IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
IMSP Spitalul Clinic Republican
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
IMSP Institutul de Cardiologie
IMSP Institutul Oncologic
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Tirajul revistei   260
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-07 15:18
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 4)
  2018  (2 din 4)
  2017  (5 din 4)
  2016  (3 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (5 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (5 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (3 din 4)
  2007  (5 din 4)
  2006  (5 din 4)
  2005  (4 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0011
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2012.04.01-2012.12.31)
  • C (2009.04.30-2012.03.29)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic

4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole31371226993255481074
Volume60549432685
Total3197128193628233
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   923Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Situaţia epidemiologică şi realizarea programului naţional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2006-2010 în Republica Moldova 10-15
Soltan Viorel, Nalivaico Nicolae, Iavorschi Constantin, Sain Dumitru, Crudu Valeriu, Burinschi Victor, Serbulenco Aliona, Petrica Victoria
Факторы, влияющие на эффективность лечения туберкулёза в городах и сельской местности 15-18
Пунга Виктор, Putova Elvira, Izmailova Tatiana, Beţişor Alexandru, Gherghelegiu Alexandru
Проблема рецидивов туберкулеза 18-22
Rakişeva A., Hauadamova G., Bericova E., Cojamculov U., Arbuzova E., Measnicova G., Besstraşnova Ia.
Rolul formelor cronice de tuberculoza pulmonară în epidemiologia contemporană 22-27
Iavorschi Constantin, Emelianov Oleg, Bolotnicova Valentina, Brumaru Albina, Damaşcan Ghenadie
Aspecte de management al diagnosticului microbiologic şi tratamentului tuberculozei multidrogrezistente 27-31
Sain Dumitru, Crudu Valeriu, Rîvneac Lidia, Haidarlî Ion, Crivenco Galina, Jurja Larisa, Tudos Tamara, Moraru Nicolae, Ţîmbalari Vitalie, Ciobanu Sergiu, Marusceac Irina, Nepoliuc Liubovi, Maximenco Anna
Managementul activităţii staţionarelor de ftiziopneumologie în cadrul realizării programului naţional de control şi profilaxie al tuberculozei pentru anii 2006-2010 în Republica Moldova 31-34
Nalivaico Nicolae
Эпидемическая ситуация туберкулеза, ассоциированного с вич-инфекцией в Украине 34-38
Процюк Раду
Depistarea tuberculozei la copii 38-43
Vîlc Valentina
Причины продления интенсивной фазы химиотерапии в режимах химиотерапии впервые выявленных больных туберкулезом легких 43-43
Smailova G., Sagintaeva G., Şaimuratov Ş.
The causes of prolongation of the intensive phase in regimens of chemotherapy for newly detected patients with pulmonary tuberculosis 44-44
Smailova G., Sagintaeva G., Şaimuratov Ş.
Letalitatea prin tuberculoză în imsp Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie mun. Chişinău 44-48
Popa Vasile, Ustian Aurelia, Haidarlî Ion, Alexandru Sofia, Cazacu Oleg
Возможности диагностики туберкулеза и других болезней легких на догоспитальном этапе 49-52
Demihova O., Iakimova Marina, Пунга Виктор
Particularităţile tuberculozei pulmonare cu procese extinse la adolescenţi 52-57
Iavorschi Constantin, Kulciţchi Stela, Alexandru Sofia, Pisarenco Nadejda, Cebotari Valentina, Lăsac Oxana, Vîlc Valentina, Lăsac Oxana
Particularităţile tuberculozei la adolescenţi 57-62
Kulciţchi Stela, Vîlc Valentina, Ustian Aurelia, Bivol Lara, Bilevici Tatiana, Molodojan Aurelia, Zamornea Ala
Dificultăţi de diagnostic al tuberculomului cerebral (caz clinic) 62-66
Botnaru Victor, Botoşanu Elena, Rusu Doina, Marga Simion, Jechiu Ecaterina
Oсобенности иммунного ответа у больных с впервые выявленным диссеминированным туберкулезом легких и рецидивами заболевания в процессе этиотропной терапии 66-69
Şovcun L., Romanţeva N., Volodico N.
Caracteristica răspunsului imun celular la copiii cu complicaţii ale imunizării BCG 69-71
Ghinda Serghei, Iavorschi Constantin, Kulciţchi Stela, Damaşcan Ghenadie, Brumaru Albina, Rotaru Natalia, Iaschina Victoria
Caracteristica imunităţii humorale şi microbiocenoza intestinală la bolnavii cu tuberculoză pulmonară 71-73
Ghinda Serghei, Bologa Vitalie, Iavorschi Constantin, Privalova Elena, Chiroşca Valentina, Damaşcan Ghenadie, Moguş A.
Valoarea diagnostică a adenozindezaminazei în serul sanguin la bolnavii cu procese infiltrative pulmonare 73-73
Caraiani Olga, Zlepca Vasile
Adenosine deaminase diagnostic value in blood serum of patients with infiltrate 74-74
Caraiani Olga, Zlepca Vasile
Dependence of the results diaskintesta and the intensity of reproduction m. tuberculosis in patients with active pulmonary tuberculosis 75-75
Salina T., Morozova T.
Зависимость результатов диаскинтеста и интенсивности размножения M. tuberculosis у больных активным туберкулезом легких 74-75
Salina T., Morozova T.
Kлинические и морфологические особенности туберкулёзного плеврита у больных вич-инфекцией 75-76
Vladimirov K., Иванов A., Juravliov V., Iablonski P.
Mножественная лекарственная устойчивость M.tuberculosis у олигобациллярных больных туберкулезом 76-77
Petrova L., Puzanov V.
Particularităţi morfologice ale tuberculozei pulmonare 77-77
Tudor Elena, Haidarlî Ion, Groza Gheorghe, Ciobanu Sergiu, Tolmaciov Mihail, Cuniţchi Veaceslav, David Aliona
Clinical and morphologic features of tuberculous pleurisy in HIV–infected patients 78-78
Vladimirov K., Ivanov Arteom, Juravliov V., Iablonski P.
Morphological particularities of pulmonary tuberculosis 78-78
Tudor Elena, Haidarlî Ion, Groza Gheorghe, Ciobanu Sergiu, Tolmaciov Mihail, Cuniţchi Veaceslav, David Aliona
Kак можно использовать анкету госпиталя Святого Георга (SGRQ) у пациентов, излеченных от туберкулеза легких 78-79
Ciuşkin M.
How we can use St. George’s resiratory questionnaire (SGRO) in patients with treated pulmonary tuberculosis 79-79
Ciuşkin M.
Психологические особенности больных впервые заболевших туберкулезом легких 79-80
Tarasiuc O., Verbineţ A., Mironenco Iu., Zavialkin V., Mocevinskaia N., Pavlii R., Slesarciuc O.
Psychological characteristics of patients with primary detected pulmonary tuberculosis 79-80
Tarasiuc O., Verbineţ A., Mironenco Iu., Zavialkin V., Mocevinskaia N., Pavlii R., Slesarciuc O.
Evoluţia otitelor medii la copii cu patologie bronhopulmonară 81-83
Diacova Svetlana, Ababii Ion
Evaluarea statutului funcţional a pacienţilor cu BPCO 83-87
Corlăteanu Alexandru, Botnaru Victor
Evaluarea radiologică şi funcţională a emfizemului pulmonar la pacienţii cu bronhopneumopatia cronică obstructivă 87-93
Nalivaico Nicolae, Scaleţchi Valentina, Priscu Oxana
Funcţia ventilaţiei pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă evoluţie uşoară 93-93
Scaleţchi Valentina, Pisarenco Serghei, Condraţchi Diana
The function of the pulmonary ventilation in patients with mild severity of copd 93-94
Scaleţchi Valentina, Pisarenco Serghei, Condraţchi Diana
Granulomatoza Wegener – evoluţie rapidă de la noduli pulmonari la cavităţi 94-98
Botnaru Victor, Popa Serghei, Balica Ion, Munteanu Oxana, Haidarlî Ion, Ganea N, Rusu Serghei, Sencu Eusebiu, Zlepca Loreta
Particularităţi evolutive ale pneumoniei la persoanele imunocompromise (caz clinic) 99-103
Botnaru Victor, Rusu Doina, Zlepca Loreta, Haidarlî Ion, Bologa Vitalie, Munteanu Oxana
Pneumoniile asociate gripei 2009 A H1N1 - provocări, experienţă, rezultate 103-108
Botnaru Victor, Chesov Dumitru, Rusu Doina
Capacitatea de muncă fizică la pacienţii cu astm bronşic persistent moderat 108-111
Moscovciuc Ana, Martîniuc Constantin, Simionica Iurie, Colun Tatiana, Munteanu Nionila
Particularităţile calitative a dispneei la bolnavii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă şi astm bronşic 111-115
Pisarenco Serghei, Condraţchi Diana
Evaluarea calităţii vieţii la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă 115-119
David Aliona
Particularităţile gripei AH1N1 complicată cu pneumonie 119-120
Domente Liliana, David Aliona
Infectiile tractului respirator inferior determinate de bacterii rezistente 120-121
Diculencu Daniela, Grădinaru Adina-Catinca
Lower respiratory tract infections caused by resistant bacteria 121-121
Diculencu Daniela, Grădinaru Adina-Catinca
Роль бактериальных возбудителей в возникновении негоспитальной пневмонии у взрослых 121-121
Nedlinska N., Muhin A., Suhin R., Kliaghin V.
The role of bacterial pathogens in community-acquired pneumonia in adults 122-122
Nedlinska N., Muhin O., Suhin R., Kliaghin V.
Role of viral pathogens in community-acquired pneumonia in adults 123-123
Suhin R., Nedlinska N., Muhin O., Obertinska O., Kliaghin V., Gonciarov C.
Роль вирусных возбудителей в возникновении негоспитальной пневмонии у взрослых 122-123
Suhin R., Nedlinska N., Muhin A., Muhin O., Obertinska O., Gonciarov C.
Influenţa polizaharidelor sulfatate asupra indicilor sanguini în condiţii fiziologice la şobolani 123-127
Ştîrba Olga
Studierea activităţii antituberculoase a unor compuşi noi sintetizaţi a tioureidelor acidului 2-(2’-feniletil)-benzoic 127-130
Cotelea Tamara, Morusceag Laurentiu, Crudu Valeriu, Moraru Nicolae, Noroc (Stratan) Ecaterina, Ţurcan Nadejda, Romancenco Elena, Niţulescu George-Mihai, Chiriţa Ileana-Cornelia
Полиморфизм гена цитохрома-450 2c19 в юго-западном регионе Украины 130-131
Antonenco P., Cresiun V., Godovan Valentina, Antonenco E.
Polymorphism of cytochrome-450 2С19 gene in south west region of Ukraine 131-131
Antonenco P., Cresiun V., Godovan Valentina, Antonenco E.
Aнтимикобактериальная активность гемифлоксацина и его аналогов IN VITRO 132-132
Panasiuc Alexandru, Radîş A.
Antimycobacterial activity of gemifloxacin and its generics in VITRO 132-132
Panasiuc Alexandru, Radîş A.
Pathogenetic aspects of preventive maintenance of development of the multiresistant tuberculosis 133-134
Asmolov A., Smocvin V., Beseda Ia.
Эффективность лечения больных деструктивным туберкулезом легких, выделяющих микобактерии с множественной лекарственной устойчивостью к основным и резервным препаратам 134-137
Mişin V, Cononeţ A., Mişina Anastasia
Эффективность искусственного пневмоторакса в комплексном лечении больных деструктивным туберкулезом легких с различным характером лекарственной чувствительности микобактерий 137-140
Mişin V, Ciucanova V, Ghiller D., Mişina Anastasia
Oпыт применения силиконового импланта в сочетании с клапанной бронхоблокацией в хирургии туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью 140-143
ЕРИМБЕТОВ Кенес, Zetov A., Firsov V., Malbascanov A., Bectursinov B.
Tuberculoza şi aspergilomul pulmonar. Caz clinic 143-148
Tudor Elena, Haidarlî Ion, Grozav Gheorghe, Ciobanu Sergiu, Cuniţchi Veaceslav, Tolmaciov Mihail, Cibotaru P., Luchian Zinaida
Cравнительная эффективность различных режимов химиотерапии у впервые выявленных больных туберкулезом легких, сочетанным с вич-инфекцией 148-151
Mişina Anastasia, Iusciuc N., Mişin V
Результаты лечения вич-инфицированных пациентов с туберкулезом центральной нервной системы при применении различных режимов химиотерапии 151-153
Noviţcaia O., Filippova T, Zagorskaia I.
Particularităţile clinice şi eficacitatea tratamentului tuberculozei pulmonare la bolnavii HIV-infectaţi 154-158
Ustian Aurelia, Zbanţ Alexandru, Boblic Rodica, Ivanoglo Alexandru, Paladi Carmina, Demişcan Galina, Stoian Vladimir
Posibilităţi de utilizare a iradierii fotonice de bandă largă în tratamentul tuberculozei 158-160
Popescu Timofei, Vovc Virgiliu, Nica Iurie, Pogorelschii Leonid, Maximov Eugen, Cebotari Victor, Iavorschi Constantin, Bobeico Ala
Eficienţa asocierii metodelor limfologice la schemele dots de tratament a bolnavilor de tuberculoză pulmonară 160-164
Djugostran Valeriu, Antipa Vasile, Calenda Olga
Optimizarea tratamentului antituberculos tradiţional cu metode limfologice a pacienţilor cu pleurezie tuberculoasă 164-164
Djugostran Valeriu, Antipa Vasile, Niguleanu Adriana, Calenda Olga
Optimization of traditional anti-tb treatment in patients with tuberculosis pleurisy using the limfologicаl methods 165-165
Djugostran Valeriu, Antipa Vasile, Nigulyanu Adriana, Calenda Olga
Immunocorrective influence of regional lymphotropic therapy with further ultrasound therapy of underarm area on a destructive form of pulmonary tuberculosis 166-166
Poleacova S., Gherasimova N.
Иммунокоррегирующее воздействие региональной лимфотропной терапии с дальнейшим ультразвуковым озвучиванием подмышечной области на деструктивный туберкулез легких 165-166
Poleacova S., Gherasimova N.
Эффективность применения препарата имунофан в комплексном лечении „ликвидаторов“ последствий аварии на ЧАЭС, больных туберкулезом легких 167-167
Picas O., Petrenco V.
Еfficiency of administration of immunofan in combined treatment of liquidators of consequences of disaster at chornobyl nuclear power station with pulmonary tuberculosis 167-168
Picas O., Petrenco V.
Причины неблагоприятных результатов комплексной терапии больных с впервые установленным туберкулезом легких 168-168
Parolina L., Morozova T.
Causes of unsuccessful complex chemotherapy of patients with first-time diagnosed lung tuberculosis 168-169
Parolina L., Morozova T.
Leucograma pacienţilor cu tuberculoză oculară trataţi tradiţional per os şi limfotrop 169-169
Velixar Elvira, Iaschina Victoria
Leucograma of patients with ocular tuberculosis who received tuberculosis treatment per os and lymphotropical 169-170
Velixar Elvira, Iasckin Viktoria
Hemopneumotoracele spontan 170-173
Balica Ion
Abcese metastatice ale creierului în distrucţiile pulmonare acute 173-176
Balica Ion
Lisinopril – medicament eficient în tratamentul dereglărilor hemodinamice la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă 176-181
Chikh AhmadMahmoud, Butorov Ivan, Butorov Serghei, Necula Gheorghe
Preductal MR în asociere cu inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei hartil: posibilitate de tratament a hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă 181-185
Tofan Elena, Butorov Valentina, Chikh AhmadMahmoud
Eficienţa fenspiridului în tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive de diferite stadii 185-190
Butorov Serghei, Butorov Ivan, Gonciar Veaceslav
Optimizarea tratamentului complex al pacienţilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă asociată cu cardiopatie ischemică 190-195
Butorov Ivan, Bodrug Nicolae, Calancea Valentin, Coşciug Irina, Cobîleanschii Eugen, Barba Doina, Antonova Natalia, Nichita Svetlana
Применение липофлавона в комплексном лечении хронических обструктивных заболеваний легких 199-199
Asmolov A., Rîbac T., Baburina E., Gherasimova N.
Scad corticosteroizii inhalatori creşterea copiilor astmatici? 195-199
Mohor C., Bodrug Nicolae, Calancea Valentin
Usage of lipoflavon in the treatment of chronic obstructive pulmonary diseases 199-200
Asmolov A., Rîbac T., Baburina E., Gherasimova N.
Pathogenetic aspects of preventive maintenance of development of the multiresistant tuberculosis 201-201
Asmolov A., Smocvin V., Beseda Ia.
Влияние гормонов тироидной линии на активность репаративных процессов в бронхиальном эпителии у больных ХОЗЛ 201-202
Şpota E.
Применение различных схем антибиотикотерапии для лечения больных негоспитальной пневмонией 203-203
Muhin A., Nedlinska N., Suhin R., Ceceli L., Kliaghin V., Iaciniuk V.
The influence thyroid hormones on processes reparative activity in bronchial epithelium in patients with chronic obstructive lung disease 202-203
Şpota E.
Application of various schemes of antibiotic for treating patients with community-acquired pneumonia 204-204
Muhin O., Nedlinska N., Suhin R., Kliaghin V., Iaciniuk V., Ceceli L.
Influence cycloferon on concentration of cytokines in patients with pulmonary tuberculosis 205-205
Demidik S., Demidik S.
Влияние циклоферона на концентрацию цитокинов в крови у пациентов с туберкулезом легких 204-205
Demidik S., Cialaia E.
Concepţia internaţională în managementul tuberculozei în condiţiile epidemiologice contemporane 206-211
Nalivaico Nicolae
Hepatoprotectoarele şi hepatotoxicitatea preparatelor antituberculoase 211-218
Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor
Particularităţi psihonevrotice ale pacienţilor cu tuberculoză 218-222
Calancea Veronica, Iavorschi Constantin
Tromboembolismul pulmonar: actualităţi în diagnosticul clinico-paraclinic 222-227
Ţîbîrnă Ion, Bezu Ghenadie
Toxocaroza – problemă actuală de sănătate 227-231
Rotaru-Lungu Corina, Ghinda Serghei, Procopişin Larisa
Патологическое воровство (Клептомания) в теории и реальной жизни 232-238
Простомолотов В.Ф.