Ода Горация в новых временных и пространственных координатах
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
36 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 14:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.1-1.09 (13)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (108)
SM ISO690:2012
ИОНОВА, Ирина. Ода Горация в новых временных и пространственных координатах. In: Славянские чтения. 2015, nr. 6(12), pp. 100-120. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 6(12) / 2015 / ISSN 1857-4580

Ода Горация в новых временных и пространственных координатах

The ode of Horatius in the new temporal and spatial coordinates

Oda lui Horaţiu în contextul noil or coordonate de timp şi spaţiu


CZU: 821.161.1-1.09
Pag. 100-120

Ионова Ирина
 
Славянский университет Республики Молдова
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2020


Rezumat

В контексте известных исследований жанра, восходящего к оде Горация, автор статьи делает ряд замечаний о неканонических по форме и содержанию «памятниках» и рассматривает произведения русских поэтов XX-XXI вв., не попавшие в поле зрения литературоведов, – стихотворения Бориса Заходера и русских литераторов из Молдовы Александры Юнко и Виктора Пицмана.

In the context of well-known studies of the genre, which goes back to the ode of Horace, the author makes a number of comments about the non-canonical form and contents of the "monuments". She considers the works of Russian poets of XX-XXI centuries which have not come to the attention of literary scholars – poems by Boris Zakhoder, Alexandra Iunco and Viktor Pitsman – Russian writer’s from Moldova.

În contextul cunoscutelor cercetări a genului literar consacrate odei lui Horaţiu, autorul articolului aduce cîteva observaţii privind abaterea de la canoane formei şi conţinutului „monumentelor” şi abordează creaţiile poieţilor ruşi ai secolului XIX-XX, care nu au nimerit în cîmpul de vedere al criticilor literari, şi anume, poiezia lui Boris Zahodera şi a literaţilor ruşi din Moldova, Alexandrei Iunko şi Victor Piţman.

Cuvinte-cheie
памятник, Ходасевич, Бродский, Заходер, Юнко, Пицман,

monument, Khodasevich, Brodsky, Zakhoder, A. Iunco, V. Pitsman,

monument, Hodasevici, Brodskii, Zahoder, Iunko, Piţman