The mathematical model realization algorithm of high voltage cable
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
443 0
SM ISO690:2012
TIRSHU, Mihai. The mathematical model realization algorithm of high voltage cable . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-13. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2006 / ISSN 1857-0070

The mathematical model realization algorithm of high voltage cable

Pag. 1-13

Tirshu Mihai
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

At mathematical model realization algorithm is very important to know the account order of necessary relations and how it presents. Depending of loads or signal sources connection in selected points of mathematical model its very important to know as to make the equations in this point that it was possible to determine all unknown variables in this point. The number of equations which describe this point must to coincide with number of unknown variables, and matrix which describes factors at unknown variables should be square and have dimension equal to number of unknown variables. This article shows procedure and the order of programming of this mathematical model.

În realizarea algoritmului modelului matematic este foarte important de a cunoaşte ordinea de calcul a relaţiilor necesare şi modul de prezentare a lor. În funcţie de conectarea sarcinilor sau surselor de semnal în anumite puncte ale modelului, este foarte important de a cunoaşte modul de realizare a ecuaţiilor în acest punct, pentru a putea determina toate necunoscutele. Numărul de ecuaţii care descriu acest punct trebuie să coincidă cu numărul de necunoscute, iar matricea care descrie coeficienţii de pe lângă necunoscute trebuie să fie pătrată şi de mărimea necunoscutelor. În această lucrare se prezintă modul şi ordinea de programare a acestui model matematic.

При реализации алгоритма математической модели очень важно знать порядок расчета необходимых выражений и их вид представления. В зависимости от подключенных нагрузок или источников сигнала в определенных точках модели очень важно знать, как составить уравнения в этой точке для того, чтобы можно было определить все неизвестные. Количество уравнений, которые описывают эту точку, должно совпадать с количеством неизвестных, а матрица, описывающая коэффициенты при неизвестных, должна быть квадратная и иметь размерность, равную количеству неизвестных. В данной работе описывается метод и последовательность программирования рассматриваемой математической модели.

Cuvinte-cheie
mathematical model,

high voltage cable, propagation process, current and voltage wave