Жестокость и набожность в средневековой литературе (на материале «Сказания о Дракуле воеводе» и «Молдо-немецкой летописи»)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
27 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 13:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.09(4)(091) (1)
Literatura limbilor individuale și a familiilor de limbi (1390)
SM ISO690:2012
ТАЛМАЗАН, Олег. Жестокость и набожность в средневековой литературе (на материале «Сказания о Дракуле воеводе» и «Молдо-немецкой летописи»). In: Славянские чтения. 2015, nr. 6(12), pp. 62-88. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 6(12) / 2015 / ISSN 1857-4580

Жестокость и набожность в средневековой литературе (на материале «Сказания о Дракуле воеводе» и «Молдо-немецкой летописи»)


CZU: 821.09(4)(091)
Pag. 62-88

Талмазан Олег
 
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2020


Rezumat

В статье рассматриваются особенности сознания средневекового человека на материале русской исторической повести «Сказание о Дракуле воеводе» и ряда русских и европейских текстов XV-XVI веков, таких как молдо-немецкая летопись, европейские литературные и народные сказки, исторические документы и хроники.

The article discusses the features of consciousness of medieval man on a material of Russian historical novel "The Legend of Dracula governor" and a number of Russian and European texts of XV-XVI centuries, such as the Moldovan-German Chronicle, European literature and folk tales, historical documents and chronicles.

Articolul discută caracteristicile de conștiință a omului medieval pe un material de povestire istorică rusă "legenda lui Dracula voievod" și un număr de texte ruse și europene din secolele XV-XVI, cum ar fi Letopisețul moldo-german, povestile europene literare și folclorice, documentele istorice și cronicile.

Cuvinte-cheie
«Сказание о Дракуле воеводе», жестокость и набожность, средневековая литература,

"The Legend of Dracula Governor", cruelty and devotion, medieval literature,

"Povestirea despre Dracula voievod", cruzimea şi pietatea, literatura medievală