Tratamentul endovascular al malformaţiilor arterio - venoase cerebrale şi fistulelor carotido - cavernoase
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
459 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 21:26
SM ISO690:2012
PĂRPĂUŢ, Vladimir. Tratamentul endovascular al malformaţiilor arterio - venoase cerebrale şi fistulelor carotido - cavernoase . In: Arta Medica . 2008, nr. 4(31), pp. 13-17. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(31) / 2008 / ISSN 1810-1852

Tratamentul endovascular al malformaţiilor arterio - venoase cerebrale şi fistulelor carotido - cavernoase

Pag. 13-17

Părpăuţ Vladimir
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Lucrarea este consacrată analizei a 41 cazuri de tratament endovascular după metoda Serbinenco a pacienţilor cu malformaţii arterio-venoase (20 pacienţi) şi fistule carotido-cavernoase (21 pacienţi). Pacienţii au fost examinați clinic şi suplimentar prin aşa metode ca doppler – ultrasonografia (12 pacienţi), tomografia computerizată (22 pacienţi), rezonanţa magnetică (8 pacienţi) şi angiografie (41 pacienţi). Cele mai frecvente manifestări clinice a MAV şi FCC au fost cefaleea (86% pacienţi), sindromul convulsiv la MAV (52% pacienţi), zgomot pulsatil în cap (50% pacienţi), dereglări oculomotorii (18% pacienţi). Rezultatele obţinute au confirmat că această patologie vasculară este în prealabil benignă, dar rezultatul calitativ al tratamentului endovascular este dependent de timpul precoce de stabilire a diagnosticului (până la decompensarea ireversibilă a circulaţiei vasculare cerebrale), localizării şi volumul defectului peretelui vascular. O importanţă deosebită în aprecierea rezultatelor imediate şi de lungă durată a intervenţiilor endovasculare are testul Matas cu durata de 180 minute în 24 ore, care permite de a preveni dereglările vasculare cerebrale intraoperatorii. Cercetările au confirmat eficienţa şi perspectivele acestei metode de tratament paralel cu alte tehnologii moderne, luând în consideraţie accesibilitatea şi criteriul cost-eficienţă.

Work is devoted to the analysis of 41 cases оf endovascular treatments by method Serbinenkо of patients with аrteriо-venous mаlformations (20 patients) and carotido- cavernous fistulae (21 patients). Patients have been in details surveyed clinically, and also by means of additional methods such as ultrasonic dopplerography (12 patients), a computer tomography (22 patients), a magnetic resonance (8 patients) and conventional аngiography (41 patients). The most frequent clinical displays of АVМ and СCF were a headache (86 % of patients), a convulsive syndrome (52 % of patients), pulsing noise in a head (50 % of patients), and also eye movement frustration (18 % of patients). The received results have proved, that the given vascular pathology is as a matter of fact benign, however the qualitative outcome of operative endovascular treatments depends on several factors: time of statement of the diagnosis (up to irreversible decompensation of the cerebral blood flow), localizations and the areas of defect of a vascular wall. The special attention deserves, according to the early and late results of treatment, preoperative preparation of the patients by Matas method, which at duration of 180 minutes within 24 hours allows to exclude completely intraoperational ischemic infringements of the blood flow. The research proves the perspectivity of the given method of treatment alongside with other modern technologies, proceeding from its availability and criterion cost - efficiency.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Părpăuţ, V.S.</dc:creator>
<dc:date>2008-08-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Lucrarea este consacrată analizei a
41 cazuri de tratament endovascular
după metoda Serbinenco a pacienţilor
cu malformaţii arterio-venoase (20
pacienţi) şi fistule carotido-cavernoase
(21 pacienţi). Pacienţii au fost examinați clinic şi suplimentar prin
aşa metode ca doppler – ultrasonografia (12 pacienţi), tomografia
computerizată (22 pacienţi), rezonanţa magnetică (8 pacienţi) şi angiografie
(41 pacienţi). Cele mai frecvente manifestări clinice a MAV şi
FCC au fost cefaleea (86% pacienţi), sindromul convulsiv la MAV (52%
pacienţi), zgomot pulsatil în cap (50% pacienţi), dereglări oculomotorii
(18% pacienţi). Rezultatele obţinute au confirmat că această patologie
vasculară este în prealabil benignă, dar rezultatul calitativ al tratamentului
endovascular este dependent de timpul precoce de stabilire a
diagnosticului (până la decompensarea ireversibilă a circulaţiei vasculare
cerebrale), localizării şi volumul defectului peretelui vascular. O
importanţă deosebită în aprecierea rezultatelor imediate şi de lungă
durată a intervenţiilor endovasculare are testul Matas cu durata de 180
minute în 24 ore, care permite de a preveni dereglările vasculare cerebrale
intraoperatorii. Cercetările au confirmat eficienţa şi perspectivele
acestei metode de tratament paralel cu alte tehnologii moderne, luând
în consideraţie accesibilitatea şi criteriul cost-eficienţă.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Work is devoted to the analysis of 41
cases оf endovascular treatments by
method Serbinenkо of patients with
аrteriо-venous mаlformations (20 patients)
and carotido- cavernous fistulae
(21 patients). Patients have been in details surveyed clinically, and also
by means of additional methods such as ultrasonic dopplerography (12
patients), a computer tomography (22 patients), a magnetic resonance
(8 patients) and conventional аngiography (41 patients). The most
frequent clinical displays of АVМ and СCF were a headache (86 % of
patients), a convulsive syndrome (52 % of patients), pulsing noise in a
head (50 % of patients), and also eye movement frustration (18 % of
patients). The received results have proved, that the given vascular pathology
is as a matter of fact benign, however the qualitative outcome
of operative endovascular treatments depends on several factors: time
of statement of the diagnosis (up to irreversible decompensation of the
cerebral blood flow), localizations and the areas of defect of a vascular
wall. The special attention deserves, according to the early and late
results of treatment, preoperative preparation of the patients by Matas
method, which at duration of 180 minutes within 24 hours allows to
exclude completely intraoperational ischemic infringements of the
blood flow. The research proves the perspectivity of the given method
of treatment alongside with other modern technologies, proceeding
from its availability and criterion cost - efficiency.</dc:description>
<dc:source>Arta Medica  31 (4) 13-17</dc:source>
<dc:title>Tratamentul endovascular al malformaţiilor arterio - venoase cerebrale şi fistulelor carotido - cavernoase
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>