Elaborarea, ajustarea şi validarea experimentală a unui set de sarcini practice la modulul „Structuri de control în limbajul de programare Pascal”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
179 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-13 16:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:004.43 (1)
Probleme generale de didactică și metodică (772)
Programe. Software (151)
SM ISO690:2012
BRANIŞTE, Marina. Elaborarea, ajustarea şi validarea experimentală a unui set de sarcini practice la modulul „Structuri de control în limbajul de programare Pascal”. In: Interuniversitaria. Ediția 09, Vol.1, 16 mai 2013, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 94-98. ISBN 978-9975-50-061-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1, 2014
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 16 mai 2013

Elaborarea, ajustarea şi validarea experimentală a unui set de sarcini practice la modulul „Structuri de control în limbajul de programare Pascal”


CZU: 37.02:004.43
Pag. 94-98

Branişte Marina
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2020


Rezumat

Although at first glance the use of the control structures seems to be simple, students still face difficulties in understanding its application. In addition, most of examples from computer science manuals are based on mathematical calculations without making a practical application to real life. Thus, the paper is developed a set of practical problems with control structures applications. Also, the experiment was made and experimental validation is performed on the set proposed tasks

Cuvinte-cheie
Control structures, assignment statements, if statement, while statement, case statement, the for, repeat instruction