Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
428 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 12:38
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2006 / ISSN 1857-0070

Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ

Pag. 1-7

Постолатий В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В работе приведены основные аспекты объединения энергосистем и создания общего рынка электроэнергии стран ЕС-СНГ. Описаны экологические индикаторы, используемые в ЕС-СНГ. Приведены некоторые технологические предложения, которые Молдова могла бы предложить использовать при создании ОЭС ЕС-СНГ.

În lucrare sunt prezentate unele aspecte de unificare a sistemelor energetice şi creare a pieţei unice de energie electrică a ţărilor UE-CSI. Se descriu indicatorii ecologici aplicaţi în UE-CSI. Sunt prezentate unele propuneri tehnologice pe care Moldova ar putea propune la crearea sistemului energetic unificat al UE-CSI.

The basic aspects of association power systems and creation of the general market of the electric power of the countries of the EU - CIS are given in the work. The ecological indicators used in the EU - CIS are described. Some technological offers are given which Молдова could offer to use at creation of association power systems the EU - CIS

Cuvinte-cheie
Параллельная работа энергосистем, экологические индикаторы, общий рынок электрической энергии

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-9869</doi_batch_id>
<timestamp>1624196902</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Energetica al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2006</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Некоторые аспекты образования единого рынка
ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vitali</given_name>
<surname>Postolati</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2006</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>1</first_page>
<last_page>7</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>