Declarația universală a drepturilor omului (analiză hypertextuală)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
440 26
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-16 15:44
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena. Declarația universală a drepturilor omului (analiză hypertextuală). In: Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova. 25 octombrie 2019, Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, pp. 133-143.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lumina verbului matern 2019
Conferința "Lumina verbului matern"
Chişinău, Moldova, 25 octombrie 2019

Declarația universală a drepturilor omului (analiză hypertextuală)


Pag. 133-143

Ungureanu Elena
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2020


Rezumat

Un text fundamental al legislației juridice de nivel internațional este declaraţia universală a drepturilor omului, adoptat la 10 decembrie 1948, la Paris, de către Adunarea Generală a ONU. Acesta constituie „un ideal comun spre care tre- buie să tindă toate popoarele și toate națiunile”, text care merită analize sub toate aspectele. Existența acestui text în format hypertextual ne-a determinat să efectu- ăm o analiză cu ajutorul tehnologiei informației, care să pună în evidență aspecte care scapă analizei manuale.

The Universal Declaration of Human Rights is a fundamental text of international law whichwas adopted on December 10th, 1948, in Paris by the General Assemby of UN. It constitutes „a common ideal to which all nations and nations must tend”, a text that deserves analysis in all aspects. Due to the existence of this text in hypertextual format we have the possibility to make an analysis with the help of in- formation technology, which will highlight issues that are beyond manual analysis.

Cuvinte-cheie
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, text juridic, hypertext, articol, frecvență, regulă, excepţie, normă, repetitivitate, Legea lui Zipf,

Universal Declaration of Human Rights, legal text, hypertext, article, frequency, rule, exception, norm, repetitiveness, Zipf’s law

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-98189</doi_batch_id>
<timestamp>1638374795</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Lumina verbului matern</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Declarația universală a drepturilor omului (analiză hypertextuală)</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Ungureanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>133</first_page>
<last_page>143</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>