Dezvoltarea creativităţii artististice a elevilor la lecţiile de educaţia plastică în clasele primare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
268 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-08 13:35
SM ISO690:2012
FERDINAND, Oliva. Dezvoltarea creativităţii artististice a elevilor la lecţiile de educaţia plastică în clasele primare. In: Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013. Ediția 4, 18 octombrie 2013, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 43-48. ISBN 978-9975-50-136-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4, 2014
Colocviul "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică"
Bălți, Moldova, 18 octombrie 2013

Dezvoltarea creativităţii artististice a elevilor la lecţiile de educaţia plastică în clasele primare


Pag. 43-48

Ferdinand Oliva
 
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

The article highlights the development of the pupils’ artistic creativity based upon different working plastic arts techniques and creative exercises in art education, in primary school. Nowadays, the major aim in art education in school is the overall deve-lopment of student's personality based on the formation of high artistic culture, of an adequate art language. Based on my teaching experience at „Ion Creangă” Pedagogical College, Balti, I propose several non traditional working techniques and some creative tasks with artistic contents in art education in primary school in order to develop pupils’ artistic creativity and originality.

Cuvinte-cheie
plastic arts creativity, plastic arts images, elements of plastic arts lan-guage, non traditional plastic arts techniques, graphic, pictorial and creative exercises, classical and modern arts materials