IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
IMSP Spitalul Clinic Republican
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
IMSP Institutul de Cardiologie
IMSP Institutul Oncologic
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Tirajul revistei   180
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-25 10:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 4)
  2018  (2 din 4)
  2017  (5 din 4)
  2016  (3 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (5 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (5 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (3 din 4)
  2007  (5 din 4)
  2006  (5 din 4)
  2005  (4 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0011
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2012.04.01-2012.12.31)
  • C (2009.04.30-2012.03.29)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic

4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole30761108479238621013
Volume59495392196
Total3135115801826058
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   652Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Organizarea serviciilor farmaceutice în Republica Moldova: probleme şi perspective 8-12
Catrinici Larisa
Industria farmaceutică a Republicii Moldova la etapa de dezvoltare 13-18
Procopişin Vasile, Cojocaru-Toma Maria, Cibotari Silvia, Cerlat Angela
Elaborarea produselor farmaceutice la întreprinderile din Republica Moldova şi eficacitatea lor 19-25
Ghicavîi Victor
Contribuţii la asigurarea calităţii medicamentelor produse în Republica Moldova 26-30
Parii Boris, Bîrdîghin Oleg, Cibotari Silvia
Compuşi chimici de sinteză şi naturali cu destinaţie farmaceutică 31-36
Vlad Pavel
Unele aspecte ale activităţii inventive în domeniul medicinei şi farmaceuticii 36-41
Novac Ştefan
Calitatea vieţii ca determinantă complexă a sănătăţii populaţiei rurale 41-48
Opopol Nicolae, Corobov Roman, Cazanţeva Olga, Pantea Valeriu
Aspecte ale asistenţei medicale consultative oncologice acordate populaţiei rurale din Republica Moldova 48-61
Sofroni Dumitru, Ţîbîrnă Gheorghe, Cernat Victor
Monitoringul socioigienic - componentă indispensabilă a dezvoltării sistemului de sănătate în condiţii economice noi 61-64
Pantea Valeriu, Eţco Constantin
Eficacitatea măsurilor preventive întreprinse în ultimii ani în combaterea hepatitei virale A 64-67
Iarovoi Petru, Spânu Constantin, Rîmiş Constantin, Isac Maria
Impactul factorilor de mediu asupra sănătăţii copiilor din Republica Moldova 68-71
Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala
Aprecierea cauzelor clinico-morfologice ale deceselor perinatale în Republica Moldova 72-76
Eţco Ludmila, Fuior Ion, Petrov Victor
Studiul calităţii şi elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor naturale 76-81
Lupaşcu Tudor, Sandu Maria, Nastas Raisa, Arapu Tatiana
Chirurgia pediatrică. Posibilităţi şi perspective 82-86
Gudumac Eva
Organizarea şi dezvoltarea serviciului chirurgical în Republica Moldova 86-99
Ţîbîrnă Constantin, Ghidirim Gheorghe, Grossu Iulian
Oportunităţile Programului-Cadru 6 pentru participarea savanţilor din Republica Moldova la programele UE 100-105
Iovu Mihail
Managementul contemporan al pancreatitei acute 106-111
Ghidirim Gheorghe
Susţinerea tezelor de doctor habilitat şi de doctor în medicină (ianuarie – mai 2005) 112-115