1500 m) with different qualification level 41-45
Povestca Lazari, Ivan Paula
Системные принципы реализации микроструктур годичного цикла подготовки боксеров высокой квалификации 46-50
Kiprich Serghei, Diacenko Andrei
System principles of realization the annual cycle preparation microstructures of high qualified boxers 51-55
Kiprich Serghei, Diacenko Andrei
Proiectarea și operaţonalizarea obiectivelor curriculare în procesul dezvoltării calităţilor motrice ale elevilor claselor gimnaziale 56-59
Carp Ion
The curricular objectives planning and operationalizing in the development process of motor qualities at the secondary school pupils 60-63
Carp Ion
Studiu privind imbunătăţirea performanţei motrice a elevilor din liceu prin aplicarea în lecţia de educaţie fizică a mijloacelor specifice jocului de volei 64-67
Ivaşcu Daniela
The study regarding the motor performance improvement of the high school students by appling the means characteristic to volleyball game in phisical education lesson 68-71
Ivaşcu Daniela
Prevenirea atitudinii corporale deficiente a școlarilor prin mijloace specifice înotului 72-77
Constantinescu Mihai
Preventing children’s deficiencient body posture through swimming 78-83
Constantinescu Mihai
Нарушения oсанки студентoв в процессе физического воспитания на сoвременнoм этапе, как научная проблема 84-89
Vintoneak Oleg, Lopaţkii Serghei
Postural deviations of students in the process of physical education at the present stage, as a scientific problem 90-95
Vintoneak Oleg, Lopaţkii Serghei
Современные технологии коррекции телосложения занимающихся средствами оздоровительного фитнеса 96-102
Kashuba Vitalii, Rudniţkii Alexandr, Voronina Anastasia
Modern correction technologies of body constitution of students by means of health-enhancing fitness 103-108
Kashuba Vitalii, Rudniţkii Alexandr, Voronina Anastasia
Elemente de drept privind protecţia mărcilor sportive 109-115
Budevici-Puiu Liliana
Law elements regarding the protection of sports trademarks 116-122
Budevici-Puiu Liliana
Paradigma valorilor profesionale în accepţia managerilor din domeniul culturii fizice 123-126
Frunză-Danail Gabriela
The paradigm of professional values in the managers’ meaning from the physical culture domain 127-130
Frunză-Danail Gabriela
Influența mijloacelor din natație asupra parametrilor somato-funcționali ai copiilor de vârstă prepubertară 131-136
Constantinescu Mihai, Râşneac Boris
The influence of swimming on the somatic-functional parameters of prepubescent children 137-141
Constantinescu Mihai, Râşneac Boris
Aspecte analitice și de perspectivă ale gimnasticii artistice în Republica Moldova 142-146
Buftea Victor
Analytical and perspective aspects of artistic gymnastics in the Republic of Moldova 147-151
Buftea Victor