Система автоматического регулирования температуры перегретого пара барабанного котла
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
630 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-26 19:06
SM ISO690:2012
ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.; ПОПОНОВА, Олга; ШИТ, Б.М.; ZUBATÎI, A.. Система автоматического регулирования температуры перегретого пара барабанного котла . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2006 / ISSN 1857-0070

Система автоматического регулирования температуры перегретого пара барабанного котла

Pag. 1-14

Журавлев А.А., Шит М., Попонова Олга, Шит Б.М., Zubatîi A.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The control system of the temperature of the superheated steam of the drum boiler is examined. Main features of the system are the PI-controller in the external control loop and introduction of the functional component of the error signal of the external control loop with the negative feedback of the error signal between the prescribed value of steam flowrate and the signal of the steam flowrate in the exit of the boiler in the internal control loop.

Este examinat sistem de tip cascad cu PI-regulator contur extern cu introducerea componentei funcţionale a semnalului de eroare între contur extern şi bucla negativă a semnalului de eroare între sarcina de debit a aburului şi semnalului de debit de abur la ieşire din cazan în contur intern.

Рассмотрена каскадная система с ПИ-регулятором во внешнем контуре, с введением функциональной составляющей сигнала рассогласования внешнего контура и отрицательной обратной связью по сигналу рассогласования между заданием по расходу пара и сигналом расхода пара на выходе котла во внутреннем контуре.

Cuvinte-cheie
паровые котлы, автоматическое управление пароперегревателями