Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
73 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.122(478) (1)
Tipuri și forme ale dreptului (544)
SM ISO690:2012
COSTACHI, Gheorghe; RAILEAN, Petru. Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială. In: Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), pp. 8-11. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X

Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială

Reflections on acceptance of justice as a phenomenon and social value


CZU: 340.122(478)
Pag. 8-11

Costachi Gheorghe1, Railean Petru2
 
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2020


Rezumat

Articolul este consacrat conceptului de justiție. Autorul reliefează atât etimologia acestui concept, cât și accepțiunile recunoscute acestuia pe parcursul istoriei de către cei mai luminați gânditori ai timpului. În rezultat, se conchide că pentru realizarea ideii de justiţie în practică sînt necesare anumite repere, în lipsa cărora nu s-ar putea ajunge la idealul de justiţie ca valoare socială.

The article is devoted to the concept of justice. The author emphasizes both the etymology of this concept and the acknowledgments it has accepted throughout history by the most enlightened thinkers of the time. As a result, it is concluded that for the realization of the idea of justice in practice certain benchmarks are needed, in the absence of which the ideal of justice as a social value could not be reached.

Cuvinte-cheie
justiţie, dreptate, echitate, judecător, valoare socială,

justice, justice, equity, Judge, social value