IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
IMSP Spitalul Clinic Republican
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
IMSP Institutul de Cardiologie
IMSP Institutul Oncologic
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Tirajul revistei   260
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-29 23:09
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 4)149
  2018  (2 din 4)74
  2017  (5 din 4)242
  2016  (3 din 4)175
  2015  (4 din 4)311
  2014  (4 din 4)213
  2013  (5 din 4)247
  2012  (4 din 4)261
  2011  (4 din 4)321
  2010  (5 din 4)190
  2009  (4 din 4)177
  2008  (3 din 4)172
  2007  (5 din 4)332
  2006  (5 din 4)192
  2005  (4 din 4)81
imagine

pISSN: 1857-0011
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2012.04.01-2012.12.31)
  • C (2009.04.30-2012.03.29)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic

4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole31371608659338591074
Volume60691823171
Total3197167784137030

Vizualizări   1493Descărcări   80

Conţinutul numărului de revistă

Activitatea de cercetare şi inovare a sectorului ştiinţific al IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2015 7-11

CZU: 001.891:61(478)

Ciobanu Mihai, Mişin Igor, Uncuţa Andrei, Borovic Eduard
Apelurile de urgenţă, simptomele şi recunoaşterea stroke-lui de către dispeceri şi personalul serviciului prespitalicesc de urgenţă 11-17

CZU: 614.2:616-00(478)

Ciobanu Gheorghe
Triajul în Departamentul de Medicină Urgentă (DMU), Unităţi Primire Urgenţe Specializate (UPU-S), Unităţi Primire Urgenţe (UPU). Adulţi 17-27

CZU: 614.2(478)

Ciobanu Gheorghe
Complianţa la tratament 27-38

CZU: 614.2:616-00-07-08

Şor Elina
Hemoragia din varicele membrelor inferioare: serie de cazuri clinice şi trecerea în revistă a literaturii 39-43

CZU: 616.147.3-007.63-005.1-071

Culiuc Vasile, Casian Dumitru, Guţu Eugen
Association of biochemical and lipid blood parameters with t894g polymorphism of endothelial nitrogen oxide synthase gene in patients with hypothyroidism and concomitant chronic noncalculous cholecystitis 43-47

CZU: 616-018:575.1:[616.44-008.64+616.366-002

Prysyazhnyuk Irina
Tratamentul endoscopic al hemoragiilor digestive superioare în cadrul IMSP IMU în perioada anului 2015 47-52

CZU: 616.33-005.1-072.1-08

Malacinschi-Codreanu Tatiana, Ciobanu Gheorghe, Dolghii Andrei, Scurtov Natalia
Relevanţa clinică a endoscopiei de magnificaţie în complex cu endoscopia în bandă îngustă (NBI) în patologia gastrică 52-63

CZU: 616.33-006-072.1-092

Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Istrate Viorel
Managementul colemiei litiazice - evaluarea eficacităţii diferitor metode de diagnostic şi abordare 63-74

CZU: 616.366-003.7-072-089.87-06

Strelţov Liuba
Adeziv cianoacrilat – valoarea lui în protejarea anastomozei pe colon în experiment: pro vs contra 74-81

CZU: 616.348-006-089.86

Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Pleşco Elena
Sindromul MIRIZZI – consideraţii diagnostice şi terapeutice 82-87

CZU: 616.366-003.7-033.7-036.11-089

Strelţov Liuba
Predicţia rezultatului în chirurgia de urgenţă pentru ulcer perforat (sisteme de scoruri) 88-91

CZU: 616.33+616.342]-002.44-07-036-089

Şor Elina
Volumul duodenului la om 92-95

CZU: 616.342

Suman Ala, Suman Serghei
Vaporizarea plazmokinetică bipolară în tratamentul Hiperplaziei Prostatice Benigne 95-99

CZU: 616.65-006.03-07-08

Ghicavîi Vitalie
Sarcina abdominală avansată 100-104

CZU: 618.31-06-07-08

Cerneţchi Olga, Moldovanu Mihai, Mişina Ana, Madan Diana
Chisturile epidermoide ale vulvei şi perineului 105-110

CZU: 618.16-006.2-071-089

Mişina Ana, Rojnoveanu Gheorghe, Mişin Igor, Petrovici Virgil, Fuior-Bulhac Liliana
Terapia intensivă a şocului cardiogen 110-113

CZU: 616.12-005.8-083.98-089.844-085

Tăzlăvan Tatiana
Evaluarea parametrilor predictivi de apneea obstructivă de somn pentru complicaţiile postoperatorii 113-117

CZU: 616.24-008.844+616.8-009.836]-06

Ambrosii Tatiana
Osteosinteză miniinvazivă a fracturilor posterioare a bazinului 118-121

CZU: 616.718.1-001.5-089.84

Kusturov Vladimir, Ghidirim Gheorghe, Kusturova Anna, Paladii Irina
Analiza rezultatelor controlului screening al elevilor privind diformităţile coloanei vertebrale 122-127

CZU: 616.711-007.5-053.2

Kusturova Anna, Caproş Nicolae, Kusturov Vladimir
Posibilitatea aplicării aparatului pentru repoziţia închisă şi fixarea externă a fragmentelor oaselor ale bazinului de construcţie proprie în condiţii extreme 128-133

CZU: 616.718.1-001.5-089.84

Borovic Eduard, Pavlovschi Ecaterina
Femoral neck fractures in young patients 133-139

CZU: 616.718.42-001.5-053.6-089

Babară Alexandr, Kusturova Anna
Sindrom de tunel cubital cu bloc de conducere pe fond de fractură marginală neconsolidată a trohleei humerusului. Caz clinic 139-142

CZU: 616.717.1-001.5-089-08

Borovic Eduard, Uncuţa Andrei, Calistru Anatol
Studiu asupra modificărilor Potenţialelor Evocate Vizuale la pacienţii cu retinopatie diabetică 143-146

CZU: 617.735-002-02:616.379-008.64-036

Chişca Veronica, Ciobanu Natalia, Corduneanu Angela, Groppa Stanislav
Studiul sindromului metabolic în populaţia unei comunităţi rurale din Republica Moldova 146-150

CZU: 616-008.9-085:614.2(478-22)

Groppa Stanislav, Ciobanu Natalia, Efremova Daniela
Impactul mortalităţii prin boli cerebrovasculare asupra sănătăţii populaţiei Republicii Moldova 150-154

CZU: 616.831-005-036.882:614.2(478)

Zota Eremei, Spinei Larisa, Manea Diana, Salinschi Elena
Stigmatul social şi impactul asupra calităţii vieţii în epilepsie 154-160

CZU: 616.835-02-058

Groppa Stanislav, Glavan Aurelia, Glavan Danu
Tromboliza intravenoasă cu rt-PA în accidental vascular cerebral ischemic: profilul de eficienţă şi siguranţă la 40 de pacienţi 160-164

CZU: 616.831-005.4-085

Groppa Stanislav, Zota Eremei, Crivorucica Igor, Leahu Pavel, Matei Alexandru
Sindroamele coronariene acute – oportunităţi şi dificultăţi la etapa de prespital 164-168

CZU: 616.127-005.8-039.74-08

Ciobanu Gheorghe, Moşneguţa Sergiu
Evaluation of other antibacterial consumption in Emergency Medicine Institute 168-174

CZU: 614.253.1:614.35

Bernaz Emelian
Evaluation of macrolides and lincosamides consumption in Emergency Medicine Institute 174-180

CZU: 614.253:615.12

Bernaz Emelian
Evaluation of antimycotics for systemic use consumption in Emergency Medicine Institute 180-186

CZU: 614.253:615.282

Bernaz Emelian
Aspectele demografice și medico-sociale ale sănătății reproductive în Republica Moldova 187-193

CZU: [614.1:314.144+612.6](478)

Paladi Gheorghe, Bogdan-Moraru Aliona
Particularităţile evolutive ale plăcilor aterosclerotice a arterelor poligonului willis 194-204

CZU: 616.13-004.6-036.1

Zota Eremei, Munteanu Andrei
Potenţialul terapeutic al derivaţilor izotioureici 205-208

CZU: 615.225+615.31

Ghicavîi Victor, Stratu Ecaterina, Coreţchi Ianoş
Profilaxia afecţiunilor tractului urogenital 209-213

CZU: 616.61-07-084

Balagura Marcel
Noţiuni generale de anatomie clinică, fiziologie și fiziopatologie rinosinuzală 214-219

CZU: 611.2+612.2

Şciurov Lucia, Sandul Alexandru
Principiile de diagnostic preventiv ale afecţiunilor tumorale din sistemul de organe urogenitale 219-226

CZU: 616.61-006-07

Balagura Marcel
Rinosinuzitele fungice: aspecte generale de etiologie, fiziopatologie, diagnostic şi tratament 227-230

CZU: 616.211-002-02-092-07-08

Şciurov Lucia