Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
478 18
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-12 16:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.531.43(478) (1)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (339)
SM ISO690:2012
COZMA, Daniela. Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului. In: Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), pp. 12-17. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 3(339) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului

Disciplinary offenses as the basis for disciplinary liability of judges

CZU: 342.531.43(478)

Pag. 12-17

Cozma Daniela
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2020


Rezumat

Articolul este consacrat problemei abaterii disciplinare ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorilor. Accentul este pus pe reglementarea abaterilor disciplinare în legislația României și a Republicii Moldova. Totodată, în baza experienței altor state se argumentează avantajul reglementării unei liste detaliate exhaustive a abaterilor disciplinare, deoarece aceasta presupune atât previzibilitatea aplicării prevederilor legii, cât și prevenirea unor abuzuri de interpretare de către organele de resort.

The article is devoted to the problem of disciplinary offenses as the basis of the disciplinary liability of judges. The focus is on regulating disciplinary offenses in the legislation of Romania and of the Republic of Moldova. At the same time, based on the experience of other states, the advantage of regulating an exhaustive detailed list of disciplinary offenses is argued, because this implies ensuring the predictability of the application of the provisions of the law, as well as the prevention of misinterpretations by the competent bodies.

Cuvinte-cheie
judecător, disciplină judiciară, răspundere disciplinară, abatere disciplinară,

Judge, judicial discipline, disciplinary responsibility, disciplinary offenses