Farmecul metodei biografice: George Bacovia în viziunea lui Constantin Călin
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
275 0
SM ISO690:2012
SOISUN, Raluca Miruna. Farmecul metodei biografice: George Bacovia în viziunea lui Constantin Călin. In: Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova. 25 octombrie 2019, Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, pp. 348-354.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lumina verbului matern 2019
Conferința "Lumina verbului matern"
Chişinău, Moldova, 25 octombrie 2019

Farmecul metodei biografice: George Bacovia în viziunea lui Constantin Călin


Pag. 348-354

Soisun Raluca Miruna
 
Colegiul Economic "Ion Ghica", Bacau
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2020


Rezumat

Lucrarea încearcă o reevaluare a metodei biografice care se dovedește foarte utilă în cazul scriitorilor importanți. Constantin Călin, cadru didactic univer- sitar, doctor în filologie, critic și istoric literar, studiază de peste 50 de ani opera lui G. Bacovia. El aplică metoda biografică pentru aprofundarea cunoașterii celui mai mare simbolist român. Primul volum al exegezei sale „Dosarul Bacovia” cuprinde eseuri despre om și operă. Ne preocupă, în special, să arătăm cum se ridică un poet care trăiește în provincie la nivelul de mare poet național și se sincronizează cu lite- ratura europeană. Pe lângă considerente legate de metodă, lucrarea face conexiuni între elementele biografice și textele lirice reprezentative care exprimă bacovianis- mul. Dovedim, împreună cu Constantin Călin „triumful unui marginal”.

This paper attempts to reassess the biographical method, a method which proves rather useful in the case of important writers. Dr. Constant Călin, a university professor and literary critic and historian, has been studying the work of George Bacovia for about 50 years; he uses the biographical method in his re- search on the most important Romanian symbolist.Călin’s first volume on Bacovia includes essays on the man and his work. This paper makes a particular emphasis on how a poet who lived in the province raised to the level on a national poet and synchronized with European literature.In dealing with the method, this method establishes connections between biography and representative lyrical texts which express Bacovia’s essence as a writer. Together with Constantin Călin the author makes a case for the ‘triumph of a marginal’.

Cuvinte-cheie
metoda biografică, bacău, provincial, marginal, marginalizat, nevroză, simbolism,

biographical method, bacău, provincial, marginal, marginalized, neurosis, symbolism