Сопоставительный анализ глаголов движения в русском и английском языках: семантика, сочетаемость, функционирование
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
292 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-20 19:19
SM ISO690:2012
СИРОТА, Елена. Сопоставительный анализ глаголов движения в русском и английском языках: семантика, сочетаемость, функционирование. In: Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013. Ediția 4, 18 octombrie 2013, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 37-43. ISBN 978-9975-50-136-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4, 2014
Colocviul "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică"
Bălți, Moldova, 18 octombrie 2013

Сопоставительный анализ глаголов движения в русском и английском языках: семантика, сочетаемость, функционирование


Pag. 37-43

Сирота Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2020


Rezumat

The article focuses on investigating motion verbs from the semantic, distri-butional and functional perspective. It highlights the specifics of motion verbs in Russian and English and the peculiarities of these lexemes in the original and the translated discourse.

Cuvinte-cheie
lexical-semantic group, verbs of motion, semantics, distribution, frame, polysemy

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Сопоставительный анализ глаголов движения в русском и английском языках: семантика, сочетаемость, функционирование</p>">
<meta name="citation_author" content="Сирота Елена">
<meta name="citation_publication_date" content="2014">
<meta name="citation_collection_title" content="Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 4">
<meta name="citation_firstpage" content="37">
<meta name="citation_lastpage" content="43">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/37-43_9.pdf">