Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
427 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 12:38
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2006 / ISSN 1857-0070

Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ

Pag. 1-7

Постолатий В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В работе приведены основные аспекты объединения энергосистем и создания общего рынка электроэнергии стран ЕС-СНГ. Описаны экологические индикаторы, используемые в ЕС-СНГ. Приведены некоторые технологические предложения, которые Молдова могла бы предложить использовать при создании ОЭС ЕС-СНГ.

În lucrare sunt prezentate unele aspecte de unificare a sistemelor energetice şi creare a pieţei unice de energie electrică a ţărilor UE-CSI. Se descriu indicatorii ecologici aplicaţi în UE-CSI. Sunt prezentate unele propuneri tehnologice pe care Moldova ar putea propune la crearea sistemului energetic unificat al UE-CSI.

The basic aspects of association power systems and creation of the general market of the electric power of the countries of the EU - CIS are given in the work. The ecological indicators used in the EU - CIS are described. Some technological offers are given which Молдова could offer to use at creation of association power systems the EU - CIS

Cuvinte-cheie
Параллельная работа энергосистем, экологические индикаторы, общий рынок электрической энергии

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Postolati, V.M.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Некоторые аспекты образования единого рынка
ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2006</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0070</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Параллельная работа энергосистем</subject>
<subject>экологические индикаторы</subject>
<subject>общий рынок электрической
энергии</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2006-01-02</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>В работе приведены основные аспекты объединения энергосистем и создания общего рынка
электроэнергии стран ЕС-СНГ. Описаны экологические индикаторы, используемые в ЕС-СНГ. Приведены
некоторые технологические предложения, которые Молдова могла бы предложить использовать при создании
ОЭС ЕС-СНГ.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În lucrare sunt prezentate unele aspecte de unificare a sistemelor energetice şi creare a pieţei unice de energie
electrică a ţărilor UE-CSI. Se descriu indicatorii ecologici aplicaţi în UE-CSI. Sunt prezentate unele propuneri
tehnologice pe care Moldova ar putea propune la crearea sistemului energetic unificat al UE-CSI.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The basic aspects of association power systems and creation of the general market of the electric power
of the countries of the EU - CIS are given in the work. The ecological indicators used in the EU - CIS are described.
Some technological offers are given which Молдова could offer to use at creation of association power systems the EU
- CIS</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>