До характеристики морфологічної системи українських говірок на півночі Молдови
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
214 0
SM ISO690:2012
IГНATEНКO, Дiaнa. До характеристики морфологічної системи українських говірок на півночі Молдови. In: Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013. Ediția 4, 18 octombrie 2013, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 17-23. ISBN 978-9975-50-136-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4, 2014
Colocviul "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică"
Bălți, Moldova, 18 octombrie 2013

До характеристики морфологічної системи українських говірок на півночі Молдови


Pag. 17-23

Iгнateнкo Дiaнa
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2020


Rezumat

The article presents a study of the Ukrainian language dialects in the north of Moldova on dialectology texts collected in the northern districts at the morphological level. The carried analysis allows identifying the described dialect with those of the southwest group, as well as establishing them as relocation with a significant portion of archaic linguistic phenomena.

Cuvinte-cheie
Ukrainian language, dialectology, south-west dialect group, Bukovynian dialect, Hutsul dialects