Особенности регулирования применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в Республике Молдова и Украине
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
4 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
34.07:342.76(478+477) (1)
Drept. Jurisprudență (8385)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (336)
SM ISO690:2012
ВАЛЕЕВ, Руслан; ЖБАНЧИК, Андрей. Особенности регулирования применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в Республике Молдова и Украине. In: Ştiinţă, educaţie, cultură . Vol.1, 15 februarie 2019, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Comrat, 2019, pp. 218-221. ISBN 978-9975-3246-7-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2019
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură"
Comrat, Moldova, 15 februarie 2019

Особенности регулирования применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в Республике Молдова и Украине


CZU: 34.07:342.76(478+477)
Pag. 218-221

Валеев Руслан, Жбанчик Андрей
 
Днепропетровский государственный университет внутренних дел
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

The study compares properties of the legal regulation of the use of police enforcement measures in the Republic of Moldova and in the Ukraine. The authors state a substantial similarity of the conditions for the use of physical force, special tools and weapons. The article emphasizes the relevance and expediency of the generic term “police enforcement measures” and notes the detailing of the relevant aspects in the Moldovan legislative act.

Cuvinte-cheie
law enforcement measures, police coercion, police use-of-force, use of physical force, police special tools, police weapon