Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
990 86
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-18 09:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.624-053.2 (13)
Psihologie socială (1001)
SM ISO690:2012
ALEXANDROV, Iurii, DIŢA, Maria. Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant . In: Vector European, 2020, nr. 1, pp. 117-122. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant

Psycho-socio-educational interventions in the work with preteens with deviant behavior

CZU: 316.624-053.2

Pag. 117-122

Alexandrov Iurii1, Diţa Maria2
 
1 Institutul de Psihologie al Academiei Ruse de Științe,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2020


Rezumat

Preadolescența este o vârstă crucială când comportamentul copiilor suferă schimbări majore, care îi pot afecta viața școlară, socială și emoțională a acestuia. Intervenția terapeutică profesionistă în acest sens, cu aplicarea diferitelor metode eficiente de lucru pot duce la combaterea devierilor comportamentale la preadolescenți, oferindu-i acestora șansa de a se integra armonios în societate, evitând unii factori de risc care mai târziu și-ar putea lăsa adânc amprenta în viața acestuia.

Pre-adolescence is a crucial age when the behavior of children undergoes major changes, which can affect their school, social and emotional life. Professional therapeutically intervention in this regard, with the application of different efficient working methods can lead to combating the behavioral deviations in the preadolescents, giving them the chance to integrate harmoniously into the society, avoiding some facets of the later that would leave them deep in his life.

Cuvinte-cheie
psiholog, părinte, intervenție terapeutică,

psychologist, parent, therapeutic intervention

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Alexandrov, I.</creatorName>
<affiliation>Институт психологии РАН, Rusia</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Diţa, M.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Studii Europene din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Intervenții psiho-socio-educaționale &icirc;n lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant </title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1106</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>psiholog</subject>
<subject>părinte</subject>
<subject>intervenție terapeutică</subject>
<subject>psychologist</subject>
<subject>parent</subject>
<subject>therapeutic intervention</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>316.624-053.2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-03-16</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Preadolescența este o v&acirc;rstă crucială c&acirc;nd comportamentul copiilor suferă schimbări majore, care &icirc;i pot afecta viața școlară, socială și emoțională a acestuia. Intervenția terapeutică profesionistă &icirc;n acest sens, cu aplicarea diferitelor metode eficiente de lucru pot duce la combaterea devierilor comportamentale la preadolescenți, oferindu-i acestora șansa de a se integra armonios &icirc;n societate, evit&acirc;nd unii factori de risc care mai t&acirc;rziu și-ar putea lăsa ad&acirc;nc amprenta &icirc;n viața acestuia.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Pre-adolescence is a crucial age when the behavior of children undergoes major changes, which can affect their school, social and emotional life. Professional therapeutically intervention in this regard, with the application of different efficient working methods can lead to combating the behavioral deviations in the preadolescents, giving them the chance to integrate harmoniously into the society, avoiding some facets of the later that would leave them deep in his life.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>