Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
917 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-14 14:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.1(478) (14)
Cultura fructelor (1059)
SM ISO690:2012
DONICA, Ilie; DONICĂ, Andrei. Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2009, nr. 2(13), pp. 71-76. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova

CZU: 634.1(478)
Pag. 71-76

Donica Ilie, Donică Andrei
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Thesis reflects the state and perspectives of horticulture development up to 2020. In accordance with elaborated program, it is envisaged to optimize the areas of fruit plantations, which will be stabilized at the level of 100 thou. ha, including 65.0 thou. ha –seed crops; 29.9 thou. ha – stone crops; 4.1 thou. ha – nut crops; 0.8 thou. ha – berry crops. Area of fruit plantations in fruit-bearing age will amount up to 79 thou. ha in 2010 and up to 70.8 thou. ha in 2020. Due to realization of high genetic potential of fruit crops grown in the Republic, productivity will increase up to 9.8 tn/ha by the end of 2010 and up to 13.1 tn/ha by the end of 2020. Gross production will amount, respectively, to 776 and 924 tn/ha.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Donica, I.N.</dc:creator>
<dc:creator>Donică, A.I.</dc:creator>
<dc:date>2009-06-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>Thesis reflects  the state and perspectives of 

horticulture development up to 2020. In accordance 

with elaborated program, it is envisaged to optimize 

the areas of fruit plantations, which will be stabilized 

at the level of 100 thou. ha, including 65.0 thou. ha 

–seed crops; 29.9 thou. ha – stone crops; 4.1 thou. ha 

– nut crops; 0.8 thou. ha – berry crops. Area of fruit 

plantations in fruit-bearing age  will amount up to 79 

thou. ha in 2010 and up to 70.8 thou. ha in 2020. Due 

to realization of high genetic potential of fruit crops 

grown in the Republic, productivity will increase up 

to 9.8 tn/ha by the end of 2010 and up to 13.1 tn/ha 

by the end of 2020. Gross production will amount, 

respectively, to 776 and 924 tn/ha.</dc:description>
<dc:source>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos” 13 (2) 71-76</dc:source>
<dc:title>Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>