IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
IMSP Spitalul Clinic Republican
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
IMSP Institutul de Cardiologie
IMSP Institutul Oncologic
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Tirajul revistei   260
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-15 20:26
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 4)
  2018  (2 din 4)
  2017  (5 din 4)
  2016  (3 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (5 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (5 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (3 din 4)
  2007  (5 din 4)
  2006  (5 din 4)
  2005  (4 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0011
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2012.04.01-2012.12.31)
  • C (2009.04.30-2012.03.29)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic

4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole31371239071259301074
Volume60557122713
Total3197129478328643
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   1238Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Hereditary theory of lung cancer 12-34
Shutkin Vladimir, Imeanitov Evghenii, Stratan Valentina, Ţîbîrnă Gheorghe, Duca Gheorghe, Brenişter Sergiu
Эпидемиологический надзор за туберкулезом с лекарственной устойчивостью в территориях, курируемых центральным НИИ туберкулеза РАМН 35-40
Русакова Лариса, Пунга Виктор, Erohin Vladislav, Putova Elvira, Iakimova Marina, Capcov Lev, Izmailova Tamara
Versiunea nouă a metodei molecular genetice pentru detecţia tuberculozei, precum şi a rezistenţei la rifampicină şi izoniazidă (Line probe assay genotype mtbdrplus VER2.0) 40-44
Crudu Valeriu, Noroc (Stratan) Ecaterina, Romancenco Elena, Moraru Nicolae, Ţurcan Nadejda, Allerheiligen Vera, Hillemann Andreas
Применение метода отношения правдоподобия для комплексной оценки социальных факторов риска низкой эффективности противотуберкулезной терапии 45-48
Cagan Elena, Pianzova Tatiana
Aspecte de management al abandonului tratamentului antituberculos în Republica Moldova 48-51
Sain Dumitru, Haidarlî Ion, Rîvneac Lidia, Jurja Larisa, Crivenco Galina, Tudos Tamara, Ţîmbalari Tatiana, Ţîmbalari Vitalie, Ciobanu Serghei, Cula Eugenia
Unele aspecte ale co-infecţiei TB/HIV în Republica Moldova 52-54
Sain Dumitru, Iavorschi Constantin, Haidarlî Ion, Tudor Elena, Rîvneac Lidia, Nalivaico Nicolae, Alexandru Sofia, Ţîmbalari Tatiana, Ionaşcu Gabriela
Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate 54-58
Rusu Doina, Botnaru Victor, Haidarlî Ion
Particularităţi morfologice ale leziunilor pulmonare în tuberculoza multidrogrezistentă 58-62
Haidarlî Ion, Tudor Elena, Ciobanu Serghei, Groza Gheorghe, Cuniţchi Veaceslav, Talmaciov Mihail, Cazac Oleg, David Aliona, Varzari Alexandru
Sarcoidoza şi tuberculoza – O Asociere Rară? 62-67
Calaraş Diana
Particularităţile clinicoparaclinice a pneumoniei cazeoase 67-70
Caraiani Olga
Re-infecţia exogenă ca factor de risc major asociat cu răspândirea tuberculozei rezistente în spitalele de profil din ţară 70-75
Noroc (Stratan) Ecaterina, Romancenco Elena, Moraru Nicolae, Ţurcan Nadejda, Domente Liliana, Alexandru Sofia, Soltan Viorel, Niemann Stefan, Rush-Gerdes Sabine, Moşneaga Andrei, Crudu Valeriu
Pleurezia exsudativă tuberculoasă: Informaţii diagnostice moderne şi eficacitatea tratamentului limfologic nou 75-79
Djugostran Valeriu, Antipa Vasile, Zlepca Loreta, Levcenco Irina, Garaeva Svetlana, Postolati Galina, Casian Igor, Casian Ana, Conovali Cezara, Calenda Olga, Redcozubova Galina
Factorii de risc socio-economici ai eşecului tratamentului tuberculozei pulmonare şi rolul lucrătorului asistenţei medicale primare în depistarea lor 79-82
Lesnic Evelina
Evaluarea cunoştinţelor populaţiei vis-a-vis de tuberculoză în Rep ublica Moldova 82-84
Toderaş Svetlana, Plopa Mihail, Palanciuc Mihail
Mortalitatea prin tuberculoză pulmonară depistată precoce şi tardivă 85-88
Iavorschi Constantin, Emelianov Oleg, Bolotnicova Valentina, Brumaru Albina, Brovchina Elisaveta
Afectarea sistemului bronhopulmonar în fibroza chistică (Mucoviscidoză) 88-91
Şciuca Svetlana
Infecţia gripală 2009 A H1N1 ca factor de risc pentru resorbţia lentă a infiltratelor pulmonare din pneumonia comunitară 91-96
Chesov Dumitru
Particularităţile reactivităţii imune în asocierea patologiei aparatului respirator şi toxocaroză 96-99
Smeşnoi Valentina
Caracteristica imunităţii la pacienţii cu toxocaroză asociată cu patologie respiratorie 99-101
Smeşnoi Valentina
Influenţa unor remedii autohtone asupra sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astmul bronşic asociat 102-106
Ştîrba Olga, Andronache Lilia, Tagadiuc Olga, Procopişin Larisa, Caraiani Olga, Sardari Veronica, Gudumac Valentin
Studierea deficienţelor funcţionale respiratorii în cadrul aprecierii dizabilităţii la pacienţii cu astm bronşic 106-109
Scaleţchi Valentina, Moscovciuc Ana, Martîniuc Constantin, Ciocanu Rodica, Rotaru-Lungu Corina, Chirvas Elena, Procopişin Larisa
Parametrii hemodinamicii centrale şi pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică 109-113
Martîniuc Constantin, Pisarenco Sergiu, Simionica Iurie, Scaleţchi Valentina, Colun Tatiana, Chicu Aliona, Moscovciuc Ana
Particularităţile bronhopneumopatiei cronice obstructive la pacienti de diferite vârste 113-116
Condraţchi Diana, Pisarenco Serghei
Calitatea vieţii la pacienţii cu BPOC în funcţie de vârstă şi severitatea bolii 116-118
Pisarenco Serghei, Condraţchi Diana
Evaluarea calităţii de viaţa cu COPD assessment test la pacienţii BPCO 119-121
Corlăteanu Alexandru
Aspecte de tratament al pacienţilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă 121-126
David Aliona
Unele aspecte clinicoparaclinice în diagnosticarea cancerului pulmonar 126-129
Ţîbîrnă Ion, Feghiu Maria, Vornicescu Anatol
Profilul de risc cardiovascular la pacienţii supuşi procedurii de revascularizare coronariană 133-137
Grosul Iea
Particularităţile electrocardiografice la copiii cu hipertensiune arterială esenţială 137-140
Schiţco Olga, Stamati Adela, Nicolova Olga
Valoarea ecografiei în prognozarea rezultatelor perinatale la fetuşii diagnosticaţi cu retard de creştere intrauterină 140-145
Stratulat Petru, Fuior-Bulhac Liliana, Cozma Daniel
Traumatismul splinei. Modalităţi de prezervare intraorganică a ţesutului lienal 145-150
Belic Olga, Şaptefraţi Lilian, Nacu Viorel, Ştefaneţ Mihail, Catereniuc Ilia, Aramă Efim
Alexitimia şi reglarea emoţională la persoanele cu boli psihosomatice 150-154
Turchina Tatiana, Calancea Veronica
Particularităţile clinice ale stărilor psihotice în epilepsie 154-156
Carauş Ghenadie
Evaluarea hipoxemiei la pacienţii cu ciroză hepatică 156-159
Corlăteanu Olga
Aplicarea polimorfismelor genelor F8 şi F9 pentru diagnostic al hemofiliei A şi B în Moldova 159-163
Şirocova Natalia, Vicol Marian, Ţurea Valentin
Are oare scorul ultrasonografic pentru diagnosticul noninvaziv al steatozei hepatice alcoolice o valoare predictivă pentru sindromul metabolic? 163-167
Peltec Angela, Ivanova V., Ivanov Vladimir, Pereteatco Alexandr, Bodrug Inga, Bodrug Roman, Popovici Mihail, Dumbrava Vlada-Tatiana
Изучение влияния низких доз дихлордифенилтрихлорэтана и полихлорированных бифенилов на репродуктивную функцию крыс в краткосрочном эксперименте 167-171
Стратулат Татьана, Sîrcu Raisa, Zavtoni Mariana, Migalatiev Raisa
Aplicarea metodelor invazive în diagnosticul prenatal: retrospectiva rezultatelor pe anii 2009-2011 172-175
Dobrovolskaia-Catrinici Aliona, Moşin Veaceslav, Halabudenco Elena, Strătilă Mihail
Scorul scintigrafic pentru diagnosticul neinvaziv al disfuncţiei sfincterului oddi la pacienţi cu sindrom postcolecistectomic 175-179
Balan Irina, Peltec Angela, Bodrug Roman, Tănase Raisa, Draciov Valerii, Dumbrava Vlada-Tatiana
Operaţia cezariană: Aspecte medicale şi psihoemoţionale 179-181
Corolcova Natalia, Cucu Tatiana, Cucu Cristina
Probleme actuale şi tehnologii de reducere a impactului negativ al concentraţiilor avansate de radon (222RN) în mediul ambiant 181-185
Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Apostol Ion, Vîrlan Serghei
Evaluarea rolului infecţiilor genitale în infertilitatea tubo-peritoneală 186-189
Sorici Natalia
Influenţa insuficienţei cardiace asupra nivelului sanguin al NT-proBNP (Porţiune n-terminală a lanţurilor proBNP) într-un eşantion de gravide 189-192
Neurofetologia – Stiinţa despre autoperfecţionarea neuropsihică, sanarea mintală şi fizică a societăţii 192-197
Iliciuc Ion
Pregătirea asistentelor medicale cu studii superioare – Un pilon strategic în realizarea reformelor în sistemul de sănătate 197-200
Tintiuc Dumitru, Grăjdianu Tudor, Stimpovschi Elena, Baroncea Angela, Margine Leonid, Lavric Alexandru
Nivelul de protecţie la unele infecţii-ţintă a programului naţional de imunizări în populaţia Republicii Moldova 200-204
Hodîreva Galina, Bucov Victoria, Gori Ala, Halacu Ala, Furtuna Nicolae
Analiza SWOT în evaluarea realizării programului naţional de imunizări 204-207
Bucov Victoria, Furtuna Nicolae, Melnic Anatolie, Hodîreva Galina, Ţurcan Laura
Principiile moderne de organizare şi planificare a serviciului parodontologic naţional 207-216
Terehov Alexei, Năstase Corneliu, Gnatiuc Pavel
Dilema stratului Smear Layer în vizorul endodonţiei moderne 216-219
Năstase Corneliu, Terehov Alexei
Înregistrările fotopletismografiei după suprimarea chirurgicală a refluxului safenian şi perforant la bolnavii cu insuficienţă venoasă cronică avansată a membrelor inferioare 220-223
Guţu Eugen, Culiuc Vasile, Casian Dumitru, Creţu Anatol
Extracţia fenolilor şi flavonoidelor din specia Centaurea CyanuS L 223-227
Chiru Tatiana, Antognoni Fabiana, Nistreanu Anatolie, Poli Ferruccio
Tratamentul crioelectrochirurgical al melanomului malign 228-231
Palade Valeriu
Variabilitatea ritmului cardiac ca marker de reglare vegetativă 232-235
Romanciuc Lilia, Revenco Ninel
Impactul stresului oxidativ asupra miocardului în operaţiile pe cord cu circulaţie extracorporală 235-238
Grosu Irina
Diabetul zaharat, complicaţiile cardiovasculare şi controlul glicemiei 238-243
David Lilia
Stresul oxidativ şi intervenţiile coronariene percutane 243-246
Dumanschi Carolina
Anevrismul arterial intracranian. I. epidemiologia, clasificarea, caracteristica morfologică, localizarea şi tabloul clinic 246-252
Arion Marian
Anevrismul arterial intracranian. II. tehnici de diagnostic şi tratament 252-258
Arion Marian
Specificul dezvoltării neuropsihice a copiilor cu retard mental de etiologie ereditară 258-263
Aspecte etiologice şi morfostructurale ale virusurilor gripale (Revista literaturii) 264-268
Eder Veronica
Sulfatul de magneziu ca neuroprotector în naşterea prematură 269-272
Petrov Victor, Marian-Pavlenco Angela, Burlac Ala, Lupaşcu Aliona
Particularităţi de vascularizaţie şi hemodinamică a lamboului perforant (Revista literaturii) 272-278
Feghiu Leonid
Îmbătrânirea pielii. 1. Caracteristica clinică, morfologică, histologică şi biochimică 278-283
Tcaci Irina
Îmbătrânirea pielii. 2. Modificările structurale, morfologice şi fiziologice în straturile pielii îmbătrânite 284-289
Tcaci Irina
O cauză rară de bronşiectazii congenitale 290-293
Botnaru Victor, Toma Cristina, Brocovschii Victoria, Munteanu Oxana, Rusu Doina
Toxocaroza pulmonarå –Prezentare de caz 293-295
Rotaru-Lungu Corina, Procopişin Larisa
Carcinomul bronhioloalveolar (Caz clinic) 295-297
Balica Ion, Rusu Serghei
Actualităţi în tratamentul şi profilaxia tromboembolismului pulmonar 298-303
Ţîbîrnă Ion, Feghiu Maria