Особенности заключения и исполнения электронных сделок в Республике Молдова
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
70 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.133:004.77:339.1(478) (1)
Generalități în dreptul civil (149)
Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare (170)
Probleme generale ale comerțului. Piața (393)
SM ISO690:2012
АРСЕНИ, Игорь; МАНЗУЛ, Светлана. Особенности заключения и исполнения электронных сделок в Республике Молдова. In: Ştiinţă, educaţie, cultură . Vol.1, 15 februarie 2019, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Comrat, 2019, pp. 203-209. ISBN 978-9975-3246-7-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2019
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură"
Comrat, Moldova, 15 februarie 2019

Особенности заключения и исполнения электронных сделок в Республике Молдова


CZU: 347.133:004.77:339.1(478)
Pag. 203-209

Арсени Игорь, Манзул Светлана
 
Комратский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

The article highlights the current aspects of concluding and executing electronic transactions in the Republic of Moldova. In particular, the characteristic features of transactions carried out with the use of information and telecommunications were identified, the concept of “electronic transaction” and “electronic contract” was defined, moments of occurrence of rights and obligations of participants in an electronic transaction were identified and legislatively fixed; also explored the use of electronic signatures in the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
electronic transactions, electronic contracts, electronic commerce, electronic signature.