IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2015
Fondatori
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-16 14:43
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)13
  2020  (2 din 2)15
  2019  (2 din 2)16
  2018  (2 din 2)14
  2017  (2 din 2)38
  2016  (2 din 2)29
  2015  (2 din 2)15
imagine

pISSN: 2345-1858
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
The Scientific Journal of Cahul State University "B. P. Hasdeu": Social Sciences

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole14068544197014028
Volume1411313735
Total154798572705

Vizualizări   1312Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

 Tentația studiilor europene în Republica Moldova

5-11

CZU: 378.016.046(478)

Cornea Valentina

Responsabilitatea – unul din elemente componente ale statutului juridic al alesului local

12-17

CZU: 342.98:352.08

Saitarlî Natalia

Публичная дипломатия международных организаций

18-40

CZU: 327.7

Трофименко Николай

Партийная система Республики Кипр в условиях Eвроинтеграции:  состояние научной разработки проблемы

41-57

CZU: [329+327](564.3+4)

Ясирова Юлия

Interacțiunea în cadrul procesului penal în faza premărgătoare începerii urmăririi penale.   

58-67

CZU: 343.9.018

Oganesean Armen

Expertiza medico – legală de constatare a infracţiunii de viol. Evaluarea informaţiei statistice pe sudul Republicii Moldova pe anii 2013 - 2016

68-77

CZU: 340.66:343.541(478)

Blaşcu Olesea

Obiectivele dezvoltării durabile: provocări pentru Republica Moldova

78-90

CZU: 338(478)

Zamfir Pavel

Dreptul la judecarea publică a cauzei  ca garanție a procesului echitabil în materie civilă potrivit jurispudenței CEDO

91-100

CZU: 341.231.14(4)CEDO

Levinte Iurie

Unele aspecte teoretic-practice privitor la instituţia avertizorului de integritate în Republica Moldova prin prisma regulamentului-cadru

101-107

CZU: [342.9+316.4:343.352](478)

Poalelungi Oleg , Poalelungi Parascovia

Contractul de ucenicie și contractul de calificare profesională – forme specifice de prestare a muncii.

108-115

CZU: 349.22:331.106

Mihailov Tatiana

Descendenții și modul de venire la moștenire a acestora.  

116-122

CZU: 347.65/.68(478)

Chironachi Vladimir

Conţinutul legii aplicabile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice

123-132

CZU: 341.9

Vrabie Corneliu

Spre clarificarea conceptului terorismului religios în accepțiunea criminologică

133-144

CZU: 343.341

Jeflea Alexe

Bunele practici privind executarea în Republica Moldova a cererilor de comisii rogatorii formulate de organele de drept străine

145-158

CZU: 343.1

Todos Victor

Система принципов конституционного права в контексте вопросов реализации социальных прав человека и гражданина

159-170

CZU: 340.12+342.7

Щукина Наталья

Отличие дистрибьюторского договора от смежных договорных конструкций

171-180

CZU: 346.3

Арсени Игорь