О некоторых исторических предпосылках формирования правовых основ применения в Украине физической силы, специальных средств и оружия к осужденным, лишенным свободы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
174 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.8 (128)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (123)
SM ISO690:2012
КОЛБ, Александр; BOROVIK, Andrei. О некоторых исторических предпосылках формирования правовых основ применения в Украине физической силы, специальных средств и оружия к осужденным, лишенным свободы. In: Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), pp. 39-43. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X

О некоторых исторических предпосылках формирования правовых основ применения в Украине физической силы, специальных средств и оружия к осужденным, лишенным свободы

About some historical prerequisites for the formation of legal bases of application In Ukraine of physical force, special means and weapons to convicts imprisoned

Despre unele premise istorice pentru formarea bazei legale în Ucraina a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor pentru condamnații privați de libertate


CZU: 343.8
Pag. 39-43

Колб Александр1, Borovik Andrei2
 
1 Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины,
2 Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2020


Rezumat

В статье установлены исторические периоды формирования современных правовых основ применения в Украине к осужденным, лишенным свободы, физической силы, специальных средств и оружия, а также определены тенденции их развития и реализации на практике.

The article establishes historical periods of formation of modern legal principles of application in Ukraine to prisoners, deprived of liberty, physical force, special means and weapons, as well as the tendencies of their development and implementation in practice.

Articolul stabilește perioadele istorice ale formării fundamentelor legale moderne pentru utilizarea în Ucraina, a condamnaților lipsiți de libertate, forță fizică, mijloace speciale și arme și identifică, de asemenea, tendințele în dezvoltarea și implementarea lor în practică.

Cuvinte-cheie
правовые основы физическая сила специальные средства оружие персонал колоний сфера исполнения наказаний осужденный места лишения свободы применение,

legal grounds physical strength special tools weapons colony staff scope of punishment convicted places of deprivation of liberty application,

bază legală forta fizica instrumente speciale arme personalul coloniilor sfera pedepsei condamnat locuri de lipsire de libertate cerere

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Kolb, A.G.</creatorName>
<affiliation>Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Borovik, A.V.</creatorName>
<affiliation>Международный экономико-гуманитарный университет  имени академика Степана Демьянчука, Ucraina</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p>О некоторых исторических предпосылках формирования правовых основ применения в Украине физической силы, специальных средств и оружия к осужденным, лишенным свободы</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-309X</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>правовые основы физическая сила специальные средства оружие персонал колоний сфера исполнения наказаний осужденный места лишения свободы применение</subject>
<subject>legal grounds physical strength special tools weapons colony staff scope of punishment convicted places of deprivation of liberty application</subject>
<subject>bază legală forta fizica instrumente speciale arme personalul coloniilor sfera pedepsei condamnat locuri de lipsire de libertate cerere</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>343.8</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-03-19</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>В статье установлены исторические периоды формирования современных правовых основ применения в Украине к осужденным, лишенным свободы, физической силы, специальных средств и оружия, а также определены тенденции их развития и реализации на практике.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article establishes historical periods of formation of modern legal principles of application in Ukraine to prisoners, deprived of liberty, physical force, special means and weapons, as well as the tendencies of their development and implementation in practice.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Articolul stabilește perioadele istorice ale formării fundamentelor legale moderne pentru utilizarea &icirc;n Ucraina, a condamnaților lipsiți de libertate, forță fizică, mijloace speciale și arme și identifică, de asemenea, tendințele &icirc;n dezvoltarea și implementarea lor &icirc;n practică.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>