Studierea posibilităţii de fabricare a produselor aglutenice de panificaţie din făina deporumb.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
6 0
SM ISO690:2012
RUMEUS, Iurii; MELENCIUC, Mihail; GHENDOV-MOŞANU, Aliona. Studierea posibilităţii de fabricare a produselor aglutenice de panificaţie din făina deporumb.. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. 2012, nr. 8, pp. 175-177. ISSN 1875-2170.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Numărul 8 / 2012 / ISSN 1875-2170

Studierea posibilităţii de fabricare a produselor aglutenice de panificaţie din făina de
porumb.


Pag. 175-177

Rumeus Iurii1, Melenciuc Mihail2, Ghendov-Moşanu Aliona2
 
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2020


Rezumat

This study is devoted to the development of production technology of protein-free bakery products using corn flour, for people suffering from chronic kidney diseases and gluten enterapathy.