Reglator parametric de putere cu două nivele de dirijare liberă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
698 0
SM ISO690:2012
CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai. Reglator parametric de putere cu două nivele de dirijare liberă. In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2006 / ISSN 1857-0070

Reglator parametric de putere cu două nivele de dirijare liberă

Pag. 1-10

Calinin Lev, Zaiţev Dmitrii, Tîrşu Mihai
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

În articol este examinat principiul de funcţionare al reglatorului parametric de putere cu două nivele libere de dirijare, ce asigură o reglare independentă puterii active şi reactive la ieşire, sunt prezentate ecuaţiile de bază ce determină legătura dintre indicii regimului, de asemenea, şi legile de dirijare în unele din condiţiile stabilite.

В статье рассмотрен принцип действия параметрического регулятора мощности с двумя степенями свободы управления, обеспечивающего независимое регулирование активной и реактивной мощности на выходе, приводятся основные уравнения, определяющие связь между показателями режима, а также законы управления при некоторых задаваемых условиях.

This paper introduces a new family of IPC-UPFC combination for independent control of active and reactive output power, the control strategy is presented to maintain the required power characteristics

Cuvinte-cheie
Interconectare, transformator cu decalaj al unghiului de fază, conductivităţi reactive conjugate, reglator unificat a puterii