Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1097 94
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-06 00:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942 (534)
Psihologie (3513)
SM ISO690:2012
TROIAN, Vlada, COZĂRESCU, Mihaela. Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor. In: Vector European, 2020, nr. 1, pp. 197-200. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor

Psychological dimension in the negotiation process – role and impact of emotions

CZU: 159.942

Pag. 197-200

Troian Vlada1, Cozărescu Mihaela2
 
1 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, (PNUD Moldova),
2 Universitatea din Bucureşti
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2020


Rezumat

Negocierea face parte din viața de zi cu zi și, indiferent de formatul acesteia, în spatele oricărui negociator este, în primul rând, individul. Astfel, negocierile reprezintă procese complexe, ce presupun, printre altele, competențe cognitive, comportamentale și emoționale. Pentru o perioadă îndelungată, aspectul emoțional în contextul negocierilor a fost ignorat. A venit însă timpul să recunoaștem inevitabilitatea emoțiilor și, prin urmare,impactul acestora în procesul de negociere. Dovezile empirice concludente potrivit cărora emoțiile au rol intra-personal și interpersonal, afectând deciziile negociatorilor și, în consecință, procesul și rezultatul negocierii, reliefează importanța inteligenței emoționale. Este esențial ca negociatorul eficient al secolului XXI să abordeze dinamica emoțională nu doar prin conștientizarea și gestionarea propriilor emoții, dar și înțelegerea emoțiilor celuilalt negociator

Negotiation is part of everyday life and regardless of its format; there is an individual behind every negotiator. Negotiations are therefore a complex processes requiring, inter alia, cognitive, behavioral and emotional competences. For too long the emotional aspect of the negotiations was overlooked. The time has come to acknowledge the inevitability of emotions in negotiations and their impact on the process. Conclusive empirical data indicating that emotions have both an intrapersonal and interpersonal role that affects the decisions of negotiators and consequently, the process and result of negotiations, highlights the importance of emotional intelligence. It is essential that the negotiator of the 21st century addresses the emotional dynamics not only through awareness of own emotions, but also through understanding of the emotions of the other negotiator

Cuvinte-cheie
negociere, cogniţie, emoţie, multifuncționalitate, multidimensionalitate, dinamism, satisfacție afectivă, satisfacție instrumentală, Inteligenţa emoţională,

negotiation, emotion, cognition, multifunctionality, multidimensionality, dynamism, affective satisfaction, instrumental satisfaction, emotional intelligence

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Troian, V.</dc:creator>
<dc:creator>Cozărescu, M.</dc:creator>
<dc:date>2020-03-16</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Negocierea face parte din viața de zi cu zi și, indiferent de formatul acesteia, &icirc;n spatele oricărui negociator este, &icirc;n primul r&acirc;nd, individul. Astfel, negocierile reprezintă procese complexe, ce presupun, printre altele, competențe cognitive, comportamentale și emoționale. Pentru o perioadă &icirc;ndelungată, aspectul emoțional &icirc;n contextul negocierilor a fost ignorat. A venit &icirc;nsă timpul să recunoaștem inevitabilitatea emoțiilor și, prin urmare,impactul acestora &icirc;n procesul de negociere. Dovezile empirice concludente potrivit cărora emoțiile au rol intra-personal și interpersonal, afect&acirc;nd deciziile negociatorilor și, &icirc;n consecință, procesul și rezultatul negocierii, reliefează importanța inteligenței emoționale. Este esențial ca negociatorul eficient al secolului XXI să abordeze dinamica emoțională nu doar prin conștientizarea și gestionarea propriilor emoții, dar și &icirc;nțelegerea emoțiilor celuilalt negociator</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>Negotiation is part of everyday life and regardless of its format; there is an individual behind every negotiator. Negotiations are therefore a complex processes requiring, inter alia, cognitive, behavioral and emotional competences. For too long the emotional aspect of the negotiations was overlooked. The time has come to acknowledge the inevitability of emotions in negotiations and their impact on the process. Conclusive empirical data indicating that emotions have both an intrapersonal and interpersonal role that affects the decisions of negotiators and consequently, the process and result of negotiations, highlights the importance of emotional intelligence. It is essential that the negotiator of the 21st century addresses the emotional dynamics not only through awareness of own emotions, but also through understanding of the emotions of the other negotiator</p></dc:description>
<dc:source>Vector European  (1) 197-200</dc:source>
<dc:subject>negociere</dc:subject>
<dc:subject>cogniţie</dc:subject>
<dc:subject>emoţie</dc:subject>
<dc:subject>multifuncționalitate</dc:subject>
<dc:subject>multidimensionalitate</dc:subject>
<dc:subject>dinamism</dc:subject>
<dc:subject>satisfacție afectivă</dc:subject>
<dc:subject>satisfacție instrumentală</dc:subject>
<dc:subject>Inteligenţa emoţională</dc:subject>
<dc:subject>negotiation</dc:subject>
<dc:subject>emotion</dc:subject>
<dc:subject>cognition</dc:subject>
<dc:subject>multifunctionality</dc:subject>
<dc:subject>multidimensionality</dc:subject>
<dc:subject>dynamism</dc:subject>
<dc:subject>affective satisfaction</dc:subject>
<dc:subject>instrumental satisfaction</dc:subject>
<dc:subject>emotional intelligence</dc:subject>
<dc:title>Dimensiunea psihologică &icirc;n procesul de negocieri &ndash; rolul și impactul emoțiilor</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>